Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Semnal editorial

        

Constantin M. Popa a mai publicat poeme în volumele hibride Sextant (jurnal de călătorie) şi Magog Blues (proze). Observasem atunci că istoricul şi criticul literar, în ipostaza de poet, pare tipul omului baroc, ascunzându-şi angoasele existenţiale sub numeroase văluri livreşti, într-un stil (neo)modernist, aproape oracular. Placheta recent apărută, Încruntările mele amoroase (Editura Aius, Craiova, 2014), se menţine, predominant, în aceeaşi sferă a reveriilor livreşti şi a intertextualizării (v. titluri precum Nopţile albe, Noapte de Decembrie, Nimic despre Tezeu, Corpul T, Azilul de noapte, Catalogul lui Leporello, Nefertiti, Domnişoara din strada Neptun). Surpriza o reprezintă însă încercarea de diversificare poetico-stilistică. Autorul iese la rampă cu mai multe partituri, pentru gusturi poetice diferite: o rescriere parodică Bacoviană, un metapastel de iarnă amintind de Alecsandri (Trofeul), un Poem de dragoste într-o stilistică simplă, tranzitivă, un poem cu note ludice, umoristice (Nevroză), o poezie parabolică, trimiţând la Şah-ul lui Sorescu, dar şi la pelicula The Seventh Seal a lui Ingmar Bergman (Sâmbăta jocului), versuri cu accente satirice (Joc ternar), o „naraţiune“ oniric-absurdă (Azilul de noapte), „capturi“ din realitatea imediată, din care nu lipseşte, totuşi, fiorul transfigurării poetice (Educaţie permanentă, Mică istorie, Salonul medieval, Ritual), dar şi poeme acut-existenţiale, pe teme ca boala, moartea, alienarea în spaţiul hibernal ori subteran canadian (Salonul 510, Lichidare de sezon, Oameni de seră). Cine va căuta poezie erotică aici, nu va găsi, căci „încruntările amoroase“ ale lui Constantin M. Popa sunt mai ales unele în faţa vieţii: „Dimineaţa m-am aplecat prea mult/ peste marginile admise/ mi-am văzut rana/ semăna cu o tranşee/ acoperită de frunze uscate// (...) numai dacă priveşti câteva zile/ tavanul înstelat deasupra capului tău/ începi să crezi că filosofii/ sunt nişte lustragii de idei/ ştia ce spune de dincolo de ocean/ poetul a.m. ros de demonii materiei. Montréal, 20 ianuarie 2014“ (Salonul 510).

G.G.

© 2007 Revista Ramuri