Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

* * *

o Lună preocupată

se ridică galben/ într-un halou roşu

uriaşă pe ecranele cerului

cu botul în mareele vieţii

/ ale facerii

un mesager hermetic

cu molatecă lumină

îmblînzitoare a nopţii

vesteşte

din adîncuri

din încremenitele izvoare hibernale

se ridică iarba

cu lance ascuţită sfîşie platoşa

mugurii îşi deschid ochii

au puteri nucleare

astru veghetor/ tot mai aproape de stele

cu aripi numeroase/

ne îndrumă paşii

ce calcă apăsat pe toba Lunii

accelerat bate inima cînd vii

Alergătoareo

© 2007 Revista Ramuri