Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Um studiu erudit

        de Petre Ciobanu

O uriaşă muncă de cercetare se materializează într-o lucrare de excepţie Islamul şi soarta lumii (Editura Semne, Bucureşti, 2009, 496 pg.) aparţinând doamnei Virginia Mircea, doctor în Relaţii Internaţionale la SNSPA, preşedinte la Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă, redactor-şef la revista „Cadran Politic“.

Într-un „Cuvânt înainte“ academicianul Mircea Maliţa apreciază actualitatea teoretică în geopolitica internaţională a lucrării pentru relaţia dintre religie şi politică. Documentarea amplă asupra surselor istorice, politice, economice, a relaţiilor internaţionale şi raţionamentul riguros, perfect motivat prin notele de subsol, imprimă pecetea originalităţii – cartea devenind o reflecţie asupra proceselor lumii contemporane, o veritabilă investigaţie ştiinţifică.

În Prefaţă, conf. univ. dr. Cornel Codiţă remarcă meritul primordialităţii tematice făcând apel la subtitlul lucrării: „Fundamentalismul islamic ca ideologie politic㓠- „pentru că problema islamică a devenit un subiect de mare actualitate politică şi pentru că va rămâne un subiect de interes nu numai al relaţiilor internaţionale, ci şi al ştiinţelor politice, este necesară o analiză serioasă a ideologiilor şi regimurilor din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, dincolo de stereotipurile vehiculate de mass-media naţională şi internaţională.“ De asemenea se apreciază urgenţa studiului comportamentelor politice ca urmare a terorismului internaţional devenit o practică ilegitimă de rezolvare a conflictelor interstatale. Conferenţiarul univ. Cornel Codiţă apreciaz㠄armătura de idei şi argumente“ bibliografia ataşată lucrării (329 de titluri, autori şi opere) integral folosită /pe lângă notele de subsol ce însoţesc fiecare compartiment) ceea ce asigură credibilitatea şi soliditatea argumentelor.

În „Introducere“, Virginia Mircea caută să explice motivaţia studiului care „urmăreşte completarea cercetării în domeniul fundamentalismului islamic cu scopul de a investiga modul în care religia islamică este transformată în ideologia politică şi generează mişcări islamiste, precum şi modelul în care liderii acestor mişcări odată ajunşi la putere creează un regim politic totalitar bazat pe religie“. Obiectivul lucrării este de a oferi o imagine conceptuală nuanţată şi bine fundamentată asupra determinărilor politice, culturale, economice şi sociale, care fac din fundamentalismul islamic una dintre cele mai importante manifestări civilizaţionale ale secolului al XXI-lea.

Virginia Mircea îşi structurează amplul studiu pe două părţi, fiecare subsumând capitole referenţiale ce focalizează idei şi informaţii argumentate coerent şi susţinute de notele de subsol. Prima parte trateaz㠄Islamul“ (ce este, răspândire, apogeu etc.), „Islamul politic“ (autoritatea legii islamice, instituţii politice, reforma juridică modernă), „Iniţiatorii curentelor de gândire fundamentaliste şi ai mişcărilor islamice“, „Fundamentalismul ca răspuns la modernitate“ (paradigme ştiinţifice în abordarea fundamentalismului, caracteristicile fundamentalismului islamic etc. şi „Răspunsul islamic la modernitate.“ Partea a doua a lucrării urmăreşte să ofere o perspectivă asupra evoluţiei posibile a fundamentalismului islamic în secolul al XXI-lea: „Totalitarismul ca regim politic“ (ideologii totale şi totalitare, regimul politic totalitar, caracteristicile sistemului totalitar), „Fundamentalismul religios ca regim politic totalitar“ (guvernări religioase, state actuale cu aspecte teocratice, regimul taliban), „Jihad. Terorism islamic. Terorism de stat“ (profilul terorismului islamic, organizaţii islamice teroriste, „Globalizarea terorismului islamic în secolul al XX-lea“ (post-islamismul, neoislamismul, scenariul dezastrului la scară mondială).

Lucrarea inventariază idei şi opinii, organizează şi decantează, cu o competenţă remarcabilă şi discernământ, temele interacţiunii dintre societatea occidentală şi cea islamică. În „Concluzii“ Virginia Mircea apreciază că: „Islamul nu reprezintă o unitate monolitică, ci este mai curând suma mai multor secte religioase care se revendică într-un fel sau altul de la Profetul Mahomed, şi fiecare interpretează în mod propriu legea islamică Sharia.“ Cele patru „Anexe“ completează lucrarea oferind informaţii despre distribuirea, pe zone geografice, a populaţiei musulmane (I), „Şcoli islamice şi curente religioase“ (II), „Grupări teroriste identificate de Departamentul de Stat al S.U.A. şi de Consiliul Uniunii Europene în 2007“ (IV). Anexa III reproduce un „Raport ONU“ din 2006 în care ambasadorul John V. Hauford pune în discuţie diferitele politici totalitariste din Arabia Saudită, Algeria, Bahrain, Iran, Irak, Liban. Libia etc. În discutabila competenţă şi erudiţia în varii domenii recomandă lucrarea Virginiei Mircea ca un studiu deosebit de valoros.

Nr. 05-06/2009
Comunicat de presă

Festivalului Internaţional de Literatur㠄TUDOR ARGHEZI” 21 – 24 mai 2009, Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, ediţia a XXIX–a

Prin viaţă şi prin cărţi cu Luceafărul de dimineaţă
de Gabriela Gheorghişor

Urîtul frumos
de Gheorghe Grigurcu

Istoria critică şi critica Istoriei ( IV)
de Gabriel Dimisianu

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2008?

Centenar Eugéne Ionesco
de Ioana Dinulescu

,,Steaua’’- o limpezire
de Adrian Popescu

Mezzo
de Nicolae Prelipceanu

Poeme
de Adrian Suciu

Poeme
de Constantin Oprică

„Îmi folosesc tot «timpul liber» pentru scris“ 
de Gheorghe Schwartz

Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române
de Henri Zalis

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Zeul asasin (II)
de Ion Militaru

Dramaturgi fără premii
de Mircea Ghiţulescu

Ambasadorul invizibil
de Nichita Danilov

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Sfântul Atanasie cel Mare şi Gustave Flaubert: Despre Ispitirea Sfântului Antonie
de Sonia Cuciureanu

Gândire şi poetizare (I)
de Marius Ghica

Fantasma copilului etern
de Paul Aretzu

Longevitate creatoare, parcă, inepuizabilă
de Mircea Moisa

Hoţii de frumuseţe
de Daniela Firescu

Despre Granit şi granitism
de Ioan Lascu

Carnavalul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Realitatea din oglindă
de Florea Miu

Amplu repertoriu de scriitori şi opere
de Petre Ciobanu

Impresii dintr-o junglă prietenoasă
de Mihai Ene

Mircea Moisa: Oameni în vâltoarea istoriei
de Ştefan Vlăduţescu

Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage
de Nicolae Răzvan Stan

Andrei Chintilă sau luciditatea tristă a spiritului
de Cătălin Davidescu

Agendă sentimental㠖 New York
de Nicolae Petre Vrânceanu

Filatelia ca act de cultură
de Petre Ciobanu

Poeme
de Toma Grigorie

Um studiu erudit
de Petre Ciobanu

Poeme
de Morelle Smith

© 2007 Revista Ramuri