Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Evocare

        de Gabriel Dimisianu

Pe George Muntean l-am cunoscut în epoca studenției comune, când el s-a transferat de la Cinematografie la Filologie, urmând același traseu cu Sorin Titel. Amândoi încercaseră să-și facă drum în artele spectacolului, ca regizori de film sau de teatru, nereușind niciunul, fiecare din alte motive pe care nu are rost să le înșir aici. Au reușit în schimb în literatură, Sorin Titel ca prozator însemnat al generației mele, iar George Muntean ca eminent istoric literar și cercetător al literaturii noastre vechi și clasice, precum și ca editor și jurnalist.

Dar să mă întorc pentru o clipă în anii studenției bucureștene pentru a spune că, încă de atunci, imaginea lui George Muntean îmi apare de nedespărțit de aceea a Adelei Popescu, tânăra poetă care i-a devenit soție curând, ființa gracilă asupra căreia blajinul bucovinean și-a proiectat vocația protectoare. Și-au purtat noroc unul altuia toată viața.

Bunătatea și calmul erau unite la George Muntean cu seriozitatea și cu o nemăsurată putere de muncă, însușiri pe care le punea în serviciul cercetărilor sale istorico-literare și istorice. Descins din nordul țării după ce trăise, copil, drama tăierii în două a satului natal, prin trasarea frontierei mutilante impuse de sovietici în 1940, George Muntean s-a dedicat cu pasiune valorizării tradiției, punerii în lumină a rădăcinilor spirituale naționale, mergând pe firul trecutului până la izvoarele creației folclorice. Scotocitor neobosit al arhivelor, i-a furnizat până și lui G.Călinescu documente eminesciene necunoscute, descoperite de el la Suceava. Marele critic le-a folosit în ediția a IV-a a Vieții lui Mihai Eminescu , din 1964, când se împlineau 75 de ani de la moartea poetului național.

Cercetările eminesciene ale lui George Muntean au fost însă încununate de publicarea, în anul 2000, a prețioasei culegeri Eminescu 100 documente noi, „o culegere întregitoare de destin“, cum îmi scria în dedicația dată pe carte. Întregitoare în ce privește cunoașterea vieții marelui poet, dar și în ce-l privește pe George Muntean însuși, care își încheie acțiunea de cercetare a trecutului nostru literar cu o lucrare de cea mai mare importanță.

După absolvirea facultății, pașii ni s-au încrucișat prin redacțiile în care am lucrat fiecare, el la „Contemporanul“, eu la „Gazeta literară“ și apoi la „România literară“, unde George Muntean a colaborat intens. George Ivașcu îl aprecia și îl simpatiza, prețuindu-i cunoștințele istorico-literare și acribia, consultându-l în chestiuni care priveau exactitatea unor date, credibilitatea unor surse etc. Volumele Cercetări literare (1969), Interpretări și repere (1982), edițiile și antologiile din creația populară, din scrierile lui Eminescu, Arghezi, Vladimir Streinu, Dinu Pillat, studiile despre Sadoveanu, Blaga, G. Călinescu, publicistica lui culturală sunt expresii ale chemării autentice de cărturar dar și de om al prezentului.

Și o amintire, la capătul acestor însemnări fugare despre personalitatea lui George Muntean. În toamna lui 1984 mă aflam pentru câteva zile la Moscova, trimis de Uniunea Scriitorilor, când m-am întâlnit pe neașteptate, în holul vast al hotelului „Rossia“, cu George Muntean și Adela, aflați într-o vizită mai lungă de documentare, cum se spunea în limbajul de atunci. M-au câștigat îndată cu ideea de a face o incursiune în afara Moscovei, cu trenul, spre nord, pe direcția Suzdal și Vladimir, două orașe-muzeu în care puteam vedea artă medievală bisericească, picturi de Rubliov și alte minunății. I-am însoțit pe cei doi fără a sta mult pe gânduri și bine am făcut. A fost o aventură culturală de neuitat pe care le-o datorez celor doi prieteni. Adelei și amintirii lui George. Le sunt și azi recunoscător.

© 2007 Revista Ramuri