Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

        

Joi, 2 decembrie 2021, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.

La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu – preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian – prim-vicepreşedintele U.S.R., Horia Gârbea – preşedintele Filialei Bucureşti – Poezie, Peter Sragher – preşedintele Filialei Bucureşti – Traduceri Literare, Cassian Maria Spiridon – preşedintele Filialei Iaşi, Răzvan Voncu – din partea Filialei Cluj, Mircea Mihăieş – din partea Filialei Timişoara. Aurel Maria Baros, preşedintele Filialei Bucureşti – Proză, şi-a delegat votul unuia dintre participanţi. Invitaţi: Gabriel Chifu – consilier, Daniel Cristea-Enache – director de comunicare, Stela Pahonţu – director economic, Roxana Chioseolu – referent relaţii interne, Mihók Tamás – din partea Editurii ART/ Cartea Românească.

Pe ordinea de zi au figurat: o informare privind activitatea Editurii Cartea Românească în anul 2021 şi propuneri pentru planul editorial pe anul 2022, semestrul I; aspecte în derularea editării revistelor U.S.R. cu finanţare prin Ministerul Culturii conform Legii nr. 136/2015; stabilirea echipei care va participa la Turnirul de Poezie alături de Filiala Bucureşti – Poezie (prin vot a fost desemnată Filiala Iaşi); prezentarea unei noi iniţiative a U.S.R. legată de realizarea unei emisiuni despre literatura contemporană la un post TV; pregătirea antologiei cu poemele de la Turnirul de Poezie, după 10 ediţii ale acestui program; stabilirea premiilor luate în considerare ca premii ale U.S.R. pentru acordarea indemnizaţiei de merit; propuneri pentru componenţa juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor pentru anul 2021 şi pentru juriul Premiilor „Scriitorii Anului” (componenţa celor două jurii a fost stabilită în urma votului); reconfigurarea site-ului U.S.R.; prezentarea proiectului dedicat Zilei Culturii Naţionale, a cărui primă ediţie a fost în 2021.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul-verbal şi face parte din acesta. Toate anexele fac parte din procesul-verbal.

Nr. 01 / 2022
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pentru cărţile apărute în anul 2020

Reflexibilitatea texistenţei în poezia lui Nicolae Jinga
de Florian Copcea

Nostalgic, dar până la un punct
de Gabriel Coşoveanu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

A crede în lucrurile care cad (1)
de Gheorghe Grigurcu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Cititorul
de Nicolae Prelipceanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Valuri, poduri şi înţelepţi
de Gela Enea

Din negura istoriei şi noaptea minţii
de Mihai Ghiţulescu

O lectură sclipitoare
de Dumitru Ungureanu

Pe scurt, despre Poveste de adormit maturii de Julien Caragea

Momente şi schiţe din viaţa universitară
de Gabriela Gheorghişor

Distopii deghizate
de Silviu Gongonea

Poezie împotriva simulacrelor
de Gabriel Nedelea

O cutie magică a teleportărilor
de Gabriela Gheorghişor

N-aş putea fi liber, atât cât se poate în zilele noastre, dacă nu aş scrie
de Christian Crăciun

Limba pură a conchistadorilor
de Augustin Cupşa

Poezie
de Teodor Preda

Poezie
de Ion Maria

Casnica şi soţul casnicei
de Viorel Mirea

Atins de mâna lui Dumnezeu
de Haricleea Nicolau

În căutarea sufletului pierdut: teatralitatea/ teatralizarea poemelor lui Marin Sorescu
de Daniela Firescu

Florile sufletului
de Viorica Gligor

Poeme
de Mircea Teculescu

Yamato-e şi convieţuirea cu fantasticul
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Violeta
de Isabel Allende

„Pictura mea evocă incursiunea în istoria artei“ – Mircea Maurice Novac
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri