Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza

        de Ștefan VLĂDUȚESCU

I. Vine o vreme când, fără a-i iubi mai puțin, începem să nu-i mai înțelegem pe profesorii noștri ca profesori. Este clipa când nu ne eliberăm, ci, prin această aparentă lipsă de respect, ne îndatorăm și mai profund. Este momentul în care preluăm, prin contact, obida responsabilității pentru ceea ce sunt și ce devin aceia care, prieteni spirituali, vin după noi. Când noi înșine simțim că am avea ceva de spus celor tineri, profesorii noștri ajung, chiar prin aceasta, un fel de maeștri. Întotdeauna profesorii îi învață pe alții, întotdeauna maeștrii-profesori creează.

II. Păstrând ideea și încercând să evităm orice fisiune semantică bombastică, spunem că profesorul Petre Ciobanu ne vorbește binevoitor, decent, generos și delicat, ne vorbește printr-o carte (Geo Bogza între eseu și reportaj, Craiova, Editura Ramuri, 2007).

Pe cât ceea ce spunem se poate apăra singur împotriva interpretărilor neoneste mai este încă ceva de arătat. Criticul literar Petre Ciobanu ne vorbește nouă prin intermediul lui Geo Bogza și ne vorbește profesoral, adică așezat, sistematic, coerent, coeziv și în actualitate.

În fond, criticul nu face decât oficiul de a da cuvântul lui Geo Bogza, după ce mai întâi a instalat întregul decor hermeneutic necesar pentru ca opera să pară a nu fi opera receptorului, ci opera unei puneri în scenă a autorului fictiv.

Odată definitivată scena de lectură, este atras irepresibil în ea spiritul creator. Criticul și scriitorul sunt oamenii aceluiași stindard creator. După cum scriitorul muncește asupra obiectului declanșator al creației sale, la fel criticul se raportează la obiectul interpretării sale. „Scriitorul nu lucrează la reproducerea imediată a actualității, arată Petre Ciobanu (p. 15), are nevoie, ca să construiască, de o perspectivă în timp pentru a îmbina reproducerea realității cu interpretarea ei“. Petre Ciobanu îi face o favoare de nerefuzat operei bogziene, o abordează doar atunci când perspectiva îmbinării temporale permite operei să stea alături cu interpretările ei.

Cartea lui Petre Ciobanu despre Geo Bogza vine la stadiul maturității relaționării operei cu critica. După confirmarea valorii operei de către critica de întâmpinare, după impunerea operei în discuție ca model și ivirea pericolului ca modelul și valoarea să tindă a fi obnubilate, este necesară intervenția criticului. Acest om al punerii operei în istorie face critică de recuperare și reinstalare în istoria interpretărilor. Dincolo de fixarea scenei interpretative și punerea apoi în scenă, Petre Ciobanu lasă opera să se vadă în întregul semnificației sale, în întregul „deveninței“ semnificaționale, cum ar zice C. Noica.

Prin interpretare, opera devine ceea ce este. Odată articulat mecanismul gândirii producătoare, demersul critic se dezvoltă constatativ.

IV. Petre Ciobanu dă cuvântul operei bogziene ca eseu și reportaj, totodată. Reportajul se face cu elemente ale realului, eseul se face cu idei. „Cazul lui Bogza este particular, precizează autorul (p. 6), deși s-a manifestat mai întâi ca poet, facultatea dominantă a scriitorului o reprezintă realitatea ideilor, ceea ce îl situează mai aproape de categoria eseiștilor“. Aici găsim importanța studiului: situarea creației bogziene pe terenul eseului. Spiritul creator transformă realul în operă pe calea a două proceduri: procedură eseistică și procedură lirică.

Prelucrarea realului devine operă. Gândirea producătoare se aplică asupra realului cu metode eseistice și lirice.

Fără a se desființa ca reportaj, reportajul bogzian este eseistic și liric. „Geo Bogza, detaliază criticul (p. 74), e un reporter dublat de un poet“.

Prin interpretarea sa, Petre Ciobanu intentează un proces lui Bogza-reporter. După judecarea critic comprehensivă a substanței semnificaționale și producționale a creației bogziene, profesorul-critic izbutește să ni-l prezinte pe Geo Bogza ca fiind mai mult decât un reporter sau poet: criticul îl eliberează pe eseistul Geo Bogza din inerțiile interpretărilor de până acum.

Un scriitor blocat într-o interpretare este un scriitor „condamnat“. Petre Ciobanu ne face, profesoral, bucuria de a-l elibera pe Geo Bogza.

 

 

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri