Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dimoviana (III)

        de Dan Cristea

Cu mici excepții, visul la Dimov nu e pe de-a-ntregul nici paradisiac, nici coșmaresc; e un vis problematic, o stare de „uluială onirică”, așa cum spune poetul, combinând trăiri benefice și experiențe nefaste. La finalul aventurii onirice, omul se trezește, își recapătă conștiința diurnă, calcă din nou cu picioarele pe pământ, revine, într-un fel, am zice, mai limpezit, mai edificat, la gesturile obișnuite. Dacă urmărim puțin acest motiv al „trezirii”, vedem că în acest mod se întâmplă lucrurile cu cuplul din poemul Într-un chihlimbar. După pățanii care îi sperie grozav, petrecute pe un acoperiș  cu mansarde aflat la o înălțime amețitoare, bărbatul și femeia reîntâlnesc lumea sensibilă, dintotdeuna: „Ne-am trezit lunecând peste țigle de-un verde închis,/ Siguri că ne vom prăbuși în abis/ Dar când am ajuns la streașina cu motiv arab/ Am văzut că pământul era aproape de jgheab/ Și ne-am dat drumul, ușurel, în iarba moale/ Să culegem clopoței și astragale”. La fel, personajul-narator din Poemul întristărilor, care zboară peste un zid, rostogolindu-se în iarba tocmai udată de ploaie. E vorba de un contact revigorant, care îl vindecă de tristețea și sfâșierea sufletească anterioare trezirii. Ne putem gândi, de asemenea, la acarul din binecunoscutul poem, care se trezește „din îndurerare, din vise” pentru a regăsi inocența infantilă („Cuprins de-o fericire fără seamăn/ fluieră ușor un cântec de leagăn”). Sau la personajul „voyeurist” din Lili și densitatea , pentru care „trezirea” înseamnă dispariția în neant a scenei erotice fantastice la care credea că asistă, decorul redobândindu-și astfel înfățișarea de zi cu zi. 

Construcții cu forme diferite, deschideri și închideri, încăperi, scări, zborul prin văzduh sau alte mijoace de locomoție… În limbajul visului, ne spune psihanaliza (chiar și aceea pe care am absorbit-o numai din aerul cultural), toate aceste elemente au sau pot să aibă conotații corporale ori sexuale, simbolizând dorințele deghizate ale voluptății. Trebuie să le descifrăm, să le interpretăm, așadar, pentru a ajunge la mișcările pasionale latente. La Dimov însă nu e nevoie de nicio tălmăcire. „Conceptele explicative”, așa-numitele simboluri trimițând la activitățile trupului figurează de-a dreptul, ca niște desene într-o țesătură, în numeroase poeme care nu-și ascund componenta erotică ori senzuală. Poetul folosește în mod conștient, adeseori cu umor și ironie, limbajul lor plurisemic, după cum, așa cum am amintit, nu se dă înapoi nici de la a submina jargonul psihanalitic. O parodiere a motivațiilor cețoase de comportament, venite dintr-un fond insondabil însoțește, de pildă, uciderea sadică a țiparului uriaș de către cuplul evocat în Întâmplare („Eram cuprinși de pizmă nedeterminată,/ Poate de aceea, poate dintr-un alt îndemn teluric,/ Ne-am propus să-i topim capul în acid sulfuric”). Nici complexul oedipian nu are o soartă mai bună în tratamentul autorului, căci „paricidul pus în libertate” și așteptat încă din perioada pubertății se dovedește a nu fi altul, atunci când își face apariția, decât un coleg de slujbă.

Poet de o mare sensibilitate senzorială, Leonid Dimov este în același timp un poet al tuturor voluptăților. Prezența feminină – ceea ce Dimov exprimă atât de tulburător spunând „umbra de dulce femeie” sau „prelungi ispite de femeie foiau lunatic prin bordeie”-  domină multe din versurile sale, indiferent de perioada când au fost scrise. Cum se poate observa, climatul acestora nu e cel al dorinței, ci acela al ispitei. Dorința e psihanalizabilă, insidioasă, perversă; ispita e biblică, frustă, retorică (să nu mănânci din fructul oprit!). Dorința e legată de absență, ispita e legată de încălcarea interdicției. La Dimov, atât ispita cât și efectele ispitei asupra celui căzut sub imperiul ei se văd, devin perceptibile. Astfel, ochii fetelor din Corint (tentația apare adeseori sub chipul intrusului, al străinului, sub chipul celuilalt, de alt fel) sunt nostalgici, precum „boarea”, reflectând „așteptări de baluri”. După plecarea lor, gazda se închină, aprinde lumini și văruiește casa, ca și cum ar alunga duhurile rele.(Ospeție, volumul ABC). Cătanele atrase de Jeny  sunt „clătinate de dragoste și ispită”, căzând, ca niște soldați de plumb, „sfârșite de voluptate” (Jeny și cei patru sergenți). Vârcolacul albastru, ispitit de Clotilda, masiva jucătoare de tenis, are ochi colosali, „năuciți de reverii”. Povestitorul din Lili și densitatea își simte, în așteptare, „gândirea cum reverberează”, dar, la apariția vecinei adolescente, e cuprins de „gânduri vinovate”, mintea i se golește (tipica stare de buimăceală onirică la Dimov), ochii i se holbează, o „răcoare caldă de ispită” îl învăluie. Atmosfera însăși e propice halucinației (o după-amiază leneșă, toridă, o „clipă cu mireasmă de vanilii”), astfel încât eul – martor și narator vede/crede că vede cum sus, pe acoperișul casei, are loc un fantastic dans erotic între Lili, care și-a scos toate veșmintele, și un „uliu crăiesc”, care coboară în spirale (zbor labirintic) spre trupul fetei: „Mai are un metru, e chiar deasupra-i, iată,/ cade pe albul pântec de fată/ frecându-și ghearele de pielea catifelată./ Și-atunci, în sunetele unui instrument demodat,/ începe un joc ciudat:/ rotindu-și capul cizelat, ca-ntr-un deochi,/ uliul o privește pe Lili drept în ochi,/ iar Lili, cu pupilele enorme de dor, / cu buzele dezlipite, îl cheamă ușor,/ îl roagă, îl imploră, șerpuitoare, să facă o mișcare./ Atunci, înfiorat, berbant,/ uliul începe să plutească razant/ deasupra trupului, la un centimetru distanță,/ abia atingându-l cu ghearele-i de faianță/ Atât de încet se desface-n plutire/ fiecare unduire/ că simt o uscăciune-n cerul gurii”.

Întregul poem e o proiecție, o deghizare a ispitei (conflictul dintre sexualitate și culpabilitate) într-o fabulă pseudo-mitologică, în care naratorul e un personaj fictiv, la fel ca și celelalte. Subiectivitatea nu dispare însă, ci trebuie căutată în modul în care se construiește peisajul imaginar, în modul în care se articulează percepția și dorința, în preferințele materiale particulare care se exprimă. Dimov spune aceste lucruri foarte bine atunci când afirmă că poetul oniric „nu descrie întâmplări obiectuale, ci își convertește eul într-o alteritate aflată într-un decor introspectiv”. Dualitatea ființei dimoviene marchează tocmai această alteritate sau diferență în identitate.

 

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri