Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Valeriu Birlan

Execuţia

Cu drujbe, topoare şi ciocane,

demolatorii destramă atelierul unde,

ani de-a rândul, a trăit meşterul.

Om al şurubului şi al şaibei era el,

al torsului de motor ascultat

cu fervoare.

Meşterul nu mai e, dar fiinţa sa

mai dăinuie în alcătuirea

de umbră şi taină

a fostei lui locuinţe.

Demolatorii o risipesc.

Execuţie la vederea trecătorilor.

Cade acoperişul sub lovituri

şi tăişuri, cade capul

meşterului;

cad coşul sobei, pereţii, ferestrele,

cade trupul lui,

cad mâinile şi picioarele sale.

Se năruie-n pulbere

dimineţile, amiezile şi amurgurile,

nopţile şi visele,

gândurile şi cuvintele sale.

Loc gol. Execuţia s-a sfârşit.

Se-nstăpâneşte uitarea.

Culegătorul de impresii

Merg pe stradă. Mă gândesc la pictorii impresionişti

care îşi duceau cu ei şevaletul, pânza şi culorile

să le aşeze lângă o catedrală. În tablou, apoi,

prindeau viaţă vibraţiile luminii la orele dimineţii,

ale mijlocului de zi, ale serii.

Îmi duc şi eu cu mine uneltele,

o filă albă şi un pix albastru.

Se mai pot culege impresii în legănarea pasului

sau stând pe loc,

se mai pot fixa pe hârtie proaspete notaţii.

Aceeaşi e lumea şi mereu alta.

Iată, în soarele amiezii de decembrie,

trandafiri roşii lângă un strat de iarbă verde.

Sunt trandafiri ca în antichitatea romană,

dar cu o nouă strălucire în petale.

Privind hârtia din mâna mea, crezând

că vin la el cu un document, un om, la poartă,

mă întreabă unde să semneze.

Îi spun că e o simplă hârtie de notat impresii.

Zâmbeşte şi mă salută.

Dar ce-ar fi dacă în josul unei pagini

citite la poartă, cineva ar semna, ca dovadă

că a luat act de substanţa poemului?

O poezie ambulantă, pentru fiecare om, adusă la domiciliu.

Oglinzile copilăriei

Ciorchini, ciorchini de roşii rotunjimi

sub frunzele verzi.

De fiecare dată când le culegeai

de pe creangă,

te-ntâmpina chipul tău, repetat

ca-n mici portrete

cu puncte de soare.

În spaţiul fără de spaţiu, tânjind,

cireşele – oglinzile copilăriei.

La hotar de noapte

Cel care dă telefon

e mai singur decât un atom

părăsit la o margine de galaxie.

Nimeni nu-l crede, nimeni nu-l ştie.

S-ar arunca în afara lui,

dar dă de nimănuia nimănui

şi colindă-n zadar

asemeni unui zar

ce se-nvârte alert

într-un cerc incert.

Cel care dă telefon

se-nchină în faţa unui ton

precum cel care spune,

în şoaptă, o rugăciune.

Cuţit de frig îl pătrunde

până-n adânc, de unde

răzbat, stranii,

sunetele unei jelanii.

Violoncelul

Asemeni Marii Odalisce a lui Ingres

privind galeş

sau precum Doamna Récamier a lui David

stând pe un divan –

violoncelul.

Conturul lui decupează liniştea,

o preschimbă în extaz.

Dar să vină arcuşul, cu toată lungimea lui

corzile să le sărute,

să trezească lemnul.

Violoncelul şi omul – cuplu de îndrăgostiţi

vibrând la unison.

Ce minune să te trezeşti dimineaţa,

să-i mulţumeşti Domnului

pentru prilejul de a fi.

Ce fac cireşul, mărul plantaţi ieri?

Ce bine le stă în aer,

au o frumuseţe a simplităţii,

o demnitate a înălţării.

Ce minune să citeşti,

să scrii la masa din grădină,

să cuprinzi cu privirea jur-împrejurul.

Lângă poartă, zarzărul. S-a îmbrăcat

în galben. Doar câte o frunză

cade din când în când

în lumina după-amiezii.

Ce minune să-ţi aud vocea.

Ea vine din centrul inocenţei,

e chiar Inocenţa. Mă face

stăpân peste lume

şi îmi spune că viaţa e veşnică.

© 2007 Revista Ramuri