Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Obsesia timpului

        de Petre CIOBANU

Camil Moisa, acum rezident canadian, ne oferă încă un roman - Timpul Sejdei (Ed. Ramuri, Craiova, 2007, 158 p.) - ce împlinește profilul autorului probând vocația sa epică și capacitatea de a reformula datele realului. Camil Moisa descoperă unghiuri inedite pentru înțelegerea unor procese psiho-morale care, printr-un subtil joc de ambiguități, în care invenția și trăirea se convertesc reciproc, devin suport ideatic pentru scurtcircuitarea unor conveniențe social-politice, culturale, sentimentale etc. Dezbaterea sistematizat-subtilă din „Povestea micului Dumnezeu“ e menținută, desigur dintr-o altă perspectivă, și în prezentul roman, care păstrează aceeași notă de intelectualitate, unde conflictul, atât cât este, nu se naște din relațiile dintre personaje, ci, între acestea și o lume exterioară căreia chiar dacă n-au trăit-o direct, i-au cunoscut agresivitatea prin traumatizarea copilăriei. Demersul romanesc păstrează o anume detașare față de realitate prin aceea că acordă întâietate nu faptelor întâmplate, ci relatării acestora din perspectiva timpului și prin reflectarea lor la nivelul înțelegerii aceluiași spirit tineresc. Putem identifica o formulă narativă exploatată cu naturalețe și personalitate.

Conotația titlului, „Timpul Sejdei“, se justifică prin aceea că timpul, leitmotiv, funcționează ca un înveliș care ne învăluie iar arhitectura textuală, ritmarea epică a episoadelor, semnifică intervale de timp (ore, zile etc.), un proces al devenirii, ce personalizează un destin. Liniile imprecise ale primelor „secvențe“ se esențializează spiralat odată cu „apropierea Sejdei (care) putea să atenueze golul pe care mi-l lăsase despărțirea de Constantin (...) Asta fiindcă treptata noastră apropiere începea să-mi aducă, cu fiecare astfel de întâlnire, o lată proiecție a propriului meu interior.“ „Seherezadă îmbrăcată în blugii unei societăți de consum (...) venise cu o bursă să-și continue studiile începute în țara ei, acolo unde se vorbea o limbă asemănătoare cu cea pe care o vorbeam eu în propria-mi țară.“

Ambiguitatea spațiului - „orașul-cetate“ - capătă o deosebită pondere în reflectarea realităților sociale ale vremii. Narațiunea cumulează trăirile Sejdei - „personaj - seismograf“ - care-și mărturisește, într-un problematizant monolog dramatic, fără concluzionări, frustrările propriei existențe. Portretul, modelat cu sensibilitate, se țese din situațiile succesive care, prin întoarcerea spre sine, proiectează o necontenită frământare. Naratorul devine, astfel, notarul amintirilor Sejdei care, vibrând de sinceritate și cu o luciditate dureroasă, evocă fragmente de existență: „Doar scriind, am descoperit că lungimea concretă a timpului trecut, pe care voia să-l capteze memoria ei cuprinzătoare, și-a făcut loc în timpul nostru, comun, de-a lungul unor porțiuni temporale destul de scurte.“

Interogarea propriei existențe, parabolă pentru întreaga colectivitate, devine, treptat, o polemică protestatară împotriva cenușiului vieții parazitat de o societate alienată: „În ultimii ani ai «regimului absolut», țăranii din satul Sejdei ajunseseră aproape de nerecunoscut. Erau din ce în ce mai tăcuți, nemaivoind să comunice în afara lor înșiși. (...) Lipsea respirația largă ce le unise altădată sufletele, în astfel de momente. (...) De data aceasta suferința lor avea cauze pur sufletești, manifestându-se printr-o cădere a psihicului, ce nu-și mai primea la timp hrana necesară iluziei.“

Orfană, crescută de bunici (părinții luptaseră împotriva instaurării „noii ordini“ și fuseseră uciși), Sejda este depozitara unui adevăr pe care îl va descoperi treptat . Impactul realității, radiografierea unor destine și a unor medii sociale aveau să conducă la culpabilizarea unei societăți opresive: „«dușmanii poporului» încă se ascundeau, sabotând victoria noii puteri. Trebuiau vânați cu satisfacția cu care Binele învinge Răul, precum în poveștile pline de farmec ale copilăriei. (...) Noaptea, când măsurile de precauție ale celor în cauză scădeau, aceștia erau surprinși în propriul pat, abia având timp să se îmbrace. Atunci apărea «mașina neagră», care avea misiunea să-i culeagă pe oamenii ce se opuneau «voinței poporului»“. Inserțiile existențiale lărgesc ansamblul organic developând abisul de suferință prin dovezi ale ororilor săvârșite: „Aflase cu stupoare că oamenii de la Siguranța Statului «ridicau» aproape în fiecare noapte câte un bărbat din satul lor (...) Țăranii erau acuzați de tăinuirea și de propagarea unei gândiri individualist-primejdioase“.

Romanul, clădit pe o idee, realizează autentice și emoționante situații de atmosferă și tensiune interioară, prin care comportamentul personajului, cu pretenții de veridicitate, subliniază comportamentul unei experiențe romanești. Predominanța confesiunii (Sejdei) și energia persuasivă a naratorului conduc la conotații asupra metamorfozelor social-politice; reliefarea cu predilecție a acestor determinări proiectează acțiunea în exterior escamotând relațiile intim-umane ale actanților. Întrebările sensibil-umane rămân fără răspuns, dominate de sentimentul tragic al individului, și romanul are un final deschis: „După ce am mers alături o vreme, evitând să ne recunoaștem în pașii vechiului drum, ne-am delimitat, treptat, fără să ne mai spunem nimic, despărțindu-ne unul de celălalt ca și cum nu ne-am fi cunoscut niciodată.“

Voce autentică, lucidă și iscoditoare, Camil Moisa probează capacitatea de a îmbina perceperea pătrunzătoare a realității obiective cu adevăratele reflexe ale interiorității prin care scriitura dobândește forță de expresie. Demers epic personalizat, romanul se distinge prin universul ideatic și afectiv de o particulară rezonanță compozițională, poematică și muzicală. Tip reflexiv, Camil Moisa imaginează personaje, dezbate eseistic fragmentele de viață într-un stil mobil care redă modulările complicate ale existenței. Rigoarea elaborării implică profund raționalitatea, în procesul creației, marcând sentimentul unei descătușări cu subtilă intenție.

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri