Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Persida Rugu

Intermezzo

Curg sunetele prin inima sihlei

tăcerea înalţă pagode

pe ochiul ascuns

cad inimi de jar

din frunza ce-acoperă calea

Somnul celui hăituit

Somnul celui hăituit

alunecă frânt

pe celălalt mal

printre calendare de cactuşi semne de foc

trepte de şerpi

arborii gem de furtună

somnul celui hăituit de moarte

a găsit adăpost

între pleoapele mele

La marginea podului roşu

Absenţa e casa în care mă adăpostesc

dincolo de mine

păsări vin să se-nfrupte din seminţele

risipite în fulgere

în ploi

cuvântul rămâne podul uitat pe care n-a păşit

încă

nici o umbră

 

Victor Constantin Măruţoiu

8 Septembrie

sub pasul nostru se rotunjeşte azurul

florile cresc o mireasmă întunecată

în grădina luminii Tale

arborii se cern de parc-ar fi o pulbere

străvezie

privirea noastră e însăşi dezmărginirea

însetată inimă

bea din izvorul cel

veşnic

Săbiile luminii

un pas în întuneric şi dincolo lumină

o viaţă între oameni şi-n rest numai iubire

privirea ce îngroapă în cuget amintiri

tresare o dorinţă de albe bucurii

un vis ce nu grăieşte

un vultur se înalţă

o carte se deschide

privirii noastre oarbe

Freamăt

moarte luptă om fantasmă

viaţă chip de ceară

enigmatic

nor de şoapte

ce-nvăluie marea

eternitate veche zămislire

Andrei Fischof

(Israel)

Venin

Ca turbată

liniştea ta îmi dă târcoale

şi nu mă atinge

mă apropii de tine ca de drogul

sugrumând şi vindecând deodată

precum cel mai pur venin

Postfaţă

Raţiunea e pasărea

făcând coroana copacului să tremure

sub greutatea ei cât o clipire.

Copacul însuşi,

proptit locului până va cădea mort

de trăznet, de secure, de aşteptări în van,

este simţirea.

Poetul e

dorul de acestea toate

Paranteze

În clipa împietrită a surprizelor acute,

poate căuşul palmelor lipite a rugă,

ascunde ca o scoică

invizibilă perlă

a puterii de a învinge.

Deschizându-le

precum scamatorul nesigur pe sine,

palmele devin aripi fără trup.

Două paranteze sfărâmate.

Între ele, doar lunecuşul sudorii:

pavăză în faţa nechematelor atingeri,

veşmânt atingerilor de neuitat.

© 2007 Revista Ramuri