Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)

        de Ion MILITARU

Ultimele cuvinte ale lui Werther sunt binecuvântarea adresată lui Albert, logodnicul lui Lotte. Albert! Fă-ți îngerul fericit! Și Domnul să te binecuvânteze! În 21 decembrie, când îi adresează cuvintele de mai sus lui Albert, Werther nu mai dispunea de sine. Nu mai era un om liber, și nici vesel așa cum fusese înainte de a face cunoștință cu Lotte. Între 4 mai și 21 decembrie Werther evoluează de la starea unui om liber la starea unuia care nu mai dispune de sine și nici de actele sale. Încă din 8 noiembrie el îi scria lui Wilhelm: „dragul meu, sunt pierdut. Poate să facă din mine ce vrea iar în 14 decembrie admite că nu mai dorește nimic și nu mai vrea nimic.“ În urmă cu doar patru luni starea sa de spirit era cu totul alta. În 4 mai, când se instalează în ținutul Lottei, îi scria lui Wilhelm: „Ce vesel sunt că am plecat! Ce e și inima omului, iubite prietene! Să te părăsesc pe tine, care îmi ești atât de drag, de care eram nedespărțit, și să fiu vesel! Știu că ai să mă ierți. N-au fost oare toate celelalte legături ale mele parcă anume alese de soartă ca să neliniștească o inimă ca a mea?”

Întreg conflictul lui Werther este prefigurat aici, în marginea observației despre inimă. Ce e și inima omului, se miră el, inima care îl desparte de Wilhelm și îl poartă acolo unde nici el nu știe încă, și nici de ce. Inima este cea care îl separă pe Werther de ceea ce ar fi trebuit el să facă, să nu-l părăsească pe Wilhelm și să nu ia calea pe care i-o cerea ea. Inima îl opune pe Werther datoriei și tot ea, în acest moment de început, este cea care se arată în câștig. Werther își urmează inimă și lasă în urmă datoria.

Încet-încet însă lucrurile se schimbă. Harta inimii și a datoriei devine alta. Punctele cardinale sunt inversate. „Inima aceasta e acum moartă” – mărturisește Werther.

Să fie atunci Werther un cadavru viu, o prezență care o duce mai departe, în afara inimii sale moarte sau fără ea. În tot cazul, Werther este viu, dar cu o inimă moartă. Și dacă este așa, cum supraviețuiește? Evident, printr-o alternare pe harta inimii și a datoriei, schimbarea preeminenței uneia și punerea în umbră a celeilalte. Inima își pierde din importanță și trece pe plan secund.

Îndrăgostindu-se de Lotte, Werther își urmează inima. În acest moment vocea datoriei este mută. Nu există motive pentru care datoria   să cârtească – în caz că vocația sa este una de perpetuă cârteală, pentru că nu există opoziție de principiu între cele două. Abia din clipa în care apariția lui Albert se anunță, cercul semnificațiilor datoriei devine prezent iar agresiunea ei împotriva iubirii de nestăvilit. Avem de-a face cu o revanșă și o reconsiderare asimetrică a hărții celor două.

Acutizarea conflictului face imposibilă satisfacția inimii. Cel puțin satisfacția reală. Altminteri, Werther este liber să viseze, să-și închipuie orice, pentru că în vis și închipuire lucrurile pot fi după voia inimii, iar inima știe cu siguranță ce vrea. „Așa cum întorci mâna într-o parte sau în alta, așa e și cu mine. Din când în când viața parcă îmi surâde, ah! Numai o clipă!…Când mă pierd astfel în visuri, nu mă pot opri și mă gândesc ce-ar fi dacă Albert ar muri. Îmi spun: Atunci tu! atunci ea…” 

Numai că principiul realității este cu totul altul, iar Albert tocmai despre acest principiu vine să-i vorbească lui Werther. Când, în seara zilei de 12 august, cei doi își vorbesc despre pasiune  și minte, sau despre pasiune și stăvilirea ei, pozițiile sunt fără echivoc. Când Albert se pronunță împotriva pasiunii și în favoarea minții: un om târât de pasiunile  lui își pierde mintea și trebuie privit ca un om beat, ca un nebun, avem în față un vizionar. Tot așa, ca vizionar, îi răspunde Werther: O, voi oamenii cuminți!

Werther nu duce însă până la capăt întreaga gamă a posibililor implicați în ce-ar fi dacă…El se oprește la varianta cea mai brută, la varianta primitivă care pune lucrurile în termeni de existență și inexistență, excluzând o variantă mai plină de mediatețe în care lucrurile, încetând de a mai inoportuna prin formula existenței lor, își schimbă pozițiile. Pentru că în lista posibililor prezenți în ce-ar fi dacă…intră și scoaterea lui Lotte în afara logodnei și în recâștigarea poziției sale libere.

