Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat privind Şedinţa Comitetului Director al USR

        

Miercuri, 16 februarie 2011, a avut loc, sub conducerea preşedintelui Uniunii Scriitorilor din România, dl. Nicolae Manolescu, şedinţa Comitetului Director al USR. Preşedintele a informat Comitetul despre problemele curente ale Uniunii. S-a decis atribuirea unor finanţări de către USR pentru anumite proiecte culturale ale filialelor şi revistelor. Comitetul a stabilit suspendarea membrilor neplătitori de cotizaţie conform statutului şi a decis ca, în cazul celor pensionaţi, să se comunice Casei de Pensii situaţia de suspendare pentru ridicarea indemnizaţiei acordate conform legii 8/2006 celor care nu achită cotizaţia.

De asemeni, Comitetul a decis ca premiile acordate de filiale şi cele acordate în numele Uniunii Scriitorilor la unele concursuri regionale să poarte în mod obligatoriu titulatura filalei sau manifestării respective şi numai apoi precizarea „filială a USR” sau „finanţat de USR”.

Comitetul a luat în discuţie şi problemele curente ale revistelor şi filialelor Uniunii. Printre altele a decis ca, la cererea acesteia, Filiala Galaţi-Brăila să poarte denumirea „Filiala Sud-Est” a USR.

Nr. 03/2011
Comunicat privind Şedinţa Comitetului Director al USR

Festivalul literar „Eusebiu Camilar – Magda Isanos“

Marin Sorescu – 75 de ani de la naştere
de Gabriela Gheorghişor

Revista revistelor

Din Jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (11)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Visata unitate
de Adrian Popescu

Rezistenţă şi legitimitate
de Nicolae Prelipceanu

Corectorii
de Nichita Danilov

Întoarcerea poetului risipitor
de Dumitru Chioaru

Elegia luminii
de Paul Aretzu

Poezia ca leprozerie
de Gabriela Gheorghişor

Cercul de aur al rostirii
de Florea Miu

„Ăştia suntem” – istorie şi mentalitate
de Ştefan Vlăduţescu

Singur printre poeţi
de Daniela Firescu

Individualitate şi romantism la Noica
de Cornelia-Adriana Simescu

Fotografia pe litere
de Ioan Lascu

Omagiu celor învinşi sau despre cum istoria cea autentică o fac învinşii
de Varujan Vosganian

Poeme
de Mircea Bârsilă

Postumitatea lui Ion D. Sîrbu
de Nicolae Oprea

La sfârşitul unui interminabil serial…
de Alexandru George

Poeme
de Monica Patriche

„Toată rădăcina teatrului absurd pe care l-a vrut și l-a creat Eugen Ionescu nu e o găselniță de ultimă oră, pentru că făcea parte din ființa lui, era ceva organic şi autentic”
de Mihai Şora

Avangardistul perpetuu (3)
de Octavian Soviany

Trădarea lui Tradem
de Constantin M. Popa

Horicuţă, horincuţă...
de Florica Bud

Prin Salonul Municipal de Artă Plastică (Craiova, 2011)
de Florin Rogneanu

Poeme
de Eugenia Ţarălungă

Readucând tot acasă
de Nicola Lagioia

© 2007 Revista Ramuri