Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Dumitru Radu Popescu

        

(19 august 1935 – 2 ianuarie 2023)

Prozator, dramaturg, poet şi eseist,Dumitru Radu Popescueste una din marile personalităţi ale literaturii române postbelice.

A fost redactor-şef la Tribuna clujeană din 1970, apoi la Contemporanul din 1980, în fine, la România literară din 1988.

Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România (1981 – 1989).

Membru al Academiei Române din 1997.

În 1958 a debutat cu volumul de proze scurte intitulatFuga, urmat, an de an, de numeroase altele, majoritatea romane şi piese de teatru, pentru care a primit premii importante, între care Marele Premiu al Uniunii Scriitorilor din România.

I-au fost consacrate articole, studii şi monografii critice, semnate de toată floarea cea vestită a criticii literare româneşti. Opere ale lui au intrat în manualele şcolare. Piesele de teatru au fost puse în scenă de regizori renumiţi, în distribuţii greu de uitat, bucurându-se de un mare succes.

Romancier puternic, Dumitru Radu Popescu este autorul unei fresce excepţionale a satului românesc postbelic, zugrăvit în culori întunecate, potrivite împrejurărilor sociale şi morale, în care un realism faulknerian se împleteşte cu o teribilă imaginaţie a răului, luminată rareori de pete de speranţă. Protagoniştii sunt fie purtătorii nobili ai unor cutume străvechi, fie fiinţe malefice care distrug satul tradiţional. Bătălia între bine şi rău nu se termină niciodată în romanele scriitorului şi, deşi răul prevalează de fiecare dată, binele nu se lasă niciodată cu totul învins. Esenţa romanelor este morală. Dar romancierul este totdeauna obiectiv, chiar şi în viziunea lui hiperbolică sau parodică asupra unei realităţi confuze, indescifrabile, tragice şi comice totodată. Acest din urmă aliaj dă naştere unui original umor negru.

Lista operelor lui Dumitru Radu Popescu este următoarea:

Fuga, 1958; Zilele săptămînii, 1959; Fata de la miazăzi, 1964; Vara oltenilor, 1964 (primul roman); Somnul pămîntului,  1965; Dor, 1966; Duios Anastasia trecea,  1967; F, 1969; Prea mic pentru un război atît de mare, 1969; Aceşti îngeri trişti, 1970 (prima piesă de teatru);Ploaia albă, 1971; Cei doi din dreptul Ţebei, 1973; Piticul din grădina de vară, 1973; Vânătoarea regală, 1973; Căruţa cu mere, 1974; O bere pentru calul meu, 1974; Teatru, 1974; Împăratul norilor, 1976; Ploile de dincolo de vreme, 1976; Virgule, 1978 (eseuri); Viaţa şi opera lui Tiron B., vol. I; Iepurele şchiop, 1980, vol. II; Podul de gheaţă, 1982; Leul albastru, 1981; Cîinele de fosfor, 1982; 9, 1984; Rezervaţia de pelicani, 1983; Galaxia Grama, 1984; Oraşul îngerilor, 1985; Teatru, I-II, 1985-1987; Moara de pulbere, 1989; Dragostea e ca şi-o râie, 1994; Dumnezeu în bucătărie, 1994; Mireasa cu gene false, 1994; Truman Capote şi Nicolae Ţic, 1995; Paolo şi Francesca şi al treisprezecelea apostol, 1995; Complexul Ofeliei, 1998; B. Stoker şi contele Dracula, 1998; Actori la Curtea prinţului Hamlet, 1999; Săptămâna de miere, 1999; Dudul lui Shakespeare, 2000; Falca lui Cain, 2001; Călugărul Filippo Lippi şi călugăriţa Lucrezia Buti, 2001; Puşca lui Caragiale, 2002; Cucul de fier sau grădarea raiului, 2004; Săptămâna cu 1001 de nopţi, 2004; Ştefan cel Mare, 2005; Nopţile săptămânii, 2005; Domnul Fluture şi doamna Fluture sau Paradisul, 2006; Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen, 2007; Diavolul aproximativ sau ora de metafizică, 2008; Întoarcerea tatălui risipitor, 2008; Epistola către englezi, 2009; Pastorul saşilor, 2010; Opere, 2010.

Nr. 02 / 2023
In memoriam Dumitru Radu Popescu

In memoriam George Banu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Gândire de-a dreptul retro: ce credeam, unii, că e umanismul
de Gabriel Coşoveanu

Poem
de de Călin Vlasie

Literatura pentru copii şi pentru copil
de Cătălin Pavel

In memoriam Adam Puslojic

Dezordinea e binevenită (3)
de Gheorghe Grigurcu

Punctul de vedere
de Nicolae Prelipceanu

Ion Raţiu. Deşertăciunea deşertăciunilor...
de Mihai Ghiţulescu

Alfabet. Bizanţ. După Bizanţ
de Cristian Pătrăşconiu

Întunecat, decadent, nihilist
de Dumitru Ungureanu

Solitudinea învolburată a poetului
de Gela Enea

Care a fost cea mai frumoasă carte citită în 2022? (II)
de Simona Preda

Nichita Stănescu în confesionalul intim
deToma Grigorie

Istorii nefardate
de Gabriela Gheorghişor

Eminescu şi umorul junimist
de Gabriel Nedelea

Carol al II-lea rămâne un mare ctitor, un adevărat „Voievod al Culturii”
de Narcis-Dorin Ion

La cafeneaua Ice Flame din Medio-Monte
de Marian Ilea

De pe strada lor nu mai povesteşte aproape nimeni
de Ion Predescu

Student la Cluj
de Geo Constantinescu

Domnul Iedeman din Austria:ospăţul fără sfârşit
de Daniela Firescu

Pierdere şi regăsire
de Viorica Gligor

Ion Maria: ontologizarea sinelui prin reificare
de Florian Copcea

Trăiri intenţionale
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ion Maria: ontologizarea sinelui prin reificare
de Florian Copcea

Cele nouă femei de la Ravensbrück
de Gwen Strauss

Preavangardă şi Avangardă: un tudiu cu miză internaţională
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri