Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
După un faliment (V)

        de Alexandru GEORGE

Încerc să închei seria de considerații pe o temă socotită de mine extrem de importantă, anume aceea a „țărănismului“, un fenomen amplu, caracteristic culturii politice românești, mai ales în perioada interbelică, atunci când el a luat și aspectul unui partid politic foarte popular. În fapt, originile lui sunt mai îndepărtate, depășind preocuparea pentru problema rurală, care n-a  lipsit nici din programele celorlalte partide, conservator și liberal. Dar, în același timp, a avut și o arie mult mai largă, antrenând nu doar boieri „generoși“ sau pe unii liberali  de tipul lui N. Bălcescu și C.A. Rosetti – acesta din urmă încercând să-i atragă pentru a  schimba și extinde electoratul, ba chiar de a schimba componența clasei politice. Ca  o mișcare de anvergură și de durată, „țărănismul“ se afirmă prin Slavici și Coșbuc, apoi prin alți cărturari ardeleni, de tipul lui  Șt. O Iosif, Oct. Goga, I. Agârbiceanu, factori decisivi în crearea așa zisului sămănătorism pe care-l va concura și, de fapt, ajuta poporanismul de inspirație rusească, adus de basarabeanul C. Stere, activ mai întâi la Iași, apoi atașat vremelnic de Partidul Național Liberal, cu o influență directă asupra reformismului acestuia în  favoarea țăranilor, prin noul șef al acestuia, tânărul I.I.C. Brătianu. Astfel se va repune pe tapet chestiunea împroprietăririi țăranilor, dar și extinderea  dreptului la vot, cu consecințe previzibil revoluționare.

Între acestea, și independent de mai vechile programe politice, s-a născut un partid autentic țărănesc, nu pro-țărănizant, sub inspirația lui Dem. Dobrescu-Argeș și având ca factor efectiv pe tânărul  și foarte inteligentul învățător din aceeași zonă, Ion Mihalache, care se va dovedi și un mare orator popular. Mișcarea aceasta excepțional de radicală și cu multe aderențe în mase, n-a cuprins integral țărănismul, nici măcar pe cel politic, căci Stere cu mișcarea lui n-au sucombat între timp, iar alte partide, chiar și ardelenești (Oct. Goga, Petre Groza cu frontul plugarilor) și-au păstrat independența față de grupul Mihalache.

Cel mai semnificativ lucru pentru curentul acesta pro-țărănizant, care-și propunea să „rezolve“ o problemă insolubilă, a fost aventura  socialistă propriu-zisă, care, grație unui teoretician venit din Rusia, adoptă marxismul, adică o orientare decisă spre dezvoltarea industrialismului, a clasei „muncitoare“, ba chiar și a capitalismului, totul în cadre urbane. Și totuși Gherea (și marxismul din țara noastră) s-au izbit în primul rând nu de „exploatarea“ puținilor muncitori industriali, ci de „problema țărănească“ și, opera lui capitală de ideolog și comentator politic e închinată ei, Neoiobăgia, dezvăluind gravele complicații ale unei  chestiuni căreia răscoala de la 1907 îi dăduse un sens dramatic, alarmant.

După război, odată cu împlinirea „idealului  național“, așadar cu România Mare, dorită de toate orientările politice (cu excepția  noului partid comunist, de obediență moscovită) apoi cu acordarea votului universal, panorama politică se schimbă și începe să fie dominată de un naționalism pur defensiv, cu accente nu xenofobe, ci mai cu seamă antisemite, chestiunea țărănească părând a fi fost rezolvată grație marei reforme agrare. N-a fost așa, dar în primii ani lucrurile  s-au mai calmat, deși felurite curente nou ivite (ortodoxismul lui Nichifor Crainic sau cel cu o nuanță mai radicală și agresivă al lui Nae Ionescu) au întreținut o nemulțumire  de fond împotriva statului liberal din ce în ce mai accentuat burghez.

Evenimentul cel mai important a fost fuziunea țărăniștilor mihalachiști cu Partidul  Național din Ardeal, unde câștiga întâietate Iuliu Maniu, un tip legalist și liberal, un om al civilizației europene și urbane. Cu el va  intra într-un conflict de ambiții C. Stere, cu vechiul său poporanism, adaptat noilor realități post-belice, realizându-se astfel o mare  coaliție anti-liberală, de fapt mai mult antibrătienistă, care va lăsa de-o parte până la urmă chestiunea țărănească, din ce în ce mai vizibil revoluționară și pe care a amânat-o „conversiunea“ datoriilor țăranilor, un simplu paleativ așteptat de cei de tipul Moromete și pus în aplicare de fostul filipescan (conservator) C. Argetoianu și de liberalul Gh. Tătărescu.

