Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Realitatea din oglindă

        de Florea Miu

Expresie a crizei eului poetic, secvenţială, austeră, aproape statică uneori, dar cu implozii neaşteptate, poezia lui Gheorghe Vidican din noul volum Mansarda cu vitralii (Editura Brumar, Timişoara, 2008) ilustrează efortul de sincronizare cu imediatul în care se regăsesc simbolurile unui parcurs existenţial grav afectat de noxele vieţii moderne. În notă personală, autorul reia astfel un demers foarte frecvent în lirica noastră de azi, adăugând accentul depersonalizării sub presiunea realului invaziv, a prozaismului tiranic ori a „geometrizării” sentimentelor.

De observat, însă, că deprinderea de sine nu presupune o iremediabilă pierdere sau pulverizare a identităţii, ci o regândire şi reaşezare a fiinţei poetice pe alte coordonate, în alt context de semnificaţii. Reţinut, ironic, subtil în aria unei inteligenţe a construirii discursului, G.D. încearcă să compenseze lipsa mişcării printr-o revitalizare/acutizare senzitivă în universul mecanicist descărnat pe care îl prezintă. Poemele sale trimit către un real necruţător de exact, populat de „braţele asfaltului”, „dungile reflectorizante”, „devoratorii de exclusivitate”, „internet” etc., unde mai apare câte un „personaj neidentificat” care tulbur㠄umbra gleznelor cu o nouă teorie despre existenţ㔠sau unde consumatorul de calculator devine un «dictator» care construieşte „catedrale de ştiri” (vezi: „literele braille”, „rădăcinile iluziei”).

Motivele dominante – clepsidra, computerul – reflectă lumea pur obiectuală, restrictivă şi distantă, resentimentară şi improprie comunicării cu sine – un nou «pat al lui Procust» cu sofisticate angrenaje de ghilotinare sufletească. Clepsidra nu mai măsoară timpul, ci o anumită realitate care ia locul nisipului din ea, substituit cu firma înregistrată la camera de comerţ, instalaţia de iluminat, tramvaiul sau chiar „fabrica de poeme”. Pe marginea clepsidrei se preling iluzia, visul, imaginaţia, poezia („imaginaţia e o alunecare liberă/pe marginea clepsidrei/are existenţa plină de sensibilitate/şoaptele ei lucesc răcoros în nisipul/clătinat de susurul izvorului ...”- „Imaginaţia”).

Această realitate evanescentă, trecută în subsidiar deoarece refuză geometrizarea, cuprinde, totodată, umbra, şoapta, fumul, singurătatea, prietenia, îndoiala, somnul, veghea, copilăria etc. Tot ce ţine de interioritate şi exprimă eul tinde să devină o zonă interzisă, este rostit cu teama de a nu dezvălui taina fragilităţii („ne e frică de ecoul de ceară/al serii/soarele gata să aprindă copacii/îşi găseşte umbra tremurând/într-o pânză de paianjen/de teama neintegrării în uniunea europeană/un poet anonim străluceşte în revistele literare” – „poet anonim”), în vreme de calculatorul „expediază la post-restant/iluzia fericirii” („dincolo de porţi”). În aceast㠄democraţie/părăsită de ordinea lucrurilor”, în care „copacul şi-a abandonat umbra/la marginea râului” (p. 75) şi „se construiesc autostrăzi pe caleea lactee” (p. 41), doar omul concret nu se pierde pe sine, pentru că el nu există dincolo de sine: „femeia de serviciu de la grădiniţă/are râsul cât cupola circului/sunt fericite furnicile ce mărşăluiesc/prin privirea copilului plină de principii/nimeni nu o poate opri pe femeia de serviciu/de la grădiniţă/să desfacă amurgul ca pe un ceasornic/mai apoi să-l împartă de jucării copiilor” (***, p. 79).

Poezia lui Gheorghe Vidican refuză verbiajul şi concentrează astfel un câmp semantic destul de întins, cultivă ambiguitatea până la criptic şi preferă viziunile scurte şi surprinzătoare, decât metafora căutată: „un fruct îşi devoră imaginea”, „se prelinge nimicul sub formă de izvor”, „femeia aruncă marea pe geam”, „focul coboară în oasele orizontului”, „astăzi e duminică/se odihneşte liniştea” etc. Prin vitraliile „mansardei” sale, ca într-o oglindă neînşelătoare, se zăreşte absurdul urmuzian („azi-noapte s-au sinucis trei felinare”), se reflectă realul sufocant şi se vede destrămarea fiinţei.

Dincolo de contemplaţie, însă, crezul poetic prefigurează idealul asumării unui sens profund uman al regăsirii de sine prin comuniune cu universul simplu, elementar: „eu ar trebui să exist/în fiecare suferinţă/în fiecare ecou/în fiecare răsărit de soare/să rostesc lucrurilor numele/femeilor umbra/... şi bineînţeles întâmplarea/să mângâie sărutul iubitei/eu ar trebui să exist/împreună cu mine ...” (***, p. 47).

Nr. 05-06/2009
Comunicat de presă

Festivalului Internaţional de Literatur㠄TUDOR ARGHEZI” 21 – 24 mai 2009, Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, ediţia a XXIX–a

Prin viaţă şi prin cărţi cu Luceafărul de dimineaţă
de Gabriela Gheorghişor

Urîtul frumos
de Gheorghe Grigurcu

Istoria critică şi critica Istoriei ( IV)
de Gabriel Dimisianu

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2008?

Centenar Eugéne Ionesco
de Ioana Dinulescu

,,Steaua’’- o limpezire
de Adrian Popescu

Mezzo
de Nicolae Prelipceanu

Poeme
de Adrian Suciu

Poeme
de Constantin Oprică

„Îmi folosesc tot «timpul liber» pentru scris“ 
de Gheorghe Schwartz

Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române
de Henri Zalis

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Zeul asasin (II)
de Ion Militaru

Dramaturgi fără premii
de Mircea Ghiţulescu

Ambasadorul invizibil
de Nichita Danilov

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Sfântul Atanasie cel Mare şi Gustave Flaubert: Despre Ispitirea Sfântului Antonie
de Sonia Cuciureanu

Gândire şi poetizare (I)
de Marius Ghica

Fantasma copilului etern
de Paul Aretzu

Longevitate creatoare, parcă, inepuizabilă
de Mircea Moisa

Hoţii de frumuseţe
de Daniela Firescu

Despre Granit şi granitism
de Ioan Lascu

Carnavalul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Realitatea din oglindă
de Florea Miu

Amplu repertoriu de scriitori şi opere
de Petre Ciobanu

Impresii dintr-o junglă prietenoasă
de Mihai Ene

Mircea Moisa: Oameni în vâltoarea istoriei
de Ştefan Vlăduţescu

Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage
de Nicolae Răzvan Stan

Andrei Chintilă sau luciditatea tristă a spiritului
de Cătălin Davidescu

Agendă sentimental㠖 New York
de Nicolae Petre Vrânceanu

Filatelia ca act de cultură
de Petre Ciobanu

Poeme
de Toma Grigorie

Um studiu erudit
de Petre Ciobanu

Poeme
de Morelle Smith

© 2007 Revista Ramuri