Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

        

Joi, 2 decembrie 2021, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România.

La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului: Nicolae Manolescu – preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian – prim-vicepreşedintele U.S.R., Vasile Dan – preşedintele Filialei Arad, Dumitru Brăneanu – preşedintele Filialei Bacău, Adrian Lesenciuc – preşedintele Filialei Braşov, Victor Gh. Stan – preşedintele Filialei Bucureşti – Literatură pentru Copii şi Tineret, Radu Voinescu – preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară, Radu F. Alexandru – preşedintele Filialei Bucureşti – Dramaturgie, Horia Gârbea – preşedintele Filialei Bucureşti – Poezie, Daniel Bănulescu – din partea Filialei Bucureşti – Poezie, Ştefan Mitroi – din partea Filialei Bucureşti – Proză, Peter Sragher – preşedintele Filialei Bucureşti – Traduceri Literare, Antoaneta Olteanu – din partea Filialei Bucureşti – Traduceri Literare, Leo Butnaru – preşedintele Filialei Chişinău, Ioan Lascu – preşedintele Filialei Craiova, Cassian Maria Spiridon – preşedintele Filialei Iaşi, Gellu Dorian – din partea Filialei Iaşi, Nicolae Oprea – preşedintele Filialei Piteşti, Florina Zaharia – preşedintele interimar al Filialei Sud – Est, Markó Béla – preşedintele Filialei Târgu Mureş.

Aurel Maria Baros, Angelo Mitchievici, Cornel Nistea, Marian Odangiu, Ovidiu Pecican, Irina Petraş şi Cornel Ungureanu, membri ai Consiliului, i-au împuternicit pe unii dintre cei prezenţi să-i reprezinte şi să voteze în numele lor.

Invitaţi: Gabriel Chifu – consilier, Mircea Mihăieş – din partea Filialei Timişoara, Daniel Cristea-Enache – director de comunicare, Răzvan Voncu – director programe externe, Stela Pahonţu – director economic, Roxana Chioseolu – referent relaţii interne, avocat Corina Ruxandra Popescu. Au participat online: Aurel Maria Baros, Angelo Mitchievici, Marian Odangiu.

Primul punct pe ordinea de zi l-au constituit prezentarea şi votarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2021 şi a Bugetului estimat pentru anul 2022. Execuţia este anexată la procesul verbal şi face parte din acesta. În urma votului, execuţia bugetară şi bugetul au fost aprobate în unanimitate.

În continuare, av. Corina Ruxandra Popescu a prezentat situaţia dosarelor în instanţă ale U.S.R.

Următorul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat analizarea modului de acordare a premiilor Filialelor U.S.R., hotărârea Consiliului fiind aceea că Statutul U.S.R. trebuie respectat cu stricteţe la acest capitol.

În continuare, a fost prezentată derularea contractelor cu societăţile care au închiriat Casa Vernescu şi Hotel Unique; iar apoi, aspecte în derularea editării revistelor U.S.R. cu finanţare prin Ministerul Culturii conform Legii nr. 136/2015.

Următorul punct pe ordinea de zi l-a constituit acordarea unor indemnizaţii de merit. În urma voturilor primite, propunerile Consiliului U.S.R. sunt: Ioan Radu Văcărescu, Virgil Podoabă, Horia Bădescu, Mircea Petean.