Numai că între timp, în decursul unei generații, dintre țăranii împroprietăriți o bună parte  se dovediseră buni gospodari, harnici și chibzuiți încât comuniștii îi vor găsi în plină acțiune și-i vor stigmatiza sub numele de chiaburi. Totul în paralel cu pătrunderea capitalismului la sate, prin indivizi întreprinzători, prin bănci și societăți de asigurare, prin cooperație, magazine de desfacere, ducând la sporirea considerabilă a unei burghezii rurale (preoți, învățători, funcționari administrativi, agronomi, medici, veterani, mici meseriași) care de multe ori va ajunge să dea tonul în locul  vechilor boieri, câte un cârciumar întreprinzător „dispunând“ de mai mulți bani decât un proprietar de pământ, socotit totuși mai bogat.

Spre sfârșitul anilor ’20, profitând și de moartea aproape simultană a regelui Ferdinand și a atotputernicului I.I.C. Brătianu, opoziția anti-liberală sporește considerabil,  beneficiind și de o mișcare recent cristalizată, cea legionară, care trece din faza unei grupări (secte) de reformă mai mult morală și se avântă în apele politicii, devenind deci un partid (care nu și-a  spus niciodată așa), intră în parlament cu sprijinul țărăniștilor, adică al aripei de dreapta a lui Al. Vaida-Voevod. Ei constituie cea mai virulentă, mai abuzivă și mai  neînduplecată acțiune de contestare a orientării  principatelor dunărene, apoi a regatului nostru până la realizarea României Mari și a marei Reforme agrare și electorale, continuând însă ca și cum aceste evenimente mărețe nu ar fi avut loc în cele două decenii care urmaseră.

Legionarii erau din toate punctele de vedere pro-țărănizanți (în mai mare măsură acesta fiind și cazul lui Nae Ionescu, care li se va alătura după 1934, după ce susținuse idei similare ani de zile în ziarul Cuvântul). Oricum, în anii ’30, legionarii pot fi asociați cu aripa de dreapta a țărăniștilor, chiar dacă nu s-au subordonat întregului partid, aripa acestuia democratică și liberală neacceptându-i.

Comuniștii, când au venit, s-au aflat în aceeași situație, de a „rezolva“ chestiunea țărănească sau a se face, din motive demagogice, că o rezolvă. Acțiunea lor a  fost însă prioritar politică: au căutat cu toate mijloacele să spargă și să nimicească un mare bloc ostil sau indiferent față de ei, eventual să-l controleze și să și-l  aservească... Ce a urmat se știe: o nouă „împroprietărire“, care a produs o dezorganizare a agriculturii, apoi o colectivizare  prin confiscare și un adevărat război împotriva  lumii rurale pe care „țăranul“ N. Ceaușescu a încheiat-o implacabil, aducând pe cei în mijlocul cărora se născuse într-o situație pe care n-o avuseseră nici cu sute de ani mai înainte, în „întunecatul“ Ev Mediu. Căderea lui a fost desigur momentul eliberării tuturor românilor, chiar și a celor din Comitetul Central sau din Securitate, dar în multe privințe, a fost și momentul adevărului. Desigur că mulți specialiști îl știau de mult, de aproape o sută și mai bine de ani: că avem o populație rurală uriașă pe o suprafață cultivabilă redusă și din ce în ce mai redusă.

Dar „țăranii“ mai sunt și altceva decât niște agricultori: printre multe altele, ei au devenit după Primul Război Mondial o masă electorală, hotărâtoare în jocul politic, de care  anumite partide puteau profita decisiv. Comuniștii nu au fost interesați de ea,  ei nu aveau de a face decât cu supuși și cu „participanți“ în lanțuri care să „construiască“.

Dar noile partide sau cele revenite pe scena post-decembristă trebuiau să se comporte altfel, mai aproape de momentul 1920-1921, când țăranii au fost chemați să facă  parte din națiune, să pună la cale treburile țării. Și situația s-a repetat întrucâtva: ei s-au arătat indiferenți față de jocul politic, dar au profitat de el spre chiverniseală proprie, cu varianta nouă, în noua conjunctură: emigrația, părăsirea pământului lăsat pradă dezolării și fuga la orașe sau în străinătate. O parte din ei au redevenit proprietari de pământ, dar asta nu înseamnă că au acceptat deschis liberalismul foștilor comuniști, nici pe cel al liberalilor și țărăniștilor care i-au susținut mult mai energic și mai convinși, iar specialiștii din agricultură, tehnicienii bine intenționați indiferent de aderența lor de partid, și-au dat seama că nu fărâmițarea proprietății funciare e soluția: din nou o reformă politică, anti-economică.