Werther nu ia în calcul singura variantă care i-ar fi adus satisfacție inimii: ce-ar fi dacă logodna ar fi ruptă?

Era însă posibil, în alt plan decât cel al închipuirii moderate, așa ceva? De ce , în inventarierea posibililor implicați în ce-ar fi dacă ideea morții lui Albert îi pare lui Werther mai plauzibilă decât ideea desfacerii logodnei?

Ipoteza implicată de varianta implicării rupturii pur și simplu ar fi dus la ruinarea sufletului frumos. Cum s-ar putea menține făptura vie și luminoasă, care, oriîncotro își îndreaptă privirile, alină durerile și aduce fericire prin retragerea cuvântului dat? Și ce valoare morală o putea menține pe Lotte pe poziția sufletului frumos atunci când cuvântul este încălcat iar încălcarea lui avea valoarea minciunii? Mai poate fi sufletul frumos în condițiile în care anagajamentul este lipsit de respect, iar minciuna vine să facă ordine?

De aceea, Werther nu ia nici o clipă în calcul un astfel de posibil. Ceea ce i se înfățișează lui ca posibil nu vine în atingere cu sufletul frumos. Ceea ce se menține fix este ce o păstrează pe Lotte departe de orice lezare a sufletului în calitatea frumuseții sale. Lotte trebuie să rămână sufletul frumos cu orice preț, iar ceea ce se întâmplă mai departe, moartea lui Werther, este prețul plătit pentru păstrarea intactă a valorii frumuseții sufletești.

De astă dată conflictul ia forma exactă a opoziției dintre satisfacția inimii – care o dorea pe Lotte în afara oricăror considerente – și exigența sufletului frumos – care o dorea condiționat, ca suflet frumos.

Lamento-ul lui Werther : propria-mi inimă, sărmana, care e mai bolnavă decât mulți din cei ce zac pe patul de suferință face loc conștiinței sale care se arată mai presus de inimă și poate chiar de suflet, indiferent de calitatea acestuia și de investirea lui estetică.

Prin urmare ce sacrifică aici Werther și ce salvează? Ce rămîne în urma deciziei sale: satisfacția inimii sau calea sufletului frumos?

Werther o pierde pe Lotte pentru inimă și o câștigă de partea sufletului frumos, ca suflet frumos adică. Lotte rămâne ca suflet frumos, dar Werther o pierde.

Cauza tipului de derulare și de încheiere a relației dintre Werther și Lotte este menținerea în angajament, respectul cuvântului dat. Ce este în fond logodna decât angajamentul asumat, mutatis-mutandis, contract social încheiat între doi, cu asistență socială?

Lărgind contextul istoric, finalul secolului al XVIII-lea –când apare lucrarea lui Goethe - era încununarea unei epoci în care ideea contractului social era definitiv fixată în lucrarea lui Jean - Jacques Rousseau, Contractul social. Cu preludii în Thomas Hobbes și John Locke, ideea contractului social este opțiunea europeană pentru scenariul socializării istorice.

Evident, Goethe nu vorbește nicăieri despre Contractul social și nici despre o eventuală preferință a sa pentru lucrarea lui Rousseau. Dimpotrivă, vorbind despre Suferințele tânărului Werther el nu ascunde datoria pe care o are pentru autorul Contractului social. Numai că datoria lui nu se orientează către Contractul social. Ceea ce vizează Goethe nu este o lucrare teoretică, Contractul social sau oricare alta. Este vorba despre Noua Heloisă – romanul epistolar al lui Rousseau.

Contractul social nu este, în esența sa, o înțelegere morală. El nu antrenează, în varianta desfacerii sale, o trăsătură morală. La Rousseau, dar la fel de bine și la Hobbes și Locke, contractul social nu este indestructibil, semnatarii săi nu și-au luat angajamentul menținerii sale dincolo de orice. Există situații în care contractul poate fi desfăcut și renegociat. Prin renegocierea contractului istoria se mișcă, se schimbă, este posibil progresul. Abia menținerea irevocabilă în respectul pentru un contract cu valabilitate anistorică aruncă societățile în dogmatism și înapoiere.

La scară individuală, contractul dintre doi indivizi, fie și în forma privată a logodnei, nu reproduce contractul social la scară istorică. Diferența dintre cele două, dincolo de particularitatea fiecăreia dintre părți, este stabilită de ordinea morală care le privește. Contractul social nu implică nici o dimensiune morală, este indiferent cu privire la morală, ținta sa este dincolo de binele și răul moral, este, adică, binele și răul social. La scară individuală contractul dintre indivizi, dintre bărbat și femeie, este strict moral. Ruperea lui este imorală, iar consecința imediată este ștergerea credibilității celor doi. Un alt contract dintre bărbat și femeie va purta cu sine germenele îndoielii: cine a mințit, va minți, cine a înșelat, va înșela și cine a încălcat contractul îl va încălca.

