Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Concursul de proiecte culturale

        

În atenția președinților de filiale și a tuturor celor interesati să participe la concursul de proiecte culturale finanțate de Uniunea Scriitorilor din România:

- cererea de finanțare va fi însoțită de următorul formular (completat):

Cerere de finanțare pentru Concursul de proiecte culturale inițiat de U.S.R.

Cererea va conține următoarele date:

1. Scurtă descriere a proiectului (de ce merită să fie finanțat?)

2. Data de desfășurare

3. Instituția inițiatoare / Responsabilul de proiect

4. Lista participanților

5. Bugetul total (detaliat)

6. Parteneri în finanțarea proiectului (unde e cazul); o dovadă a inițiatorului că dispune de surse de finanțare parțială a proiectului

7. Suma solicitată Uniunii Scriitorilor și capitolele stricte la care va fi folosită această sumă (banii nu sunt transferabili de la un capitol la altul)

8. O declarație a responsabilului de proiect că a primit suma respectivă care îi va fi imputată dacă nu face decontul cu acte legale justificative după încheierea proiectului (în maximum 30 de zile). Precizare: în cazul în care nu va face decontul, solicitantul își pierde dreptul de a mai primi finanțare de la U.S.R. pentru alte proiecte culturale.

Termenul de depunere a proiectelor pentru sem. I al anului 2008 este 31 decembrie 2007.

© 2007 Revista Ramuri