Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

        

Lazăr Popescu, eseist, critic şi istoric literar, 01.01.1958

Ion Militaru, eseist, 01.01.1960

Petrişor Claudiu Militaru, poet, critic şi istoric literar, 02.01.1981

Elena Roman, poet, critic şi istoric literar, 07.01.1940

Ioan Lascu, critic şi istoric literar, eseist, poet, 09.01.1951

Constantin Preda, poet, 12.01.1961

Gela Enea, poet, 14.01.1960

Constantin Urucu, poet, romancier, 18.01.1958

Sidor Nicolae Marinescu, eseist, 19.01.1947

Teodor Preda, poet, 19.01.1948

Iancu Bură, poet, eseist, 22.01.1958

Elena Brădişteanu, prozator, 24.01.1936

Alexandru Ioan, poet, 24.01.1961

Constantin Barbu, eseist, poet, critic şi istoric literar, 26.01.1954

Florea Saioc, poet, 27.01.1931

Nr. 01 / 2022
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pentru cărţile apărute în anul 2020

Reflexibilitatea texistenţei în poezia lui Nicolae Jinga
de Florian Copcea

Nostalgic, dar până la un punct
de Gabriel Coşoveanu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

A crede în lucrurile care cad (1)
de Gheorghe Grigurcu

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Cititorul
de Nicolae Prelipceanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 2 decembrie 2021

Valuri, poduri şi înţelepţi
de Gela Enea

Din negura istoriei şi noaptea minţii
de Mihai Ghiţulescu

O lectură sclipitoare
de Dumitru Ungureanu

Pe scurt, despre Poveste de adormit maturii de Julien Caragea

Momente şi schiţe din viaţa universitară
de Gabriela Gheorghişor

Distopii deghizate
de Silviu Gongonea

Poezie împotriva simulacrelor
de Gabriel Nedelea

O cutie magică a teleportărilor
de Gabriela Gheorghişor

N-aş putea fi liber, atât cât se poate în zilele noastre, dacă nu aş scrie
de Christian Crăciun

Limba pură a conchistadorilor
de Augustin Cupşa

Poezie
de Teodor Preda

Poezie
de Ion Maria

Casnica şi soţul casnicei
de Viorel Mirea

Atins de mâna lui Dumnezeu
de Haricleea Nicolau

În căutarea sufletului pierdut: teatralitatea/ teatralizarea poemelor lui Marin Sorescu
de Daniela Firescu

Florile sufletului
de Viorica Gligor

Poeme
de Mircea Teculescu

Yamato-e şi convieţuirea cu fantasticul
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Violeta
de Isabel Allende

„Pictura mea evocă incursiunea în istoria artei“ – Mircea Maurice Novac
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri