Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 17 ianuarie 2019

        

Vineri, 17 ianuarie 2019, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi, Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie, Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare. Absenţi: Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara; Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj, bolnav. Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Sorin Lavric, director programe interne, Stela Pahonţu, director economic, Vasile Ioan Tudor, administrator Casa de Creaţie Neptun.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit informarea Comitetului Director asupra activităţii Editurii Cartea Românească, gestionată de Grupul Editorial ART. În continuare, au fost prezentate măsurile necesare pentru demararea şi organizarea primelor proiecte culturale din acest an: Colocviul „Matei Călinescu”, Turnu Severin, 26-27 martie; Reuniunea anuală a editurilor care publică literatură română contemporană, Olteniţa, 21-22 aprilie. A fost discutată repartizarea finanţării revistelor U.S.R. şi a numărului de module pe fiecare revistă în luna ianuarie 2020. S-a supus aprobării repartizarea modulelor. S-a votat în unanimitate. A fost detaliată procedura de jurizare pentru selectarea unei cărţi în limba maghiară care să fie tradusă în limba română şi publicată la Editura Cartea Românească, în cadrul „Interferenţelor literare româno-maghiare”, ediţia a III-a. Au fost analizate propunerile privind funcţionarea Casei de Creaţie Neptun. La capitolul Diverse, Comitetul Director a fost informat despre o întâlnire la vârf a ANUC.

© 2007 Revista Ramuri