Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Florea Miu

Înger de împrumut

Aprinde puţin lumina, îi spun

îngerului meu păzitor

care numai noaptea apare.

Şi el aprinde, fără să vrea,

toate stelele.

Eu ştiu că doar una-i a mea

şi doar cu ea pot să văd –

dar le las pe toate aprinse.

Trece o zi, şi încă o noapte,

şi iar mi se face dor să privesc...

Îmi chem din nou îngerul

însă el nu mai vine.

Mă cuprinde o frică teribilă

de mine, cel rămas fără păzitor

(Doamne, ce greu trebuie să-ţi fie şi ţie

fără nimeni pe lume !)

Mai există în mine un punct luminos,

însă e foarte departe,

mi-ar trebui o viaţă întreagă

şi nu pot merge până acolo pe jos

- m-aş pierde pe drum !-,

iar alt înger, să mă ia, nu cunosc.

Nu-mi rămâne decât să reaprind

speranţa deşartă

care luminează lumea aceasta.

Rime

Drumule, unde mă duci

de acum până atunci?!

Unde, drumule, m-ai dus

de nu văd nimic în sus?!

Numai ape şi ninsori

îmi îneacă ochii-n zori.

Peste drumul meu de-acum

se aşterne un alt drum

şi mă tem, mă tem mereu

că acesta nu sunt eu

ci e firul de pământ

care mi-a intrat în gând!

Lied

Foşnea un paltin chiar deasupra mea

şi nu aveam cuvinte să-i răspund,

iar umbra lui în trupul meu clipea

ca picurii izvoarelor pe prund.

Priveam spre el dar nu puteam vorbi,

iar paltinul de sus foşnea, foşnea!

Eram un anotimp în plină zi

şi gândul meu în frunza lui bătea.

Foşneşte-n mine paltinul nebun

cât la un loc toţi arborii de lut.

Cereasca lui foşnire o adun

în amintirea frunzei ce-a căzut.

Fără sfârşit

Drumurile mele călătoresc sigure

pe unde am fost sau

pe unde voiam să ajung.

Se-ntorc obosite în mine

şi-mi povestesc ce-au văzut

în pădurea nebună sau dincolo

de câmpia cu stele.

S-au oprit lângă copilul din vis

şi au privit până-n mine...

Ce întrebări să mai pună când totul s-a spus?!

(Unul spre altul ne-ntoarcem

în aceeaşi uimire

de final, de-nceput...

Şi mâinile ni se unesc

pentru încă o viaţă

retrăită în gând

-cum arborii mereu reînvie,

cum izvoare secate

reizbucnesc din nisip!)

Unele drumuri s-au frânt

ori au intrat în pământ,

altele rătăcesc şi acum

prin ţara de fum

a tristelor mele himere.

Multe drumuri au devenit întrebări:

semne de trecere, pe unde

mai sper să ajung uneori!...

Altă lume

Categoric, lumea asta nu mi se potriveşte.

Am atâtea absenţe, încât

voi fi exmatriculat din ea

în curând.

Sunt ca o pasăre în furtună

sau ca un evadat imposibil de prins

dar niciodată liber...

Mă întâlnesc cu mine însumi

pe ascuns

şi tot mai rar

simt gustul nefiresc al fericirii...

Categoric, nu mi se potriveşte nimic-

neliniştea mea nu încape

în nici un tipar.

Iau lucrurile numai în grav.

Locuieşte în mine o fiinţă ciudată

şi de neînţeles

pentru care visele sfârşesc pe eşafod

iar primăvara e tristă.

Chiar şi norii s-au deplasat

în partea încă nedescoperită

a sufletului meu.

Nu mi se mai potriveşte nici iarba

căreia îi închinam altădată poeme.

Sentimentele nu mă mai încap.

Eu nu mă mai potrivesc mie însumi:

mi-ar trebui altă lume!

Pagina aurie

Port cu mine mereu

o foaie îngălbenită şi goală

pentru însemnări de tot felul.

Aştept.

Întreb.

Recunosc....

Nu mă surprinde nimic.

Între timp

unii devin mecanici de locomotivă,

alţii bancheri,

ori, în situaţii disperate,

şomeri.

Eu stau pe marginea focului

şi privesc

păsările fără aripi cum zboară,

iar lacrimile îmi cad

sub formă de diamante

în pagina aurie...

Stau lângă pagina de cristal,

de nisip,

căreia nu i se văd marginile !

Privind în golul dintre întâmplări !

Cel fără vină

Adună paşii pe care ceilalţi

îi pierd

spunând că merg înainte.

Priveşte în gol

unde alţii se mişcă

încercând să culeagă boabele de nisip,

iar unde nu este nimic

el vede adevărate grădini.

Îl cunosc până şi fluturii,

iar vrăbiile

îl aşteaptă în poartă.

Din casa lui până în somnul de obşte

calcă pe lumina înaltă.

Pentru toate câte-au fost,

pentru cele fără rost

pune gândul adăpost.

Nu bea apă din căni aurite,

ci din clare izvoare -

iar în pământul negru de sub arbori

se scutură de nori şi înserare.

Nu este el de vină că-l umbresc

arbuştii de sub lemnul lui ceresc.

Nu este vinovat că s-a-nălţat

prin aerul străluminat,

prin aerul străluminat...

Adună într-o lacrimă risipa

în care se topeşte, cu mirare,

clipa.

Samurai

Vede cu împotrivirile

până în ceilalţi,

vede prin cele fără înţeles,

vede prin cele care nu mai sînt....

Îşi întoarce sufletul pe dos

în căutare de drumuri,

el însuşi fiind de prisos.

Are de îndreptat nişte nori

care s-au aşezat foarte strâmb

pe inima sa

chiar în partea unde niciodată

nu plouă.

Privirile lui răscolesc

necunoscutul

în aşteptare bolnavă.

Îşi ascultă uitarea

pe care zid o va face

între întâmplări.

Vede cu aerul,

cu apa şi focul el vede

orice cuvânt prăbuşindu-se.

El însuşi devine

o tristă vedere.

Din apus în fapt de zi,

orbii vor călători

chiar prin ochii lui pustii!

Renovare

Viaţa asta e ca o haină peticit㠖

mereu o cârpesc şi ea

se rupe întruna.

Odată ce am îmbrăcat-o

nu o mai pot schimba,

se lipeşte de mine

precum cămaşa lui Nessus –

tot mai subţire pe dinafară

şi tot mai grea înăuntru.

M-am hotărât

să o duc, totuşi, la un croitor

să-i pună o căptuşeală ca lumea,

din stele, din nori,

din ce o avea el la îndemână,

şi el mi-a spus să-i adaug

umbra unui copac –

mai rezistentă decât cuvintele

pe care le foloseam înainte.

Mi-am dat seama mult prea târziu

că nu făceam decât să unesc

golurile,

fără să mai găsesc firele destrămate

din conturul iniţial.

Renovez, mereu şi mereu,

ceea ce se pierde în mine

definitiv.

Din peisaj

Pe-aici nu trece nici măcar un gând.

S-au risipit cu toate în pământ.

Nu bate vântul, ploile au stat

în depărtarea care s-a lăsat.

E un ţinut de nopţi şi înstelări

prin care curge somnul uneori.

Pe firul dintre umbră şi lumină

au îngheţat toţi merii din grădină.

Iar drumul printre pomi, de altădată,

s-a-ntors în iarba zilei, sfărâmată.

Doar urme mai răsar din veac în veac

spre neuitarea locului sărac.

Un arbore cu stele-n el, de var,

se-nalţă peste câmpul solitar.

În plânsul lui subţire şi tăcut

chiar Dumnezeu a plâns la început.

© 2007 Revista Ramuri