Dar cea mai mare surpriză și, în același timp, marele Adevăr revelat abia acum a fost neaderența lumii rurale la partidul care se reclamase de la ea încă de la înființare. (L-am auzit pe G. Coposu, dar și pe alți corifei țărăniști lamentându-se de aceasta - soluția fiind atașarea caracteristicii „creștin și democrat“, nici ea foarte fericită, căci noi  nu aveam tradiția partidelor clericale, iar biserica noastră strămoșească era prin tradiție de partea puterii). În plus, personalitățile impuse ca imagini publice au fost nefericit alese: Președintele partidului și-a dat  seama de insuficiența sa și a cedat pasul unui intrus spectaculos. I. Rațiu, un „domn“ cu accent străin și costumație de gentleman care l-a  concurat până la anulare nu pe alde Iliescu sau Dan Iosif, ci pe Radu Câmpeanu. Amândoi din familii de boieri, care veniseră din străinătate după o activitate, acolo, de publiciști anticomuniști, având o apartenență și simpatii politice din familie, ei reprezentau orice dar nu stilul „popular“. Dacă țărăniștii ar fi avansat un haidamac în ițari și cu țundră mai mult sau mai puțin dacică și o căciulă monumentală, s-ar mai fi putut înțelege ceva. Dar d. Rațiu, un englez ca maniere, avea ca principală preocupare să-i arate  stimă d-lui Iliescu și să se comporte protocolar ca în Palatul Westminster. Să mai adăugăm în suită un prinț Sturdza, dar mai ales o sumă de domni în vârstă pentru a înțelege cum au reacționat „țăranii“ față de un partid care se propunea a fi al lor.

El n-avea cum să câștige electoratul  manipulat de comuniștii lui Iliescu, ci doar pe liberali, care aveau un oarecare avans față de ei; așa, opoziția a apărut din capul locului divizată, neștiind ce vrea, sabotând doar „munca“ bineînțeles constructivă a celor de la putere, emanați de Revoluție și confirmați prin votul  popular.

Numai că realul conflict dintre țărăniști și liberali nu avea ca principală cauză, „programele“ lor și cu atât mai puțin poziția față de „țărani“, ci era de ordin mai profund și data încă din anii ’20; primii fuseseră un partid tipic de opoziție, cu un rost imens în echilibrul  politic pe vremuri și în rezistența împotriva  regimurilor autoritare, apoi dictatoriale, în timp ce Partidul Național Liberal era  unul prin excelență guvernamental, sau măcar participativ, suplu, colaboraționist în sensul cel mai propriu al cuvântului, măcar pentru sectorul „tehnic“ al oricărei conduceri. (În anii care au urmat, de opoziție, calul de bătaie a fost tocmai neaderența liberalului la programul pur opoziționist al țărăniștilor în care aceștia au văzut nu ceva diferit de ei ci, după tipicul comunist, o „trădare“).

Aici s-a dezvăluit rolul  nefast al „țărăniștilor“ de la orașe, anti-liberali  prin esența și experiența lor de viață, care dețin și astăzi majoritatea în câmpul publicistic; atunci, au avut în plus un aliat puternic; postul de radio Europa liberă, în bună măsură controlat, chiar determinat de Securitate și care a dus o  campanie acerbă împotriva ideii politice liberale – printre vocile de acolo remarcându-se, spre stupoarea mea, și cea a lui Șerban Orăscu, pe care eu continui să-l consider un om de bună credință.

În ultimii ani, schimbarea de guvern, întrucâtva de regim, intrarea în NATO și în Consiliul Europei ne-a apropiat de mentalitatea occidentală, eu am zis: ne-a îmbrâncit spre ea. Nu știu cât ne-a silit la  liberalism, dar ne-a depărtat și mai mult de țărănism (de socialism nu mai vorbesc) și ne-a scos din „spațiul mioritic“, fără însă să-l scoată pe acesta din capul multor intelectuali congenital țărăniști, deși fără adevărate legături cu viața la țară și problemele economiei agrare. Acestea din urmă vor fi „soluționate“ (ah, acest cuvânt!) cine știe cum, în afara comentariilor și previziunilor mele care nu pot fi ale unui specialist. Dar țărănismul de la orașe, remanent chiar dacă de multe ori fantasmagoric, este un capitol important al culturii noastre  politice și trebuie să facă odată obiectul unui studiu cu adevărat științific.

 

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri