Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Mircea Teculescu

Culori

Aşa cum ochiul

frunză este,

când verde ţi se arată

ţie,

norocosului ajuns în pădurea

unde se poate afla

secretul învierii din morţi

al copacilor,

dacă iubeşti rugăciunea;

aşa cum ochiul

peşte este,

tăcut şi lunecător

printr-o apă ce curăţă,

când clipeşte semnalizând albastru,

pentru a apropia cerul

fără de care nu poţi exista

tu,

biata formă fără aripi;

aşa cum ochiul

stea este,

înfăţişându-se ţie strălucitor,

cu lacrimile uscate,

spre a te convinge

prin lumina ţintită spre inima-ţi,

mai curată decât raza soarelui,

de adâncimea ascunsă

în nopţile senine;

aşa irisul -

verdele, albastrul, negrul,

din ascunsa lume a şevaletelor.

Holograme

Holograma tainicului

foton de lumină

e crucea malteză;

datorită lui ajungi

să vezi

cum păsările

pun şiruri de cruci,

pe ţărână şi

pe zăpadă;

pe urmă, în al brazilor sinod,

descoperi urmele celor vechi,

făcuţi din ţărână cu

multe culori şi miresme;

urme de paşi

suprapuse de timp,

pe care te străduieşti să le urmezi,

astfel încât mersul, cu tine,

să urce spre cer;

să se albească omul de asfalt,

învelit în mantia-i de ceaţă,

care crede cu putere că

din serpentinele aerului

tot mai rece

se nasc urşii polari,

spre care văzătorii privesc

cu uimire, deşi, fără lumină,

ei nici n-ar şti că există

aşa ceva.

Nr. 01 / 2022
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pentru cărţile apărute în anul 2020

Reflexibilitatea texistenţei în poezia lui Nicolae Jinga
de Florian Copcea

Nostalgic, dar până la un punct
de Gabriel Coşoveanu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

A crede în lucrurile care cad (1)
de Gheorghe Grigurcu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Cititorul
de Nicolae Prelipceanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Valuri, poduri şi înţelepţi
de Gela Enea

Din negura istoriei şi noaptea minţii
de Mihai Ghiţulescu

O lectură sclipitoare
de Dumitru Ungureanu

Pe scurt, despre Poveste de adormit maturii de Julien Caragea

Momente şi schiţe din viaţa universitară
de Gabriela Gheorghişor

Distopii deghizate
de Silviu Gongonea

Poezie împotriva simulacrelor
de Gabriel Nedelea

O cutie magică a teleportărilor
de Gabriela Gheorghişor

N-aş putea fi liber, atât cât se poate în zilele noastre, dacă nu aş scrie
de Christian Crăciun

Limba pură a conchistadorilor
de Augustin Cupşa

Poezie
de Teodor Preda

Poezie
de Ion Maria

Casnica şi soţul casnicei
de Viorel Mirea

Atins de mâna lui Dumnezeu
de Haricleea Nicolau

În căutarea sufletului pierdut: teatralitatea/ teatralizarea poemelor lui Marin Sorescu
de Daniela Firescu

Florile sufletului
de Viorica Gligor

Poeme
de Mircea Teculescu

Yamato-e şi convieţuirea cu fantasticul
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Violeta
de Isabel Allende

„Pictura mea evocă incursiunea în istoria artei“ – Mircea Maurice Novac
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri