Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        

Revista Vatra, nr. 1-2/ 2023, îl omagiază pe teoreticianul, criticul şi istoricul literar, profesorul Eugen Negrici, o personalitate complexă şi remarcabilă a culturii române, sub genericul Portret în palimpsest: Eugen Negrici. Dosarul este coordonat de criticul şi profesorul Iulian Boldea, redactorul-şef al publicaţiei de la Târgu Mureş, care scrie în Argument: „De unde provine fascinaţia cărţilor lui Eugen Negrici? Cred că din modul necomplezent, polemic, liber, necanonic şi în acelaşi timp de o luciditate casantă în care criticul priveşte spectacolul literaturii. (…) Ceea ce surprinde cu adevărat în cărţile lui Eugen Negrici este libertatea interpretărilor, refuzul lecturii standardizate sau încremenite în canon, criticul fiind adeptul unor noi şi viabile perspective hermeneutice, expuse într-un registru polifonic şi speculativ, prin care ne vorbeşte despre expresivitatea involuntară, despre figura spiritului creator, despre imanenţa literaturii sau despre simulacrele normalităţii şi emanciparea privirii. Eugen Negrici este, prin spiritul inovator şi prin virtuozitatea orchestrării ideilor, un critic al deschiderii spre perspective inedite de lectură (…), autorul demascând iluzii, imposturi şi mistificări, oferindu-ne, totodată, o lecţie etică subtextuală, de neîndoielnică pregnanţă şi valoare. Dosarul tematic al revistei Vatra consacrat lui Eugen Negrici îşi propune să releve dimensiunile majore ale omului, criticului şi istoricului literar, ale profesorului cu vocaţie de mentor, prin cele trei secţiuni (par lui-męme, portrete, interpretări) în care sunt fixate trăsături şi forme de conduită, particularităţi ale cărţilor şi ideilor, în dinamica unei gândiri vii, disponibile, exigente”. Semnează texte portretistic-evocatoare: Andrei Pleşu, Alex. Ştefănescu, Doina Uricariu, Doina Ruşti, Carmen Firan, Nicolae Panea, Floarea Ţuţuianu; iar comentarii critice şi cronici: Ion Pop, Al. Cistelecan, Constantin Cubleşan, Adrian Dinu Rachieru, Mircea Braga, Mirela Roznoveanu, Gheorghe Glodeanu, Gabriel Coşoveanu, Iulian Boldea, Marius Chivu, Alex Goldiş, Daniel Cristea-Enache, Mircea Moţ, Marian Victor Buciu, Senida Poenaru, Marius Miheţ, Andreea Zavicsa, Elena-Daniela Macarie. Un număr antologic, de citit şi recitit! (G.G.)

Nr. 04 / 2023
In memoriam Marcel Voinea

Comunicat de presă

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Mihai Şora – acum, amintiri
de Gabriel Coşoveanu

In memoriam Mihai Şora

Pustnici şi peţitori
de Cătălin Pavel

Cum e să scrii ca un bărbat
de Gela Enea

Zi plină de variate tăceri (2)
de Gheorghe Grigurcu

Ce multe am pierdut!
de Nicolae Prelipceanu

Expresionismul literar – o abordare generativă
de Ion Munteanu

Şi uite-aşa, pre româneşte,/Prostescul nostru caft se căftăneşte!
de Mihai Ghiţulescu

Confesional
de Dumitru Ungureanu

Metaludic
de Codruţ Radi

Amintiri pohetice dintr-o copilărie douămiistă
de Petrişor Militaru

Să vezi şi... să crezi
de Mircea Pospai

Contraintuitiv despre (re)umanizarea în poezie
de Gabriel Nedelea

Gâlceava poetului cu sine
de Gabriela Gheorghişor

Trăim în miezul unei maree, între veghe şi vis
de Monica Pillat

Iubesc românii, bunătatea pe care o văd pretutindeni în lucrurile mărunte din viaţă, umorul pe care îl au chiar şi în cele mai întunecate vremuri şi prieteniile care durează o viaţă
de William Maz

Un mare Învingător: Mihai Şora
de Marius Ghica

Tradiţii
de Florin Logreşteanu

Noduri pe frânghie
de Nicolae Stan

Fir întrerupt şi refăcut
de Ion R. Popa

Voci în noapte: performance şi poezie
de Daniela Firescu

Condiţia duală a scriitorului
de Viorica Gligor

Poeme
de Pompilian Tofilescu

Jocul cu timpul
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Revista revistelor

Calul de lut
de Anuradha Roy

Simetric, niciodată identic
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri