Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Daniel Vighi

        

A plecat dintre noi Daniel Vighi. Prozator, eseist, istoric, traducător, Daniel Vighi s-a născut la 9 octombrie 1956, la Lipova, judeţul Arad.

A absolvit Facultatea de Filologie, secţia română-franceză, Universitatea din Timişoara (1980) şi a obţinut o bursă internaţională de cercetare şi creaţie, Akademie Schloss Solitude –Stuttgart, precum şi titlul de doctor în filologie (1997).

A fost profesor de limba şi literatura română la Şcoala Generală nr. 15 din Timişoara (1980–1989), redactor la revista Orizont (1990–1992), lector, apoi conferenţiar la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, Catedra de Literatură Română şi Literatură Comparată. A fost membru în consiliile de redacţie ale revistelor: Orizont, Dilema, Provincia, Ariergarda, Studii de literatură română şi comparat㠖 UVT. Preşedinte fondator al Asociaţiei CulturaleAriergarda. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990. A colaborat la cele mai importante publicaţii culturale din România, precum: România literară, Vatra, Amfiteatru, Orizont, Familia, Steaua, Dilema, Cuvântul, TVR Timişoara etc. A publicat numeroase romane, volume de proză scurtă, eseuri şi studii academice, dar şi volume documentare, afirmându-se ca una dintre cele mai intense, oneste şi lucide voci ale oraşului Revoluţiei Române, al cărui Cetăţean de Onoare a devenit cu numai câteva zile în urmă.

Volume publicate: Însemnare despre anii din urmă, 1989; Rusalii ’51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, monografie de istorie contemporană, în colaborare cu Viorel Marineasa, 1994;Joseph de Maistre, Istorie şi masonerie, selecţie de texte, studiu introductiv şi notă biobliografică, 1995; Valahia de mucava, 1996; Deportarea în Bărăgan. Destine – documente – reportaje, continuarea monografiei din 1994, în colaborare cu Viorel Marineasa şi Valentin Sămânţă, 1996; Studiul Europa de nicăieriîn Gabriel Andreescu – Naţionalişti, antinaţionalişti... (O polemică în publicistica românească), 1996; Studiul Scriitorii în revoluţie – radiografia unei mentalităţi în volumul colectiv îngrijit de Romulus Rusan din colecţia Biblioteca Sighet, O enigmă care împlineşte şapte ani, 1997; Zona: prozatori şi poeţi timişoreni din anii’80 şi ’90, 1997; Decembrie, ora 10, 1997; Între hanger şi sofa. Literatura în epoca veche românească (curs universitar), 1998; Studiul Vezi ce e de văzut?în volumul Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de pictor, ediţie îngrijită de Adrian Guţă şi Ion Bogdan Lefter, 1999;Tentaţia Orientului, 1998; Insula de vară, 1999; Studiul Fenomenul deportării – privire retrospectivă în volumul Anii 1949-1953. Mecanismele terorii, seria Analele, 1999; Apocalipsa 9, 1999; Literatura în epoca veche românească, 1999; Sorin Titel – monografie critică, antologie comentată, receptare critică, 2000; Prelegeri de literatură română (curs universitar), 2001; Fals tratat de convieţuire, 2002; Fahrplan für die sixties, 2003; Lumea la 1848, 2003; Personajul istoric în literatura paşoptistă, 2003; Misterele castelului Solitude, 2005; Dagherotipuri, proza scurtă în Manualul de literatură română, clasa a X-a, 2005; Cometa Hale-Bopp, 2007; Onoarea şi onorariul (studiu universitar), 2007; Istoria din cutia de pantofi, 2013; Corso, trilogie, 2015, Mort în Patagonia, 2017 ş.a.

A fost prezent în numeroase antologii apărute în ţară şi în străinătate:Competiţia continuă. Generaţia’80 în texte teoretice, 1994; Generaţia ’80 în proza scurtă, 1998; Westwärts im Orientexpress – Rumäniens Literatur Unterwegs, Frankfurt, 1998; Romanian writers of the ’80s and ’90s, 1999; Romanian Fiction of the ’80s and ’90s, antologie 1999; Zwei Geschichten, „Lichtungen”, Zeitschrift fur Literatur, Kunst und Zeitkritik, 2000; Az epitestol a leepitesig es vissza, Budapest, 2000; Nyúlt a nyaka, mintha vakon keresne valamit, talán levegöt, Szeged, 2001; Luftmusik – über die Äolsharfe, Edition Solitude – Edition totale eclipse, Stuttgart, 2003; Passauer Pegassus, Zeitschrift fur Literatur, Passau.

Creaţia sa a fost distinsă cu importante premii: Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România (1985); Premiul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (1994 şi 1997); Premiul ASPRO (1996); Premiul revistei Tomis şi al Asociaţiei Scriitorilor din Dobrogea (1996); Premiul ASPRO (1997); Premiul revistei Familia şi al revistei Euphorion (1999); Premiul pentru Literatură, Fundaţia Principesa Margareta (2005) etc.

Profesor exigent, dar şi empatic, aflat mereu cu zâmbetul pe buze, scriitor şi eseist de mare altitudine, aşezat – încă de la primele cărţi – în prima linie valorică a culturii contemporane, combatant neobosit pentru adevăr şi libertate, iniţiator de proiecte civice îndrăzneţe, visător fără limite şi prieten nepereche, iubit de toţi cei din jur, Daniel Vighi lasă în urmă, prin plecarea sa, o operă greu comparabilă în literatura română de azi, dar şi un gol dureros şi imens.

Nr. 01 / 2023
Plânsul demiurgic al poeziei lui Ion Munteanu
de Florian Copcea

Inseparabilitatea faptelor şi valorilor
de Gabriel Coşoveanu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Grajdurile literaturii
de Cătălin Pavel

Regele Ferdinand – un portret pe voci
de Simona Preda

Dezordinea e binevenită (2)
de Gheorghe Grigurcu

O paralelă
de Nicolae Prelipceanu

Premiile Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2021

Un procuror vorbeşte. Memorie, istorie şi mai ce?
de Mihai Ghiţulescu

Alfabet. Platon (3)
de Cristian Pătrăşconiu

Atracţia contrariilor
de Dumitru Ungureanu

In memoriam Daniel Vighi

Câtă luciditate, atâta alienare
de Savu Popa

Şedința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 7 decembrie 2022

Despre înalta pedagogie a poeziei
de Gabriel Nedelea

Narcoza poveştilor
de Gabriela Gheorghişor

Siberia de la capătul drumului
de Traian Dobrinescu

Pentru mine, Enescu e ca un vis împlinit altuturor românilor!
de Toma Enache

Care a fost cea mai frumoasă carte citită în 2022?
de Simona Preda

Povestiri despre oamenii obişnuiţi ai lumii de azi
de Mihaela Albu

In memoriam Ion Vlad

Viaţa „noastră cea de toate zilele” apud Varujan Vosganian
de Valeriu Stancu

A fost ce-a fost
de Gela Enea

Cartea pe care o citesc: În ţara minunilor de Crisula Ştefănescu
de Constantin Voinescu

Teatrul ca rezistenţă: neaşteptate gesturi de curaj
de Daniela Firescu

Ispăşire şi iertare
de Viorica Gligor

In honorem Prof. univ. dr. Doina Negomireanu
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Iubirea de transfer sau despre dependenţa de tragic
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Poarta cerului ciclul Străbătând secolele
de Éric-Emmanuel Schmitt

Ion Ţuculescu, repere biografice inedite
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri