Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 22 ianuarie 2019

        

Marţi, 22 ianuarie 2019, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte U.S.R., Gabriel Chifu, vicepreşedinte U.S.R., Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi, Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara, Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie, Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare. Invitaţi: Sorin Lavric, director programe interne, Răzvan Voncu, director programe externe, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonţu, director economic, Dragoş Ursache, noul director administrativ. A lipsit, din motive de sănătate, Ion Cristofor (din partea Filialei Cluj).

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit discutarea finanţării şi funcţionării revistelor U.S.R. şi încheierea contractului cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. În continuare, a fost detaliată pregătirea proiectelor U.S.R. pentru anul 2019 (lista proiectelor este pe site-ul U.S.R.), cu implicarea Institutului Cultural Român în proiectul „Desant literar românesc în Spania” (28 sept.-5 oct. 2019) şi cu nominalizarea de către U.S.R. a invitaţilor români la Târgul de Carte din China. A fost propus de către Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare, un proiect editorial cu colaborarea unor edituri din China. Au fost prezentate situaţia Editurii C.R. Educaţional SRL şi actualizarea regulamentului de funcţionare a Casei Scriitorilor de la Neptun.

Alte puncte importante pe ordinea de zi au fost instituţionalizarea unor iniţiative ale U.S.R. (lista canonică a celor mai reprezentative cărţi de proză şi memorialistică din intervalul 1918-2018), aprobarea unui proiect memorial pentru scriitorii care au luptat în Primul Război Mondial (proiectul prezentat de Ion Lazu) şi implementarea acordurilor de colaborare instituţională cu Institutul Cultural Român şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale; iar la capitolul Diverse, aprobarea măririi cuantumului lunar pentru ajutoarele sociale acordate de U.S.R. şi aprobarea reevaluării clădirilor aflate în proprietatea U.S.R., reevaluare care se face la 3 ani în vederea impozitării acestora; realizarea unei hărţi a organizaţiilor scriitoriceşti din Europa; o actualizare a articolelor din Wikipedia despre scriitorii români; realizarea unei versiuni în limba engleză a site-ului U.S.R.

© 2007 Revista Ramuri