Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Constantin Oprică

Doar urmele...

Gata.

Viaţa mea s-a sfârşit!

Nu mai vreau, nu mai pot,

nu mai sper,

nu mai sunt slujitor al voinţei;

am îmbătrânit şi mi-e greu.

Doar urmele de pe suflet

se povestesc singure...

Plânsul

Femeile se întorceau obosite

din cerul

de la marginea satului.

Îşi ascundeau plânsul

să nu-l simt eu,

să nu-l văd.

Bărbaţii vorbeau tare,

bubuitor, pe deasupra,

fără să mă ştie.

Rând pe rând au plecat,

au dispărut în istorie,

aşa cum cărările dispar

în nisip.

Plânsul mamelor a rămas,

a prins rădăcini în mine,

a crescut.

Îl culeg primăvara, vara

şi toamna când răsar stelele

şi nu mai sunt singur

pe drum...

În apele râului

Poate am norocul să mor

înaintea ta,

să mă pierd în apele cerului

desfermecat.

Altfel...

ce rost ar avea zilele,

dacă-n lumină nu ar poposi

vocea, cuvintele

şi tainele care m-au scos

din istovitoarea robie

a trecutului.

Ce rost ar avea nopţile,

sufletul rece al lunii

pe zidurile, pe ruinele

celui care nu-şi aminteşte

de sine?

Taina mea

... şi după ce l-am cunoscut

şi l-am înghiţit,

el a rămas întreg.

Şi după ce l-am despuiat

şi l-am bătut

şi-am încercat să-l uit,

el a rămas întreg

în faţa mea.

Atunci am luat o frântură,

am călcat-o-n picioare

şi i-am ars rămăşiţele.

Chiar şi atunci povestea

îndelung

taina mea

Trecătoarea spre cer

lui Adrian C.

Plânsul, bocetul, îngrozirea

răsunau de-a curmezişul inimii.

Ce este, ce s-a întâmplat,

cine a trecut lumina

care mă ocroteşte?

Au plecat femeia ta

cu trup subţire ca un tremur,

cu fiul tău imaginar au plecat,

se furişează printre stâncile nopţii.

Liniştiţi-vă, străjeri ai neputinţei!

Am ars tot ce-a fost muritor

în trupul ei.

În trupul meu am arat,

am sădit,

am desfăcut trecătoarea

spre cer.

M-a salvat duhul,

m-a salvat lamura.

De-abia acum mi s-a înapoiat

viaţa.

Punct

Un cer atât de întunecat

nu se luminează fără o furtună;

un suflet atât de trist

nu se limpezeşte fără o moarte.

O dragoste atât de lovită,

nu mai are propriul ei cântec;

o durere schingiuită şi arsă

nu mai străluceşte în rugăciune.

Execuţia

Simt în coaste ţeava

unei arme politice.

Privesc în jos cu înfrângere

şi visez în sus,

pe lângă braţele ridicate,

răzbunarea prin fiu.

Alocuţiunea glonţului

despre eternitate

sperie vrăbiile,

îngenunchează sufletul

pe religia străbunilor.

Dar încă trăiesc,

trăiesc într-un zid

fără de care nu pot,

într-o lumină apăsătoare,

într-o cameră, într-un colţ,

într-o crăpătură a timpului.

Nr. 05-06/2009
Comunicat de presă

Festivalului Internaţional de Literatur㠄TUDOR ARGHEZI” 21 – 24 mai 2009, Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, ediţia a XXIX–a

Prin viaţă şi prin cărţi cu Luceafărul de dimineaţă
de Gabriela Gheorghişor

Urîtul frumos
de Gheorghe Grigurcu

Istoria critică şi critica Istoriei ( IV)
de Gabriel Dimisianu

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2008?

Centenar Eugéne Ionesco
de Ioana Dinulescu

,,Steaua’’- o limpezire
de Adrian Popescu

Mezzo
de Nicolae Prelipceanu

Poeme
de Adrian Suciu

Poeme
de Constantin Oprică

„Îmi folosesc tot «timpul liber» pentru scris“ 
de Gheorghe Schwartz

Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române
de Henri Zalis

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Zeul asasin (II)
de Ion Militaru

Dramaturgi fără premii
de Mircea Ghiţulescu

Ambasadorul invizibil
de Nichita Danilov

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Sfântul Atanasie cel Mare şi Gustave Flaubert: Despre Ispitirea Sfântului Antonie
de Sonia Cuciureanu

Gândire şi poetizare (I)
de Marius Ghica

Fantasma copilului etern
de Paul Aretzu

Longevitate creatoare, parcă, inepuizabilă
de Mircea Moisa

Hoţii de frumuseţe
de Daniela Firescu

Despre Granit şi granitism
de Ioan Lascu

Carnavalul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Realitatea din oglindă
de Florea Miu

Amplu repertoriu de scriitori şi opere
de Petre Ciobanu

Impresii dintr-o junglă prietenoasă
de Mihai Ene

Mircea Moisa: Oameni în vâltoarea istoriei
de Ştefan Vlăduţescu

Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage
de Nicolae Răzvan Stan

Andrei Chintilă sau luciditatea tristă a spiritului
de Cătălin Davidescu

Agendă sentimental㠖 New York
de Nicolae Petre Vrânceanu

Filatelia ca act de cultură
de Petre Ciobanu

Poeme
de Toma Grigorie

Um studiu erudit
de Petre Ciobanu

Poeme
de Morelle Smith

© 2007 Revista Ramuri