Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        

Colaborare româno-israeliană

MOZNAIM, revistă editată de Asociaţia Scriitorilor de limbă ebraică din Israel, consacră culturii române tot spaţiul numărului din decembrie 2010. Textele publicate aparţin unor scriitori (poeţi, prozatori, dramaturgi şi critici) din mai multe epoci şi generaţii de creaţie ale literaturii noastre: Ana Blandiana, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Mircea Cărtărescu, Constantin Abăluţă, Petre Stoica, Ion Luca Caragiale, Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Gheorghe Grigurcu, Ioan Es. Pop, Varujan Vosganian, Angela Marinescu, Riri Sylvia Manor, Ioana Ieronim, Nora Iuga, Traian T. Coşovei, Iolanda Malamen, Nicolae Manolescu, Denisa Comănescu, Alexandru Muşina, Gabriel Chifu, Ion Pop, Dan Mircea Cipariu, Mircea Mihăieş, Sesto Pals. Imaginile lucrărilor de la expoziţia „Culorile avangardei“ (curator: Erwin Kessler), organizată la Muzeul Naţional Brukenthal (Sibiu, 2007), ilustrează paginile revistei. Poeta Riri Sylvia Manor este responsabilă de materializarea acestui frumos şi util proiect româno-israelian. (G.G.)

Matei Florian despre „irelevanţa“ criticii literare

Revista Echinox, condusă de Rareş Moldovan (director) & Bogdan Odăgescu (redactor-şef) şi apărută de anul trecut într-un nou format, conţine, în nr. 4-8/ 2010, un consistent dosar tematic dedicat literaturii britanice contemporane, cronici de carte română şi străină, texte despre film şi trupe muzicale, două interviuri cu Paul Balogh şi Matei Florian, plus paginile în limba maghiară. Ne-a atras atenţia părerea prozatorul Matei Florian despre critica literară, plecând de la cazul receptării romanului său, Şi Hams Şi Regretel. Fiindcă verdictele au fost împărţite şi au existat „priviri din unghiuri atât de opuse“ (adic㠄la bine, unghiuri de vedere pe care le auzeam, în altă parte, la rău“), rezultă că ea, critica literară, s-a dovedit „confuză“. Şi, astfel, autorul a ajuns la concluzia c㠄e irelevant tot ce se scrie, până la urmă eu nu mă regăsesc acolo“. Matei Florian, care adoptă, copilăreşte şi banal, postura „neînţelesului“, ar trebui însă să ştie că aşa funcţionează critica literară, printr-un permanent conflict al interpretărilor şi al opiniilor, rezolvat în durata lungă a istoriei literaturii (uneori, nici atunci definitiv). Revine, precizând c㠄nu am nici un fel de relaţie, nici de dragoste, nici de ură faţă de critica literar㓠şi despărţind, inutil, apele deja despărţite: „Mi se pare că critica trebuie să funcţioneze în cadrul ei iar eu trebuie să funcţionez în cadrul meu. Deci toate etichetele astea nu mă ating, cu ele sau fără ele, eu tot cartea aia am scris-o“. Corect, „tot aia“, aici are dreptate, dar nicio carte nu poate trăi singură, plutind într-un haos livresc, ci într-un sistem, ordonat de ierarhii şi etichete critice. De fapt, fără umbra „irelevant㓠a criticii literare, cartea e ca omul fără umbră. Noroc că Matei Florian e încă tânăr, mai are timp să se maturizeze. (G.G.)

Nr. 03/2011
Comunicat privind Şedinţa Comitetului Director al USR

Festivalul literar „Eusebiu Camilar – Magda Isanos“

Marin Sorescu – 75 de ani de la naştere
de Gabriela Gheorghişor

Revista revistelor

Din Jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (11)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Visata unitate
de Adrian Popescu

Rezistenţă şi legitimitate
de Nicolae Prelipceanu

Corectorii
de Nichita Danilov

Întoarcerea poetului risipitor
de Dumitru Chioaru

Elegia luminii
de Paul Aretzu

Poezia ca leprozerie
de Gabriela Gheorghişor

Cercul de aur al rostirii
de Florea Miu

„Ăştia suntem” – istorie şi mentalitate
de Ştefan Vlăduţescu

Singur printre poeţi
de Daniela Firescu

Individualitate şi romantism la Noica
de Cornelia-Adriana Simescu

Fotografia pe litere
de Ioan Lascu

Omagiu celor învinşi sau despre cum istoria cea autentică o fac învinşii
de Varujan Vosganian

Poeme
de Mircea Bârsilă

Postumitatea lui Ion D. Sîrbu
de Nicolae Oprea

La sfârşitul unui interminabil serial…
de Alexandru George

Poeme
de Monica Patriche

„Toată rădăcina teatrului absurd pe care l-a vrut și l-a creat Eugen Ionescu nu e o găselniță de ultimă oră, pentru că făcea parte din ființa lui, era ceva organic şi autentic”
de Mihai Şora

Avangardistul perpetuu (3)
de Octavian Soviany

Trădarea lui Tradem
de Constantin M. Popa

Horicuţă, horincuţă...
de Florica Bud

Prin Salonul Municipal de Artă Plastică (Craiova, 2011)
de Florin Rogneanu

Poeme
de Eugenia Ţarălungă

Readucând tot acasă
de Nicola Lagioia

© 2007 Revista Ramuri