Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
CONVOCATOR

        

Adunarea Generală a Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Ioan Lascu, cu sediul în Craiova, str. Olteţ nr. 1, bloc IJK, parter, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Craiova a USR, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii USR care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 22 martie 2023, ora16:00, la adresa din Craiova, Muzeul Olteniei, Secţia de Istorie, str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova, cod poştal 200410.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

· Prezentarea Raportului de activitate al Preşedintelui Filialei în mandatul 2018-2023;

· Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Preşedintele în exerciţiu al USR;

· Prezentarea pe scurt a programelor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;

· Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte al USR pentru mandatul 2023-2028;

· Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;

· Trecerea la vot, după cum urmează (20 – 30 minute):

· Alegerea Preşedintelui USR pentru mandatul 2023-2028;

· Alegerea Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;

· Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei.

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcţia de Preşedinte al Filialei şi la celelalte funcţii eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Craiova, str. Olteţ nr. 1, bloc IJK, parter, până la data de 17 martie 2023, ora 12:00.

Candidaturile trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Preşedintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcţia de Preşedinte USR şi un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 22 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei şi Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Preşedintele Filialei Craiova a USR,

Ioan Lascu

 

© 2007 Revista Ramuri