În continuare, a fost prezentată lista cu proiectele Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2022: Premiul „Mihai Eminescu”, ediţia a XXXII-a, Botoşani, 15 ianuarie (Premiu la care USR are un parteneriat cu organizatorii); Reuniunea anuală a editurilor care publică literatură română contemporană, ediţia I, Olteniţa, 27-28 aprilie; Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2021; Premiul „Lucian Blaga”, ediţia a VI-a, Alba Iulia, 9 mai (Premiu la care USR are un parteneriat cu organizatorii); Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi” (Premiu la care USR are un parteneriat cu organizatorii), ediţia XLII, Târgu-Jiu, 19-22 mai; Zilele „Alexandru Macedonski”, Craiova, 27-28 mai; „Poezia la Iaşi”, ediţia a IX-a, 15-22 mai sau în septembrie; Premiul „Garabet Ibrăileanu”, ediţia a V-a, Roman, iunie; Festivalul Naţional de Literatur㠄FestLit”, ediţia a IX-a, Cluj-Napoca, 4-5 iunie (fără acordarea unor premii); Gala Poeziei Române Contemporane, ediţia a XII-a, Alba Iulia, 8 iulie; Turnirul de Poezie, ediţia a XI-a; Festivalul „Limba română”, ediţia a III-a, Braşov, 30-31 august; „Literatura tinerilor”, ediţia a V-a, Neptun, septembrie; Colocviul Naţional de Proză, ediţia a XIV-a, Alba Iulia, 23 septembrie; Interferenţe literare româno-maghiare, ediţia a V-a, Târgu Mureş, octombrie; Colocviile Tinerilor Scriitori, Alba Iulia, 21 octombrie; Simpozionul Naţional al Traducătorilor, Bucureşti, 22-23 octombrie; „Scriitorul Anului”, ediţia a VII-a, Iaşi, 3-4 noiembrie. Lista celor 18 proiecte a fost supusă la vot şi votată în unanimitate.

În continuare, Răzvan Voncu, membru al Comisiei de Validare, a prezentat, pentru fiecare Filială, rezultatele de la şedinţa de validări. Comisia de Validare a stabilit un set de formulări pentru motivarea respingerii dosarelor. S-a decis constituirea unei Comisii care să analizeze contestaţiile înregistrate în urma respingerii dosarelor. Au fost votate în unanimitate rezultatele Comisiei de Validare, precum şi propunerea de a forma o comisie pentru contestaţii.

În continuare, Consiliul U.S.R. a votat componenţa juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021, componenţă propusă de Comitetul Director: Graţiela Benga, Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu.

Ultimul subiect luat în discuţie a fost legat de condiţiile în care se poate face transferul membrilor U.S.R. de la o Filială la alta.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul-verbal şi face parte din acesta. Toate anexele fac parte din procesul-verbal.

Nr. 01 / 2022
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pentru cărţile apărute în anul 2020

Reflexibilitatea texistenţei în poezia lui Nicolae Jinga
de Florian Copcea

Nostalgic, dar până la un punct
de Gabriel Coşoveanu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

A crede în lucrurile care cad (1)
de Gheorghe Grigurcu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Cititorul
de Nicolae Prelipceanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Valuri, poduri şi înţelepţi
de Gela Enea

Din negura istoriei şi noaptea minţii
de Mihai Ghiţulescu

O lectură sclipitoare
de Dumitru Ungureanu

Pe scurt, despre Poveste de adormit maturii de Julien Caragea

Momente şi schiţe din viaţa universitară
de Gabriela Gheorghişor

Distopii deghizate
de Silviu Gongonea

Poezie împotriva simulacrelor
de Gabriel Nedelea

O cutie magică a teleportărilor
de Gabriela Gheorghişor

N-aş putea fi liber, atât cât se poate în zilele noastre, dacă nu aş scrie
de Christian Crăciun

Limba pură a conchistadorilor
de Augustin Cupşa

Poezie
de Teodor Preda

Poezie
de Ion Maria

Casnica şi soţul casnicei
de Viorel Mirea

Atins de mâna lui Dumnezeu
de Haricleea Nicolau

În căutarea sufletului pierdut: teatralitatea/ teatralizarea poemelor lui Marin Sorescu
de Daniela Firescu

Florile sufletului
de Viorica Gligor

Poeme
de Mircea Teculescu

Yamato-e şi convieţuirea cu fantasticul
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Violeta
de Isabel Allende

„Pictura mea evocă incursiunea în istoria artei“ – Mircea Maurice Novac
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri