Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicate

        

Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din 15 martie 2024
Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România s-a întrunit în ziua de 15 martie 2024.


Ședința a fost prezidată de Președintele USR, dl Nicolae Manolescu.


Au fost discutate Proiectele Uniunii Scriitorilor pentru anul 2024.
Comitetul a votat propunerile pentru Premiul „Tudor Arghezi” – Opera Omnia, pe anul 2024, pentru poezie și critică literară.
Au fost prezentate aspectele principale în derularea editării revistelor USR.
Au fost stabilite propunerile Comitetului Director pentru acordarea indemnizațiilor de merit, și anume 12 propuneri pentru 3 locuri, ele urmând să fie stabilite prin votul Consiliului. Pentru cele două locuri vacante din partea scriitorilor maghiari, propunerile au fost făcute la Consiliul USR de către comisia abilitată.
Comitetul Director a analizat două cereri de acordare a egidei Uniunii Scriitorilor pentru reviste din țară. Întrucât în municipiile în care apar revistele solicitante există publicații sub egida Uniunii Scriitorilor, Comitetul a recomandat concentrarea valorilor către acestea și nu disiparea lor.


Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 15 martie 2024


Ședința Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 15 martie 2024 a fost prezidată de domnul Nicolae Manolescu, președintele USR.
Ordinea de zi a cuprins execuția bugetară la 31 decembrie 2023 și bugetul estimat pentru anul 2024, prezentate de prim-vicepreședintele Uniunii, dl Varujan Vosganian.
Consiliul a aprobat repartizarea sumelor primite conform Legii nr.136/ 2015 pentru revistele USR în anul 2024 și Raportul Comisiei de Cenzori.
Raportul Comisiei de Cenzori și repartizarea sumelor alocate revistelor au primit votul Consiliului.
Au fost prezentate situația achitării cotizațiilor și listele membrilor suspendați pentru neplata cotizației.
Consiliul a luat cunoștință de Proiectele USR pe anul 2024 cu datele și sursele lor de finanțare.
Prin votul Consiliului, au fost stabilite propunerile din partea USR pentru acordarea indemnizațiilor de merit, ele urmând a fi înaintate Comisiei Naționale de atribuire.
Consiliul a decis ca Filialele Uniunii Scriitorilor să nu deschidă reprezentanțe în județele în care există alte Filiale ale acesteia.

Nr. 04 / 2024
In memoriam Nicolae Manolescu

Comunicate

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Atât de realistul literat a plecat puţin
de Gabriel Coşoveanu

Măsura tuturor lucrurilor este crocodilul
de Cătălin Pavel

Tăcerea conservă (2)
de Gheorghe Grigurcu

Noul FSN sau pas cu pas
de Nicolae Prelipceanu

Din „lecţiile” magistrului Nicolae Manolescu
de Gabriela Gheorghişor

Lecţia entuziasmului impersonal
de Gabriel Nedelea

In memoriam
de Traian Dobrinescu

The (Russkiy) Mir Is Not Enough
de Mihai Ghiţulescu

Ethos uitat
de Dumitru Ungureanu

Sentimentul timpului
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Viaţa literară a unei biografii realist-magice
de Gabriel Nedelea

Salvarea prin artă este un mare cadou pe care probabil omul l-a primit pentru curiozitatea lui fără limite
de Anca Maria Ciofîrlă

Acesta este obiectivul suprem în toate cărţile mele – să descopăr vieţi uitate şi să le restitui istoriei
de Helen Rappaport

Un roman marcant al apăsărilor fiinţei din jumătatea de veac dinspre noi
de Ştefan Vlăduţescu

După faptă şi răsplată
de Gela Enea

Resurecţia poetică a imgismului
de Florian Copcea

Radiografii în versuri
de Monica Grosu

Actualitatea benzii desenate
de Dan Ionescu

Forţa omului este cuvântul
de Dan Ionescu

Alături de Viktor Frankl, în căutarea sensului vieţii
de Mihai Valentin Vladimirescu

Hamlet: prinţ, personaj, performer
de Daniela Firescu

Călătorie spre inima credinţei
de Viorica Gligor

Explorarea lirică a identităţii
de Gabriela Păsărin

Umbra mamei
de Nikola Scott

Paul Barbu – identitatea artistului la tinereţe
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri