Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa extraordinară a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 3 aprilie 2024

        

Şedinţa extraordinară a Consiliului Uniunii Scriitorilor din România a avut ca principal obiectiv stabilirea modalităţii de declanşare a alegerilor pentru funcţia vacantă de Preşedinte al USR, în urma decesului acad. Nicolae Manolescu.

La propunerea Comitetului Director, Consiliul a votat delegarea domnului Varujan Vosganian ca preşedinte interimar al USR şi a domnului Angelo Mitchievici ca vice-preşedinte interimar, până la noi alegeri.

S-a stabilit ca mandatul preşedintelui USR ales în 2024 să fie până la data la care urma să expire mandatul Preşedintelui Nicolae Manolescu, ales în 2023.

Consiliul a stabilit şi a votat componenţa Comisiei de Modificare a Statutului Uniunii Scriitorilor din România, formată din şapte membri.

De asemenea, a fost prezentată şi votată (pentru acele cazuri în care competenţa stabilită prin Statut aparţine Consiliului USR) actualizarea componenţei unor Comisii şi Jurii ale Uniunii Scriitorilor.

După centralizarea propunerilor din Filiale, Statutul USR urmează a fi modificat – de către Comisia abilitat㠖 şi prezentat Consiliului pentru a fi validat.

© 2007 Revista Ramuri