Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cum trec principiile prin lume

        de Dania-Ariana MOISA

„Acasă la mine” angajează, prin determinare pronominală, intimitatea obiectului. Casa natală, resimțită ocrotitor, tainic, intim devine, la maturitate, onirică, ea fiind „singura în care reveriile infinității pot fi trăite în toată varietatea lor.” (Gaston Bachelard)

Casa și Grădina sunt, în romanul Andante (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006) de Vasile Igna, centre iradiante narativ, penetra(n)te epidermic sau livresc. La principala voce naratoare, colonelul Sebastian Opreanu, se ajunge după lungi plimbări pe care primul povestitor, domnul Petru Pavel, și logodnica sa, Rada, le fac la marginea orașului. „În­tr-o asemenea plimbare, am văzut pentru prima oară casa colonelului. Luminată de razele ezitante ale amurgului, cu acoperișul abia deslușindu-se printre coroanele arborilor, părea o ființă singuratică în așteptarea unor călători rătăciți.”(p.10). Asimilată paradisului („E raiul aici, zise Rada. Nu cred să fie undeva un loc mai frumos! Și casa asta!...”), dorința de-a și-o apropria devine imperativă: „Va fi a noastră! Casa aceasta va fi a noastră! Am spus.” Entuziasmul e repede nimicit de refuzul, neînsoțit explicativ, al proprietarului. Nevandabilă, casa e totuși vizitată. Văzute de un ochi estet, spațiile se oferă în profunzime – prin geam, zărindu-se grădina, acoperișurile îndepărtate – , apoi, în înălțime – etajul cu dormitoare – și, evident, în ascendență culturală: biblioteca, mobilele stil, tablourile și, fără îndoială, adânc sădită,  o așteptare.. Dacă e adevărat că „Ființa cea mai închisă este generatoare de unde”(Yanette Delétang-Tardif, cf. G.B.), colonelul, încarcerat în sine însuși, cel puțin aparent, va țese povestea propriei vieți.

Subintitulându-și romanul O poveste, păstrându-se în același spațiu al cărții, singură „prelungire a memoriei și a imaginației” (Borges), naratorul – colonelul - avertizează de la început asupra meșteșugului de vorbe convertit real în alt orizont de așteptare: „Ați putea crede că tot ce vă povestesc am și trăit. Fals! Eu îmi amintesc, eu nu fac istorie, nici biografie. Sinceritatea mea nu are aproape nimic de a face cu adevărul, ci, dacă vreți, cu frumosul. Povestea e cuvânt, nu viață”(p.7) pentru că „viața e ca muzica: nu se poate povesti.”(p.284).

Narată în timp celor doi – ascultători docili, revoltați, seduși, frustrați -, istoria colonelului se infuzează în ei, părând a le substitui propria viață. 

Reîntors în țara natală, România, în orașul Borna – dicționarul îl notează la sud de Leipzig -, colonelul își amintește. Ca de-atâtea ori, actul povestirii devine bun prilej de armonizare cu sine, cu ceilalți, cu viața – în fond, aceasta este sugestia termenului muzical „andante” – și de familiarizare cu moartea. Tânăr ofițer într-o localitate de graniță, e trădat de propria îndepărtare de real, iar doi studenți fug de sub ochii lui. Încercarea eșuată de a-i găsi determină propriul exil. Trece dintr-o țară-ntr-alta. O cunoaște pe Izabelle, nobilă spaniolă desțărată ea însăși, se înscrie în Legiunea franceză. Într-o permisie, are un intermezzo erotic cu Marcelle. Revine la Izabelle. Acceptă o viață comodă, de aristocrat ocrotit de soție. Se locuiește cu biblioteca. Se naște Christina, se reîntoarce la serviciu, fiica se îmbolnăvește, apoi moare.

