Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Andrei Zanca

azi, nu mai e lesne să mori

în limba maternă, nimic

nu poate fi schimbat în memorie

amintirile sunt definitive

dinspre o linişte

a însingurării însă

doar iertarea

iertarea şi gratitudinea

răsfrănte într-o devenire dinspre care

se poate spune: sunt aici

încă şi azi, cănd

nu mai e uşor

să te stingi

în graiul

matern

PRECUM CUVÂNTUL tăcere

rupe tăcerea, spre a ne întoarce

pesemne deplin asupra ei

dincolo - e un ecou şi e pretutindeni

cum unuia i se arată câteodată

mai mult decât poate rosti, nimic -

nimic mai vechi şi-n acelaşi timp

mai nou ca moartea, şi o ştie

doar un anagamin, unul

care nu se mai întoarce.

însă, cum fumul expirat

face vizibilă răsuflarea

doar în ecou putem auzi

monologul tăcerii

în clipă

nu trebuia schimbat nimic

în jur, prieteni, trebuia

doar să învăţăm a ne privi cu ochii inimii, însă

când doar unul era astfel încât privirea lui

să se zbată-nsângerată-n sărma ghimpată

înveţi pe îndelete doar, că şi apa mărilor

nu se înalţă decât picătură cu picătură

că şi privirea poate deprinde silabisirea

durerii din jur, traversînd-o lin

ca un stol de păsări

pe atunci însă, moartea

ne era încă străină iar azi

n-a mai rămas decât murmurul:

doamne, ce temperare de dumnezeu într-o ramură

DACĂ AR PREDOMINA în fiecare

ce cu sfială am numit bunul-simţ

n-am mai fi nevoiţi

nici să traversăm

birocraţia şi spaimele morţii

îngăduindu-ni-se pesemne chiar să alegem

singuri clipa plecării, cum

înspre capătul pădurii

unduite de ferigi se zăreşte o limbă de nisip

şi tot ce-ar mai rămâne de spus

după o viaţă de om

s-ar putea lesne înscrie

în urma unui pas

pe nisipul

umed

SĂ FIE FIECARE MĂRTURISIRE

dinspre o nesfârşire de abis

un fâlfâit mai aproape de moarte, aici

unde orice călătorie, orice pelerinaj este

o nebănuită lăsare în adânc?

despicat totul, în afara iubirii, însăşi teama

o imploră în ţipăt înăbuşit

unde ispăşirea e reîntoarcere înspre

ceea ce nu s-a pierdut

niciodată, într-adevăr

nu există nimic de străbătut.

doar lentă

trezire.

NETULBURAT, ancorat în abis

deşi se spune că orice viziune împărtăşită

este un pas mai aproape de moarte

stau pe un mal ascultând apa

atât de intim cu o curgere

încât, dacă aş începe să merg

n-aş putea nicodată străbate până la capăt

distanţa care m-ar apropia

cu un pas de

moarte

ŞI ASTFEL, străzile străbătute prin ani

nu m-au purtat niciunde, totul fiind

sigilat de stingere

în praful aşternându-se peste zăpezi

între două viscoliri, tot

ce credem că ne lipseşte

se lasă ca o perdea

peste raza

însoţitorului bănuit

dintotdeauna / aşteptându-ne

şi este cel care va face ultimul pas

şi ce e oare timpul fără trecut şi viitor

într-o lume în care trupul

e o limitare a iubirii

iadul, ce am făcut din prezent, ziua

în care fiecare va găzdui aproapele

drept sine însuşi

încă departe, şi totuşi

nesfârşit de aproape, totul:

venea în întâmpinare mea

un copil străbătând pajiştea

doldora de margarete.

de pe colină părea că florile

îl urmau, pas cu pas

numele

nu are însemnătate. l-am spulberat, mereu întâmpinat

de cineva oferindu-se, îndrăgindu-mă în locul

altuia, nicicând întâlnit în această viaţă, eu

apropiindu-mă încet, un altul

în ezitare, fiind.

unde, în ce zone ale tainei hălăduieşti tu aşteptându-mă

pe acest meleag în care dascălii

supravieţuiesc elevilor

în eclipsa aceasta

de dumnezeu

mă auzi tu

oare?

aici, ne mor pădurile.

iar păsările-s

pur refuz.

să fie astfel

încît o rugă să nu găsească înduplecare, ci doar

să schimbe pe cel ce imploră?

cînd în foşnetul de pe acum cernit al înserării

mai bate dinspre apus o rază -

şi-o zăreşte numai aproapele printre ramuri

interogîndu-şi îndelung inima, clipă

preschimbată într-un sclipăt, sosind

dintr-o depărtare nouă necunoscută

ostenită frunză, astfel să fie -

să fie astfel, încît deodată

să se lase o împăcare de hău, tăcuta

întreţinere cu cel pe care-l bănuim

iubindu-ne?

nici înduplecare, nici eu un altul. doar regăsire. adînc.

nu se cerşeşte la poarta luminii

ce presimţire ne face însă

să te dăruim atît iubirii

cît şi morţii,

roză?

DEPARTE de metropolele pleşuve

se-ntinde tundra, umbrele lui El Greco

unduind orizonturi: când ţi se ia totul

nu-ţi mai rămâne decât eternitatea, tu

mereu prezent în absenţa majorităţii -

pesemne am uitat bucuria

ce m-a decis să revin

ştiind că mă voi putea reîntoarce.

un licăr incert de reamintire

îmi alungă mereu mâhnirea, durerea

cum pruncul deschizând ochii şi totul

înfiripându-se din nou

în jur, lumea

şi lumea nu îl va cruţa

de va rămâne el însuşi

GRELE, cele mai grele

sunt nopţile, poate

de aceea le-am şi traversat în veghe

prăbuşindu-mă-n somn abia când toţi

se năpusteau în truda lor zilnică

şi cum pisica e pură pândă

încercam şi eu să te desluşesc

în ochiul-radar al auzului

însă tu te-ai ivit abia când nimic

nu a mai fost un trofeu, când

în pupila de forma inimii

pulsa neştiută moartea

omeneşte răsfirată-n

felurile de

a muri.

câţi se mai sting însă azi în patul lor?

o linişte înzăpezită

aidoma somnului, harul

nu urcă implorat, deşi

mereu m-am simţit însoţit

în gerul

tăcerii

zăpada îngheţată între stejari

o furişare de vulpe

mistuindu-se

în ceaţa zorilor, departe

lătrat de cîini, apoi doar

liniştea înzăpezită.

răsuflare de răsuflare, i-am desluşit chipul

curbele sfioase rărind

aerul de iarnă

nu rănea peisajul, deşi

totul o urma

în mişcare

şi nimeni

şi era frumoasă

ca urma unui

sărut amânat

prin care acum se iveşte din nou

vulpea, dispărând în aburul

respiraţiei

mele

înspre sfîrşitul lui septembrie

splendoarea răsună lin, deşi

înfioară spaima

unui adînc

uitat

încît, mă de dezbar de încălţări şi-o iau

desculţ printre coline

pînă ce ea dispare

lent într-o

briză

un copil surprins de înserare, rătăcind

drumul spre casă, la un gînd depărtare

de noaptea doldora de greieri, nesfîrşit

murmur al trecutului

singularitatea nu trezeşte atenţia, şoptesc la rîndul meu

voind mai blînd ca mine, nu ca altul să fiu, departe

lumini pitulate vîlvorau

printre rugine, ecou

al holdelor

mistuite

zăresc trunchiul năpădit de muşchi, prăbuşit

în verdele obscur aurind

si deodată hăul există

însă cine, cine va putea vreodată

măcar atinge, poemul

desăvărşit al

pădurii

© 2007 Revista Ramuri