Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicate U.S.R.

        

Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte Nicolae Manolescu, anunţă faptul că Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins cererea dlui. Cipariu Dan Mircea prin care acesta solicita să se constate alegerea nestatutară în anii 2009 şi 2013 a dlui. Nicolae Manolescu în funcţia de Preşedinte al U.S.R. şi lipsa de reprezentativitate legală şi statutară a membrilor organelor executive de conducere ale U.S.R. conduse de dl. Nicolae Manolescu.

Deşi nu mai este membru al Uniunii Scriitorilor din România, dl. Cipariu Dan Mircea a contestat alegerea dlui. Nicolae Manolescu şi a celorlalţi membri ai organelor de conducere, după 7 ani şi, respectiv, după 3 ani de la data alegerilor.

Prin acţiunea formulată, dl. Cipariu Dan Mircea susţine că alegerea Preşedintelui Uniunii Scriitorilor din România nu ar fi fost făcută în urma unor adunări generale organizate statutar la care să fi putut participa toţi membrii.

Judecătoria Sectorului 1 a respins această acţiune, aşa cum respinsese anterior şi două cereri având ca obiect suspendarea Preşedintelui Nicolae Manolescu din funcţiile deţinute, până la soluţionarea dosarului vizând verificarea legalităţii alegerilor şi reprezentativităţii statutare.

Reamintim că, deşi organele actuale de conducere sunt alese pentru un mandat în perioada 2013-2018, care nu a încetat în niciun fel, diferite persoane îşi arogă diverse funcţii în care s-au auto-ales, fără respectarea dispoziţiilor statutului Uniunii Scriitorilor din România şi cu încălcarea prevederilor legale.

Pentru dovedirea caracterului nelegal al susţinerilor acestor persoane, există pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 şi dosarul având ca obiect anularea actelor prin care câteva persoane s-au ales unele pe altele în funcţii de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România, în urma unei Adunări Generale nestatutare. Urmează ca instanţa de judecată să decidă.

----------------------------------

La şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România care a avut loc la Iaşi joi, 3 noiembrie 2016, au participat, ca invitaţi, membri ai Filialei Iaşi a U.S.R.

Pe ordinea de zi au fost: aprobarea noului Regulament de desfăşurare a Turnirului de Poezie; alegerea Comisiei pentru memoria scriitorilor; discutarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Editorial al Editurii Cartea Românească; analiza funcţionării revistelor Uniunii Scriitorilor din România (până la şedinţa Comitetului Director din 7 decembrie 2016, redactorii şefi vor prezenta un proiect editorial de redefinire a revistei pe care o conduc); diverse.

© 2007 Revista Ramuri