Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 3 noiembrie 2020

        

Marţi, 3 noiembrie 2020, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi (online), Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie, Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti - Traduceri Literare, Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara (online).

Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Răzvan Voncu, director programe externe, Sorin Lavric, director programe interne, Dragoş Ursache, director administrativ, Stela Pahonţu, director economic.

Primul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat nivelul indemnizaţiilor pentru preşedinţii Filialelor Uniunii Scriitorilor din România. În continuare, a fost discutată posibilitatea finanţării Premiilor Filialelor U.S.R. şi din cotizaţiile încasate, nu numai din veniturile atrase. A fost supusă aprobării posibilitatea achitării din fonduri proprii a două premii de către filialele cu peste 200 membri şi a unui premiu de către filialele cu până la 200 membri. Cuantumul fiecărui premiu nu va depăşi suma de 1000 lei net. S-a votat în unanimitate.

S-a propus acordarea a două premii de excelenţă: Radu Cosaşu şi Aurel Rău la împlinirea vârstei de 90 de ani. Premiile vor avea valoarea de 2000 lei net şi vor avea titulatura „LA ANIVERSARÔ- Premiul de Excelenţă acordat de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România.

În continuare, s-a votat acordarea egidei Uniunii Scriitorilor din România pentru revista „Însemnări ieşene”.

Ultimul punct pe ordinea de zi l-a constituit analiza revistelor literare ale Uniunii Scriitorilor din România din punct de vedere economic şi sub raportul conţinutului. Decizia Comitetului Director a fost de a se trimite fiecărui redactor şef o informare. Decizia C.D. conţine şi un termen – 1 iunie 2021 – până la care trebuie luate măsuri de îmbunătăţire a activităţii revistelor.

© 2007 Revista Ramuri