Citind evenimentele, ești uimit de vacuizarea lor istorică explicită. Aflat la granița cu Iugoslavia în anii 50, viitorul colonel pare a trăi în sadovenianul loc al stagnării ori poate al înăbușirii. Tânărul ofițer e neatent, carent empatic. Odată plecat, se lasă îndrumat de vocea din interior. O ancorare într-un acum ce se cere valorizat vital, aidoma oricărei întâmplări pe care o transformi în experiență și punct al destinului. Retragerea în sine, într-un timp propriu, devine prilej de căutare, de autocunoaștere. „Singurătatea singură reflectă lucrurile în adevărata lor lumină” (p.123). Ea se definește ca act de voință pentru a scotoci, a reflecta, a construi. Cu un pas în lume, cu unul în sine, vagandul se cucerește. Copilăria lui transilvană din casa natală, întâmplările adolescenței, ale primei tinereți își regăsesc ecourile într-un prezent al clarificării, al luării în posesie. Un prieten - ființa pierdută, căzută, culpabilizându-se de moartea celui numit geamănul său - e întâlnit într-o mănăstire de lângă Saigon. Mărturisirea acestuia - „Întotdeauna datorăm altora mai mult decât ne suntem datori nouă înșine.”(p.116) - este cheia închiderii și deschiderii unor cotloane înfricoșătoare, fulgurant locuite, nu stăpânite. În acest moment al narării colonelului, Petru Pavel își impune recluziunea în alt spațiu, cotropit de pierderea propriei identități. Rezultatul e o nouă percepere a naturii, diferită de cea științifică de altădată: „Obișnuit să tratez lumea vegetală ca pe un obiect de studiu, începeam să-i simt acum incredibila umanitate.”(p.119) Se dezvăluie altul, se decojește într-o stare concordantă cu natura, „cu liniștea care mă înconjura, cu vibrația abia perceptibilă a covorului ierbii în care mi se părea că descopăr, subtil învecinate, semnele vieții și ale morții.”(p.119) Catalizat de lumea poveștii colonelului, Petru Pavel, în mare măsură ascultător, i se substituie în final, așezat pe același „fotoliu de nuiele din fața terasei”, în aceeași ipostază: privind Grădina.(p.286). Știe și acceptă că „întâlnirea cu Sebastian Opreanu a modificat totul”, că sub înaintarea insidioasă a poveștii vieții lui „trupul meu a devenit altceva”(p.290). Și trăiește într-un prezent fără sfârșit, chiar dacă, după spusele colonelului, „Suntem niște ființe de rumeguș.[...[ În noi timpul a măcinat totul, totul e făcut fărâme până la ultima așchie. Cum mai vrei să stăm în picioare?”(p.291).

Recurentă, grădina este unul dintre elementele-simbol, hipotext al tramei realiste. Descinderea cu Marcelle, aristocrata întâlnită la Rouen, se produce în împărăția sălbăticită a grădinii. Învață aici să se bucure de eternitatea clipei și domesticește, civilizează luxurianța plantelor. Castelul spaniol al soției e învăluit de o grădină. Într-o simbolistică a tainicului, grădina e intimul trupului femeii. De altfel, întreg acest roman crește din dihotomia masculin – feminin, aspecte complementare sau perfect unificate ale omului, ale ființei, ale lui Dumnezeu. Colonelul va fi înmormântat în grădina pe care o îngrijește într-un elan tineresc înaintea marii călătorii. Evident, n-o putea înstrăina. Bucățica de salcie autohtonă, însoțitoarea talismanică a vieții, va înflori (real, probabil imposibil!), odată sădită la căpătâiul lui. Totalitatea se reface și stă mărturie.

Romanul Andante invită cititorul în inima unui imaginar, plămădit din culturi felurite, în exprimări seducătoare. Colonelul e un autodidact. Citește cu sârg, învață limbi străine. E o modalitate de a-și reverbera la infinit eul, de-a-l smulge din chingile prea aspre ale magmei lăuntrice. De-a păși din sine spre sine. „Fiecare nouă limbă învățată însemna asumarea unei noi vieți sau, măcar, posibilitatea de-a supraviețui altfel, în alte straie, șansa de-a mă elibera din propria captivitate. Atunci am înțeles că nu există limbi minore, deoarece fiecare limbă, dialect sau grai transmite o experiență uriașă, unică, irepetabilă.”(p.127) „A sta în necuvânt”  ramâne însă privilegiul limbii materne.

Lectura, deloc paradoxal!, e poarta intrării în real. Tânărul ofițer de odinioară, la senectute, se interoghează asupra politicului, a legăturilor insesizabile dintre religii și ideologii. El rămâne un observator, un neimplicat pe care disciplina, viața militară l-au ocrotit, iar o nevoie imperativă de faptă l-a transformat în erou, l-a forjat. Poate tocmai de aceea privirea îi este analitică. Observații tardive de tipul: „Puterea tiranilor este voință și pasiune, credință oarbă în destinul personal. Toți dictatorii încep prin a face paradă de convingeri și principii și sfârșesc prin a crede că doar persoana lor este cea care încarnează legitimitatea acestora”(p.206) sunt fără îndoială o pledoarie a asumării unei priviri etern clarificante, limpezitoare. A afirma despre propria viață că a fost un șir de eșecuri înseamnă să ostracizezi orgoliul, derizoriul, cotidienele vanități, ridiculitățile – toate praguri – de multe ori insurmontabile – ale intrării în miezul vieții. Or, a pune la colț o „istorie frauduloasă”, a ajunge să te pătrunzi de frumusețile lumii și să regreți despărțirea de ele – ce victorie mai răsunătoare și-ar fi dorit colonelul?!

Poetul Vasile Igna spunea cândva: „Într-o după-amiază de aprilie/Mi-am adus aminte de Biblioteca din Alexandria ”. Prozatorul îi răspunde peste ani cu un roman estet, întrucâtva mitic, în care se regăsesc ecourile purificate ale lumii ca bibliotecă.

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri