Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ion Maria: ontologizarea sinelui prin reificare

        de Florian Copcea

Un joc al contrariilor, dezvoltat în manieră originală, cu dezinvoltură, discret şi insinuant, într-un discurs frenetic, impulsionat de sugestii post- şi postmoderniste, regăsim în volumul Marile secrete al lui Ion Maria. Forţa poetică a lumii sale auctoriale, intimistă şi în exces misterioasă, acut diferită de imaginarul redus la elementele sale arhetipale, cu legături ombilicale de viziune ficţională cu paradigmele consacrate în literatura contemporană, derivă din puterea cuvintelor de a varia realităţi imanente. E limpede, vădind temeiul vocaţiei de înlăturare a măştilor false, stihuitorul, devenind conştient de faptul că fiinţează în limitele iniţiatice ale poeziei, „sunt pe punctul de-a afla/ rostul meu în univers” (ardere de tot), (tran)scrie lucid fiorul existenţial al „textului lumii” care îşi distilează sensul/ semnificarea în propria evanescenţă: „caut textul esenţial textul/ pe care Dumnezeu l-a ascuns/ în lume printre oameni/ îl simt este aici aproape/ încă nu avem ochi/ să-l vedem/ caut să-mi fac alţi ochi/ altă privire/ privirea pietrei ori/ privirea ploii/ privirea oglinzii/ prin gaura cheii/ câteodată beţivii/ şi uneori sfinţii/ citesc din acest text/ poeţii doar îl pipăie/ ca orbii/ caut textul esenţial/ textul secret/ cel care conţine toate adevărurile/ bat clopotul din mine/ cât pot de tare/ poate se vor deschide porţile/ ori îngerul îmi va pune/ mâna pe cap şi îmi va şopti/ textul/ ştiu că textul mă/ va înghiţi/ şi vă va înghiţi/ pe voi toţi/ oare nu asta/ ne dorim?” (textul esenţial).

Rămâne ispititoare ideea lui Ion Maria c㠄în singurătatea mea de foc/ voi regândi lumea/ de la începuturi/ poate o voi face/ un pic mai bun㔠(noaptea de cristal), semn al înţelegerii absolute a (în)scenării ontologice a creaţiei, mai ales când constată c㠄între universuri nu există bariere/ dar nici apropieri/ fiecare fiinţă există/ doar în imaginaţia/ celorlalte” (scrisoare din palatul de vară) şi că rostirea poetică este concretizată prin raportul dintre eu şi lume: „asta este misiunea noastră/ să spunem să strigăm/ chiar dacă o facem/ între-o fântână fără apă/ valurile strigătului nostru/ se vor auzi cândva/ în eter/ vor fi mai puternice/ decât gravitaţia/ ele vor înclina capetele/ încoronate şi macii/ de pe câmp/ cândva vom fi în agartha/ cândva vom fi şi noi importanţi/ va fi prea târziu” (de veghe); sau: „e criză cuvintele noastre/ sunt fără preţ le dăm/ gratis numai să fie/ iubite// printre paginile cărţilor de poezie/ sunt marile secrete/ alambicurile tarotul/ tablele de smarald/ claviculele blestemate/ tot ce aţi vrut să ştiţi vreodată/ doar trebuie/ să găsiţi cartea potrivită/ mai bine citiţi-le/ pe toate// poeţii sunt marii magicieni/ scot universuri din joben/ şi nu le pasă de cei care/ se întâlnesc prin hoteluri/ crezând că ei conduc/ lumea/ o, universul nu este/ aşa cum cred ei că este/ universul este doar aşa/ cum noi spunem/ că este” (poeţii). Explorarea programatic-obiectualizată a multiplelor/ canonicelor teme ale liricii universale – singurătatea, extazul, lehamitea, sarcasmul, ironia, teama, iubirea, neadevărul, revolta etc. – reclamă, la nivelul alter ego-urilor, o stihială/ disimulată/ ireductibilă stare de ipohondrie: „stau în neştiinţa mea ca/ sâmburele în fruct şi tu/ eşti dincolo de atlanticul/ cuvintelor eu sunt dincoace/ adormit între-o corabie/ beată// m-am uitat în oglindă/ şi nu mi-a plăcut/ ce am văzut am vrut să/ opresc oglinda i-am scos/ ştecherul din priză chipul/ a rămas tot acolo dintr-o dată/ am trecut dincolo şi am văzut/ lumea cu o mie de ochi/ şi în ciuda diavolului care/ bântuia pe ici pe acolo/ lumea era încă/ frumoas㔠(un secret).

Ion Maria, poet reflexiv, situat oarecum într-un regim perpetuu de metaforizare, uşor în opoziţie cu paradigma celorlalţi poeţi ai generaţiei sale, ontologizează lumea prin reificarea şi propensiunea personajului liric către un retorism paradoxal de ravisant, care „nu mai are timp să se joace/ de-a zeii/ s-ar juca doar de-a oamenii/ şi de-a dragostea/ dar nu mai are timp” (evoluţii).

Viziunile insolite ale poetului, oglindind în chip fericit un sine obsedat de întrebări şi, implicit, de imperativul prozodic de a imagina, ludic, văzutul şi nevăzutul lumii, îi relevă capacitatea de sublimare simbolică şi punere în cuvânt a unor imago-uri în mişcare. Sedus de aserţiunea dostoievskiană c㠄frumuseţea va salva lumea” – a se vedea poemul stanţele de la dzyan –, poetul nostru confirmă o excelentă/ subtilă cunoaştere a contrastelor: „peste lanul de grâu zboară/ o mierlă de parcă ar fi/ o secerătoare/ grâul se lasă mângâiat/ de zborul ei ca şi cum tu/ l-ai mângâia// dragostea mea stă acum/ între-o piatră ce va crăpa/ producând o scânteie/ ce va da foc/ universului” (focul).

Nr. 02 / 2023
In memoriam Dumitru Radu Popescu

In memoriam George Banu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Gândire de-a dreptul retro: ce credeam, unii, că e umanismul
de Gabriel Coşoveanu

Poem
de de Călin Vlasie

Literatura pentru copii şi pentru copil
de Cătălin Pavel

In memoriam Adam Puslojic

Dezordinea e binevenită (3)
de Gheorghe Grigurcu

Punctul de vedere
de Nicolae Prelipceanu

Ion Raţiu. Deşertăciunea deşertăciunilor...
de Mihai Ghiţulescu

Alfabet. Bizanţ. După Bizanţ
de Cristian Pătrăşconiu

Întunecat, decadent, nihilist
de Dumitru Ungureanu

Solitudinea învolburată a poetului
de Gela Enea

Care a fost cea mai frumoasă carte citită în 2022? (II)
de Simona Preda

Nichita Stănescu în confesionalul intim
deToma Grigorie

Istorii nefardate
de Gabriela Gheorghişor

Eminescu şi umorul junimist
de Gabriel Nedelea

Carol al II-lea rămâne un mare ctitor, un adevărat „Voievod al Culturii”
de Narcis-Dorin Ion

La cafeneaua Ice Flame din Medio-Monte
de Marian Ilea

De pe strada lor nu mai povesteşte aproape nimeni
de Ion Predescu

Student la Cluj
de Geo Constantinescu

Domnul Iedeman din Austria:ospăţul fără sfârşit
de Daniela Firescu

Pierdere şi regăsire
de Viorica Gligor

Ion Maria: ontologizarea sinelui prin reificare
de Florian Copcea

Trăiri intenţionale
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ion Maria: ontologizarea sinelui prin reificare
de Florian Copcea

Cele nouă femei de la Ravensbrück
de Gwen Strauss

Preavangardă şi Avangardă: un tudiu cu miză internaţională
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri