Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Istoria unei expoziții

        de Cătălin Davidescu

Îndeobște, parcursul unui proiect este bine definit și dacă vrei ca el să fie o reușită, e preferabil să îl urmezi întocmai. Iată însă că există și experiențe atipice. Mă refer la expoziția identității, al cărei proiect a început să se închege toamna trecută în atelierul unui artist craiovean. Aici s-au schițat primele coordonate ale unei „întâmplări“ artistice care, prin longevitatea și importanța spațiilor culturale în care a fost prezentă, s-a dovedit a fi un adevărat eveniment cu rezonanțe, dacă nu europene, pentru moment, măcar balcanice.

Un grup de tineri artiști în majoritatea lor tineri, dar și câțiva din generații diferite, au închegat universul acestui proiect. Nu au impus criterii tematice, tehnice sau de apartenență la un anumit tip de viziune artistică. Nu au conceput un program și nici o constrângere, cu excepția calității.

Am denumit această expoziție Identități pentru că fiecare dintre participanți are o personalitate puternică, bine individualizată în contextul artelor vizuale craiovene și chiar în plan național. Participanții la acest proiect sunt: Ioana Fluerașu – sculptură-obiect; Dan Purcărea, sculptură; Valentin Boboc – pictură; Emil Bănuți – fotografie; Cătălin Solcan – pictură; Alfred Rece – pictură, Florin Zupea – pictură; Gabriel Giodea – pictură (din generația tânără); Silviu Bârsanu – pictură și Ion Preda – pictură, grafică, fac parte din generația medie, iar Mihai Trifan – pictură-obiect și Marcel Voinea – relief pictat au fost invitații acestei manifestări pentru notorietatea și influența pe care arta lor o are în rândul generației tinere.

Expoziția a debutat în ianuarie a.c. la Sala Arta din Craiova unde, alături de artiști, au participat și câțiva tineri scriitori craioveni, aduși de Xenia Karo. A fost o primă încercare de apropiere a unor creatori cu modalități de expresie și stiluri diferite care aveau, ca factor comun, tinerețea. Deși manifestarea a reușit, proiectul a continuat doar cu artiștii.

În luna iunie expoziția a fost itinerată la Muzeul de Artă din Calafat. Aici, datorită spațiului generos în care au fost așezate, cu concursul neprețuit al domnului C. Pârvan, directorul muzeului, proiectul a câștigat în anvergură.

Apoi, în iulie, expoziția a fost găzduită la Muzeul de artă al orașului Vidin. Pictorul Bogdan Alexandrov, directorul muzeului, a contribuit decisiv la reușita manifestării implicându-se atât în păstrarea lucrărilor, cât și în popularizarea manifestării în media locală și națională. La vernisaj a fost invitată să vorbească Elisabeta Mussakova , unul dintre cei mai apreciați critici de artă din Bulgaria care, de altfel, a și scris un text de o mare acuitate despre artiștii craioveni.

Următorul popas a fost Muzeul de artă din Vratza unde, la invitația primăriei orașului expoziția a fost deschisă într-un cadru oficial în prezența primarului orașului și a guvernatorului districtului Vratza.

Spațiul generos și modern oferit expunerii a făcut ca lucrările să fie bine reliefate, surprinzându-i plăcut chiar și pe creatorii lor. Aceștia au înțeles că spațiul poate juca un rol determinant în receptarea spectacolului vizual.

La sfârșitul lunii octombrie, expoziția va reveni în România pentru a-și continua periplul în sălile Muzeului de istorie din Râmnicu-Vâlcea. Iată cum, după aproape un an de peregrinări, se încheie cel mai longeviv experiment artistic vizual din spațiul artelor plastice din Oltenia, care a demarat în atelierul pictorului Valentin Boboc și s-a conturat pe de-a-ntregul cu fiecare nouă manifestare a sa.

© 2007 Revista Ramuri