Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
„O nouă seară, o nouă poveste”

        de Dania-Ariana MOISA

Titlul „Antoniu și Kawabata” (Iolanda Malamen, Cartea Românească, 2007) readuce involuntar în memorie poveștile limitei cu eroii lor zbuciumați, fericiți și tragici: Antoniu și Cleopatra, Tristan și Isolda, Romeo și Julieta. Livrescul se impune de la sine, Antoniu și Kawabata fiind oameni și personaje, deopotrivă ficționalizați ori ficționalizând. (Antoniu este cloșardul de acum, intelectualul de perspectivă de odinioară, trădând abilitate în construirea propriei ratări, Kawabata – cerșetorul ajuns sub aripa lui ocrotitoare, reinventat/reîntemeiat/rebotezat.) Discursul naratorial își sugerează planul simbolic, uneori și pe cel diegetic, prin la mise en abîme. Scriitorul japonez Yasunari Kawabata e prezent în paginile unei reviste literare citite de Antoniu – parcă în amintirea preferinței pe care o avusese în tinerețe pentru el; existența lui este hipotext al ficțiunilor personajului Iolandei Malamen, al înseși vieții lui.

Pentru cei doi „eroi” romanești, istoria începe de Crăciun. În subteranele Bucureștiului de periferie, „înfruptându-se” din mila celorlalți, citind/ascultând Psalmi din cartea primită în dar (de la Bata-Prostituata!), Antoniu și Kawabata așteaptă (sau nu!) transformările ce vor însoți intrarea în Uniunea Europeană. Traiul și ficțiunea devin poțiuni ale viețuirii/existenței. O ochire naratorială atentă – contaminată actorial -surprinde esențialul. Oamenii dinăuntrul și dinafara ghetoului sunt nefericiți, predispuși la iritare, la violență, la însingurare: „Acești oameni bătuți de soartă nu sunt uniți, dimpotrivă, sunt înrăiți, se dușmănesc, se privesc cu ură în loc să se ajute, își întind cu frenezie cele mai neașteptate capcane, sunt violenți, răi, își smulg mâncarea din mâini...”(p.48) și: „sunt o gloată în mișcare, un furnicar care poate fi strivit ușor, se cramponează de obiecte din care fac idoli, se dușmănesc și se iubesc foarte ușor, se nasc, îmbătrânesc și mor pe nesimțite, ca ciclurile anotimpurilor.”(p.98) Dialectica celor două lumi, poate insesizabilă, este ușor decodată de Antoniu. Mila semenilor e garanția existenței cerșetorilor. Prin ei, cei din exterior sunt mai înfricoșați de Dumnezeu. Ei sunt virtualitatea la pândă, oricând invadantă.Centrali sau marginali, toți sunt prinși într-o retorică a așteptării, pesemne seculară. Deși foșgăitoare, nu rar violentă, lumea aceasta pare abulică, înaintând spre prăpastie precum în Parabola orbilor, dar individual. Ca în romanul lui A.E.Baconsky, „Biserica neagră”, fiecare își oferă brațele exteriorului. Într-o mână țin pălăria pentru a primi (poate mila divină!), în cealaltă au bănuțul de oferit. Existența seamănă cu o balansare, smucire, pristanda.

Acest univers întinat nu e lipsit de infuzia omenescului divin. Antoniu își persiflează amar gesturile de profundă omenie, încercările de împăcare a gloatei cu ea însăși, se bucură de înviorarea însoțitoare a tinerei vagante botezate Plăcințica, deși - paradoxal - o chema Kawabata, se reîntâlnește cu sine în actul scrisului, prelungește cu devoțiune pâlpâirea de viață a bătrânului cerșetor, plecat și reîntors pemtru a respira împreună același aer.

S-ar putea ca finalul romanului, uzând de procedeul incertitudinii, să fie construit de același narator demiurgic, harnic în a strânge toate firele narațiunii, sau de Antoniu însuși în concordanță cu propria viață. (Bianca Burta-Cernat vorbea de tema Cărții care își devoră Autorul).

Personajul Iolandei Malamen poate fi ușor psihanalizabil. Fiu de medic, având o existență lejeră material, inteligent și studios, Antoniu pare sortit victoriei. Rămâne însă devreme orfan. Mama se sinucide dintr-un motiv rămas incomunicat. Tatăl - un adevărat domn, un bărbat de o discreție remarcabilă. Adolescent, tânăr, pentru Antoniu femeia nu este un catalizator al propriei deveniri. Evident, nici iubirea. Firesc, se îndrăgostește devastator de o femeie mai mare cu 15 ani, care îi însoțește în moarte tatăl. Femeia fusese iubita amândurora. E momentul în care Antoniu se rupe de prezent și se retrage la hotar. Ficțiunile lui – alunecare în lumea „propriilor” arhetipuri tipice, amintindu-l și pe Yasunari Kawabata – denotă un inconștient torturat, reluând sisific drumul redempțiunii. Prin ficțiunile ei, noua Șeherezadă se va salva și se va elibera de monștri. În lumea așteptării perpetue, Antoniu știe că, în vremurile calme și fade, era atras de ingeniozitatea textelor, nu de profunzimea, de filosofia lor. Acum își dorește o intervenție salutară, capabilă a-i răsuci viața spre altădată. S-ar părea că nimeni n-o aduce. Până una, alta, oamenii nu înțeleg că „nu devin mai săraci dacă, din când în când, consimt să dea de mâncare Serafimilor...”(Andrei Pleșu).

În lumea reală, în care mai toți ascund o poveste, trebuie să înfrunte sărăcia, boala celui apropiat, disprețul, spaima propriei prăbușiri.

Romanul Iolandei Malamen, cu o scriitură proaspătă, e cuceritor, invitând ceremonios la o descindere în lumea infernaliilor ce pot fi salvate rar și, mai ales, estetic/ficțional.

© 2007 Revista Ramuri