Totul cu un singur scop: salvarea sufletului frumos, adică a sufletului care transpune în termeni de estetică moralitatea și comportamentul moral. Ce-ar fi însemnat pentru un astfel de suflet, ruperea logodnei, retragerea cuvântului dat, postura unei Lotte care nu mai străbate drumul până capăt și,  din diverse motive, abandonează? O Lotte demisionară nu este de conceput!

Werther nu o poate concepe pe Lotte dincolo de harta sufletului frumos. Și pentru că nu o poate concepe altfel, el renunță. Forma renunțării sale este sinuciderea.

Werther se sinucide din respect absolut pentru legea morală și păstrarea intactă a sufletului frumos. Astfel el o și pierde pe Lotte dar o și păstrează. Pentru că el nu se îndrăgostește efectiv de o Lotte carnală, de o Lotte ca simplă prezență imediată, palpabilă și adevărată în carne și oase doar. Lotte este adevărată pentru Werther ca imagine a lui, ca expresie a sufletului frumos căruia el îi aducea ofranda dragostei sale. Se poate spune, în acest sens, că Werther se îndrăgostește de propria sa închipuire, de construcția imaginației sale. Lotte de care se îndrăgostește Werther este un produs fabricat în atelierele proprii după o rețetă a tehnologiei vremii.

 

a) De-a lungul corespondenței sale, Werther vorbește adesea despre destin. Îl invocă frecvent, și prin el se explică. Totuși, felul în care o cunoaște pe Lotte, însuși felul în care ajunge aici pare, mai degrabă de ordinul contingentului decât al destinului. Sau, dacă este vorba despre un destin, acesta pare mai degrabă să se adreseze inimii, și inima să și-o subordoneze, nu facultatea conștientă sau voința. Contingentă pare să fie regiunea  în care Werther vine să se destindă- în lunga lui vorbărie nu se fac auzite motivele pentru care a preferat regiunea de față alteia și nici motivele șederii sale - contingentă este cunoștința lui Lotte (înainte să facă cunoștința Lottei, Werther îi cunoaște tatăl). Cele două contingențe se însumează însă și îl conduc pe Werther pe calea destinului. Pentru că, odată cunoscând-o pe Lotte, Werther nu mai dispune de sine. Zarurile sunt aruncate  și calea de întoarcere ștearsă. El nu a lăsat de-a lungul căii resturi care să-i facă posibilă   retragerea. Dimpotrivă, nici o retragere nu a fost gândită, strategia lui Werther s-a construit pe o singură dimensiune: înaintarea. Este adevărat, în strategia preventivă înaintarea este secondată de retragere. Ambele pot rătăci. Retragerea, în absența unei direcții care să orienteze, poate fi mai degrabă obscură, reperele i se pot șterge, rătăcirea poate fi la tot pasul. Însă râmâne posibilitatea ei, șansa supraviețuirii.

Werther este un prizonier al destinului tocmai pentru că strategia sa este unidemensională, așa cum unidimensional este destinul însuși. Nu există destin construit pe două sau mai multe valori. Logica univocă din care se construiește calea destinului este bazată pe o valoare singulară, iar variatele căi care ar putea construi imaginea unei diversități este făcută să ducă până la urmă într-un singur punct. Valoarea ultimă a destinului este atingerea unui punct din care toate celelalte să fie excluse.

Destinul lui Werther își intră în drepturi din momentul în care sesizează cum calea sa de întoarcere a fost ștearsă. Cu brațele deschise stăteam pe marginea  abisului și respiram mireasma din adâncuri. El pare să nu mai aibă altceva de făcut decât să urmărească neputincios mișcări care nu-i mai aparțin: Vai, și n-am putut să ridic piciorul și să pun capăt tuturor chinurilor!… Iar mișcările devin din ce în ce mai feroce.

Destin este un mod provizoriu de a vorbi al lui Goethe. În Suferințele tânărului Werther este prezent peste tot. El este o obsesie hermeneutică a personajului astfel încât simpla lui invocare, atât de frecventă! - pune lucrurile în ordine.

Dincolo de valoarea poetică există însă și o valoare epistemologică a destinului. Există variații și modificări ale ideii în funcție de cerințele temei, dar și în funcție de mutațiile pe care concepția lui Goethe le înregistrează în timp.

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri