Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Toma Grigorie

Mă credeam un biet muritor

Mă strânge viaţa

ca o cămaşă de forţă.

Îmi frânge vorbele, gesturile

până îmi trosnesc toate încheieturile.

Abia mă abţin să nu strig:

Daţi-mi drumul din cuşca asta de viaţă!

Toate păcatele lumii

le îndesaţi în mine

ca într-un sac fără fund.

Ce v-am făcut,

de m-aţi ales dintre toţi nebunii

de pe pământ?

Mă închipuiam un biet muritor

trăind de azi pe mâine.

Mi-aţi subtilizat neodihna

abandonând-o în cele patru vânturi.

Naştere

Căderile apei lustruiesc stânca

până la ţipătul luminii.

Cariul vieţii roade carnea

până la şuierat de vânt

în fluierul oaselor.

Ceasul consumă iubirea

centimă cu centimă.

Ultima cupă de sânge

o bea orizontul.

Pântecele nopţii

naşte mareea neagră.

Singur

Singur cu toate grijile lumii pe cap,

petrec cu privirea norii

până dincolo de margine.

Focuri de artificii ard stinse.

Anul se opreşte cât o respiraţie

pe muchia dealului.

Cade secerat de ghilotina neîndurătoare.

O coadă de fulger a sclipit

peste cerul înglodat în datorii.

Regele a murit, trăiască regele!

Un an cade, altul suie

în arca speranţei.

Apele zilei se năruie

în hârca unei secunde.

Paralelisme

Orbul ajuns la răscruce

caută în întunecimea lui

o rază de lumină.

Vine la fel de opacă.

Poetul nedesăvârşit

are acelaşi statut:

De nevăzător al eclipsei

în pofida ciobului de geam afumat.

Prizonier în celula unui gând

poemul se zbate -

pasăre în laţ -

până la salvarea cuvântului izbăvitor.

***

Spiritul e liber –

pasăre în nemărginit de cer.

Poate zbura

până în adâncul lacrimii,

al zâmbetului.

Marginile lui mă definesc.

Capcana lui

e trupul meu

pe care-l înfierează

cu un cifru unic.

Şoim fidel – spiritul

nu rătăceşte sensul de întoarcere.

Vânează ideile lumii

şi mi le aduce pe tavă.

Ospăţul de cuvinte îl pregătesc

în cuptorul propriu

cu condimente indigene.

Himera

Himera e aici.

Himera nu doarme.

Himera pândeşte după colţ

să ne pierdem capul

în ceaţa cotidiană.

Copilul suspină în somn,

când mama nu e alături.

Îl hrăneşte monstrul himerei

cu sânge de capră

din găvanele craniului de leu.

Îl leagănă pe încolăcirea de şarpe

ca să-l deprindă

cu fuga pământului de sub picioare.

Himera ne toarnă în vintre

somnul raţiunii,

somnul vieţii.

***

Se scurtează drumul zilelor,

se scurtează drumul nopţilor.

Se înnumără secundă

cu secundă.

Iată intrarea pe sens unic!

Calea de întoarcere

e interzisă.

Iată prăpastia e aici!

O mână necurată

ţi-a umblat la frâne.

Pedala e ruptă.

Nu se mai poate întâmpla nimic.

Panta e din ce în ce

mai abruptă.

Nr. 05-06/2009
Comunicat de presă

Festivalului Internaţional de Literatur㠄TUDOR ARGHEZI” 21 – 24 mai 2009, Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, ediţia a XXIX–a

Prin viaţă şi prin cărţi cu Luceafărul de dimineaţă
de Gabriela Gheorghişor

Urîtul frumos
de Gheorghe Grigurcu

Istoria critică şi critica Istoriei ( IV)
de Gabriel Dimisianu

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2008?

Centenar Eugéne Ionesco
de Ioana Dinulescu

,,Steaua’’- o limpezire
de Adrian Popescu

Mezzo
de Nicolae Prelipceanu

Poeme
de Adrian Suciu

Poeme
de Constantin Oprică

„Îmi folosesc tot «timpul liber» pentru scris“ 
de Gheorghe Schwartz

Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române
de Henri Zalis

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Zeul asasin (II)
de Ion Militaru

Dramaturgi fără premii
de Mircea Ghiţulescu

Ambasadorul invizibil
de Nichita Danilov

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Sfântul Atanasie cel Mare şi Gustave Flaubert: Despre Ispitirea Sfântului Antonie
de Sonia Cuciureanu

Gândire şi poetizare (I)
de Marius Ghica

Fantasma copilului etern
de Paul Aretzu

Longevitate creatoare, parcă, inepuizabilă
de Mircea Moisa

Hoţii de frumuseţe
de Daniela Firescu

Despre Granit şi granitism
de Ioan Lascu

Carnavalul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Realitatea din oglindă
de Florea Miu

Amplu repertoriu de scriitori şi opere
de Petre Ciobanu

Impresii dintr-o junglă prietenoasă
de Mihai Ene

Mircea Moisa: Oameni în vâltoarea istoriei
de Ştefan Vlăduţescu

Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage
de Nicolae Răzvan Stan

Andrei Chintilă sau luciditatea tristă a spiritului
de Cătălin Davidescu

Agendă sentimental㠖 New York
de Nicolae Petre Vrânceanu

Filatelia ca act de cultură
de Petre Ciobanu

Poeme
de Toma Grigorie

Um studiu erudit
de Petre Ciobanu

Poeme
de Morelle Smith

© 2007 Revista Ramuri