Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

        

Consiliul Uniunii Scriitoilor din România s-a întrunit în ziua de 7 decembrie 2022. Şedinţa a fost prezidată de Preşedintele U.S.R., dl Nicolae Manolescu.

A avut loc prezentarea Execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2022şiProiectul de buget pentru anul 2023de către Varujan Vosganian, prim-vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România.Execuţia bugetară la 30 septembrie 2022şiProiectul Bugetului pentru anul 2023au fost aprobate în unanimitate.

Au fost prezentate aspectele principale în derularea editării revistelor U.S.R. cu finanţare prin Ministerul Culturii, conform Legii nr. 136/ 2015.

Au fost prezentate Consiliului propunerile Comitetului Director pentru acordarea indemnizaţiilor de merit şi au fost stabilite, prin votul Consiliului, două propuneri către Academia Română pentru poziţiile vacante.

Consiliul a luat act de lista cu proiectele principale ale Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2023, fiind stabilită o listă cu 21 de proiecte, votată de Consiliu.

Doamna avocat Corina Popescu a făcut o prezentare a litigiilor în care U.S.R. este parte.

Şedinţa a continuat cu prezentarea – de către dl Dan Cristea, preşedintele Comisiei de Validare –, a rezultatelor lucrării acestei comisii. Consiliul a votat primirea noilor membri, la propunerea Comisiei de Validare.

Consiliul a ales Preşedintele Comisiei de Monitorizare a Alegerilor şi a 2 membri de rezervă ai Comisiei, care pot activa dacă acest lucru se impune în procesul de alegeri. Comisia se va completa, cu minimum o lună înainte de începerea alegerilor, cu membrii desemnaţi de fiecare candidat în parte.

A fost prezentat, de asemenea, calendarul Adunărilor Generale ale Filialelor U.S.R. pentru alegeri (15 martie – 5 aprilie 2023).

A fost votată de Consiliu componenţa Juriului Premiilor Uniunii Scriitorilor pentru anul 2022 şi a Juriului Premiilor „Scriitorii lunii/ Scriitorul Anului”, ediţia a VIII-a.

Nr. 01 / 2023
Plânsul demiurgic al poeziei lui Ion Munteanu
de Florian Copcea

Inseparabilitatea faptelor şi valorilor
de Gabriel Coşoveanu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Grajdurile literaturii
de Cătălin Pavel

Regele Ferdinand – un portret pe voci
de Simona Preda

Dezordinea e binevenită (2)
de Gheorghe Grigurcu

O paralelă
de Nicolae Prelipceanu

Premiile Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2021

Un procuror vorbeşte. Memorie, istorie şi mai ce?
de Mihai Ghiţulescu

Alfabet. Platon (3)
de Cristian Pătrăşconiu

Atracţia contrariilor
de Dumitru Ungureanu

In memoriam Daniel Vighi

Câtă luciditate, atâta alienare
de Savu Popa

Şedința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Despre înalta pedagogie a poeziei
de Gabriel Nedelea

Narcoza poveştilor
de Gabriela Gheorghişor

Siberia de la capătul drumului
de Traian Dobrinescu

Pentru mine, Enescu e ca un vis împlinit altuturor românilor!
de Toma Enache

Care a fost cea mai frumoasă carte citită în 2022?
de Simona Preda

Povestiri despre oamenii obişnuiţi ai lumii de azi
de Mihaela Albu

In memoriam Ion Vlad

Viaţa „noastră cea de toate zilele” apud Varujan Vosganian
de Valeriu Stancu

A fost ce-a fost
de Gela Enea

Cartea pe care o citesc: În ţara minunilor de Crisula Ştefănescu
de Constantin Voinescu

Teatrul ca rezistenţă: neaşteptate gesturi de curaj
de Daniela Firescu

Ispăşire şi iertare
de Viorica Gligor

In honorem Prof. univ. dr. Doina Negomireanu
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Iubirea de transfer sau despre dependenţa de tragic
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Poarta cerului ciclul Străbătând secolele
de Éric-Emmanuel Schmitt

Ion Ţuculescu, repere biografice inedite
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri