Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Filatelia ca act de cultură

        de Petre Ciobanu

Un impresionant curriculum vitae recomandă pasiunea de patru decenii a lui Andrei Potcoavă, pentru filatelie. Este sugestivă mărturisirea hobby-ului care avea să conducă la o adevărată devoţiune: „Dragostea pentru timbre a fost întâia mea şcoală adevărată… prea bine nu-mi dădeam seama ce fac, dar încet-încet am început să cercetez feţele colorate ale petecelor de hârtie, inclusiv zimţii acestora, în aceste activităţi manifestând multă atenţie pentru a le descifra mesajul cât şi dorinţa de a nu le provoca deteriorării“.

Pasionat colecţionar, organizator de expoziţii filatelice în ţară şi străinătate, indiscutabilă competenţă, efectuând o muncă minuţioasă, sistematică, Andrei Potcoavă a devenit Membru fondator al Academiei Mondiale de Filatelie, Membru de Onoare al Federaţiei Filatelice Române, distins cu insigna de aur a Asociaţiei Filatelice Române (1988) şi a Federaţiei Filatelice Polone (1997). Jurnalist talentat, cu colaborări la numeroase ziare şi reviste, este autorul unei prestigioase lucrări concepute în trei ample componente: „Valenţele comunicării prin timbru. Fauna pădurii româneşti“, „Războiul pentru Independenţ㓠(1877-1878) şi recentul volum Greşeli de machetare pe mărci poştale româneşti 1858-2005.

Studiu de proporţii (474 de pagini), ediţie bilingvă (română-engleză) în condiţii grafice deosebite, este publicat la editura Sitech (Craiova, 2008). În prefaţa semnată de către Jean-Pierre Maugin, Prézident de l’Académie Mondiale de Philatélie, lucrarea este considerat㠄o dovadă elocventă a talentului şi înclinaţiei pentru cercetare a domnului Andrei Potcoavă“. În „Argument“ autorul caută să motiveze natura demersului său, temeiurile lucrării, formulând precizări explicative, incursiune semnificativă în recurenţele temei anunţate; caută, de asemenea, să expliciteze apariţia şi evoluţia „poştei“ şi a modurilor de comunicare în varii perioade temporale până la apariţia mărcii poştale „care îmbină în mod ingenios utilul cu frumosul având şi capacitatea de a constitui un vector cultural-informaţional de neegalat“.

„Catalog explicativ specializat“ – studiul este realizat „pe baza cercetărilor proprii, inclusiv a semnalărilor realizate de diverşi cercetători ai mărcilor poştale româneşti în publicaţiile de profil precum şi pe baza consultării şi prelucrării informaţiilor dintr-o largă bibliografie“. Volumul masiv ilustrează traseul unui demers într-un „teritoriu“ în care structurile cărţii, ce probează o privire strategică, se ordonează şi se acoperă reciproc demonstrând un profesionalism indiscutabil ce asigură responsabilitatea afirmaţiilor, la care contribuie şi comunicarea fluentă prin transparenţele interpretării.

Investigaţie intelectual㠖 itinerariu dificil într-un labirint de un farmec exotic – cu vădite trimiteri către antropologia socială şi cea culturală, lucrarea abundă în informaţii din varii domenii devenind o imagine complexă asupra temei luate în discuţie. Noutatea şi particularitatea prezentului volum o constituie unghiul inedit de abordare a filateliei - greşeli de machetare pe mărci poştale româneşti. Consideraţii interesante şi probatorii oferă compartimentul: „Situaţia mărcilor poştale identificate cu greşeli de machetare realizate de administraţia poştală română în perioada 1858-2005“. Un alt palier deosebit îl constituie „Indexul autorilor semnalărilor greşelilor de machetare ale mărcilor realizate de administraţia poştală română în perioada 1858-2005“.

Ţinuta ştiinţifică, remarcabilă ca informaţie, este completată de o amplă bibliografie – 149 de autori (opere şi articole în periodice), ca de altfel şi de materialul ilustrativ. Cercetare oportună şi profitabilă, prin larga deschidere către cultura şi civilizaţia omenirii – cartea oferă o bază de date capabile să furnizeze informaţii esenţiale, devenind un reper în domeniul luat în discuţie.

Nr. 05-06/2009
Comunicat de presă

Festivalului Internaţional de Literatur㠄TUDOR ARGHEZI” 21 – 24 mai 2009, Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, ediţia a XXIX–a

Prin viaţă şi prin cărţi cu Luceafărul de dimineaţă
de Gabriela Gheorghişor

Urîtul frumos
de Gheorghe Grigurcu

Istoria critică şi critica Istoriei ( IV)
de Gabriel Dimisianu

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2008?

Centenar Eugéne Ionesco
de Ioana Dinulescu

,,Steaua’’- o limpezire
de Adrian Popescu

Mezzo
de Nicolae Prelipceanu

Poeme
de Adrian Suciu

Poeme
de Constantin Oprică

„Îmi folosesc tot «timpul liber» pentru scris“ 
de Gheorghe Schwartz

Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române
de Henri Zalis

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Zeul asasin (II)
de Ion Militaru

Dramaturgi fără premii
de Mircea Ghiţulescu

Ambasadorul invizibil
de Nichita Danilov

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Sfântul Atanasie cel Mare şi Gustave Flaubert: Despre Ispitirea Sfântului Antonie
de Sonia Cuciureanu

Gândire şi poetizare (I)
de Marius Ghica

Fantasma copilului etern
de Paul Aretzu

Longevitate creatoare, parcă, inepuizabilă
de Mircea Moisa

Hoţii de frumuseţe
de Daniela Firescu

Despre Granit şi granitism
de Ioan Lascu

Carnavalul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Realitatea din oglindă
de Florea Miu

Amplu repertoriu de scriitori şi opere
de Petre Ciobanu

Impresii dintr-o junglă prietenoasă
de Mihai Ene

Mircea Moisa: Oameni în vâltoarea istoriei
de Ştefan Vlăduţescu

Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage
de Nicolae Răzvan Stan

Andrei Chintilă sau luciditatea tristă a spiritului
de Cătălin Davidescu

Agendă sentimental㠖 New York
de Nicolae Petre Vrânceanu

Filatelia ca act de cultură
de Petre Ciobanu

Poeme
de Toma Grigorie

Um studiu erudit
de Petre Ciobanu

Poeme
de Morelle Smith

© 2007 Revista Ramuri