Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Ion Munteanu

cântec după plecarea ta

oraşul care m-a-nşelat

la cărţi trucate şi barbut

oraşul care m-a vândut

te-a rechemat şi te-am văzut

curgeau din nori ploi de vermut

şi-alte licori tari, de băut

cântau fanfare de-mprumut

pentru eroi aduşi pe scut

dansau femei sub aşternut

drogate cu ceai de năut

şi versuri dulci, de-un poet mut

erai frumoasă ca la început

de lume, când, din lut

ne plămădise Dumnezeu anume:

eu întâmplare, tu minune

(când mă chema Adam, cel de demult,

cel căruia-i rămase măru-n gât –

un fel de amintire de la tine)

erai frumoasă ca la început

când te-am găsit, când te-am pierdut

când te-am găsit, când te-am pierdut

 

scrisoare despre o ninsoare neaşteptată

după ce-ai plecat, a nins pe alei

cu flori de gutui, cu albe muşcate

se ameţeau de mireasmă tinerii tei

prin păduri negre şi ferecate

iar acum, pe la noi prin cetate

trec poeţi cu alămuri, cu viori, cu de toate,

să-şi dea doctoratul în singurătate

în tristeţi de duzină, de doi lei...

a nins, a nins pe alei

cu flori de gutui, cu albe muşcate

după ce-ai plecat tinerii tei

îţi adulmecă urma dintr-o parte

îţi adulmecă urma dintr-o parte

 

glumeţ e insul ăsta, Dumnezeu

glumeţ e insul ăsta, Dumnezeu:

făcu din mine câine rău,

eu, suflet tandru, de flăcău,

(şi de poet, în felul meu)

şi iscusit şi derbedeu

eu, mână largă, de ateu,

eu care vând, numai pe-un leu

aripi de înger şi de zeu

glumeţ e insul ăsta, Dumnezeu:

făcu din mine câine rău,

ademenindu-mă mereu

cu lesa lui de curcubeu

de-am încetat să mai fiu eu

straşnic flăcău şi derbedeu

şi suflet tandru, de ateu

de-am încetat să mai fiu eu

 

şi s-a ascuns în mine-anume,

glumeţ e insul ăsta, Dumnezeu,

clădind aici o altă lume

unde stau toţi, mai puţin eu,

şi s-a ascuns în mine-anume

să nu mai pot rosti alt nume

vai, ţie, rău şi derbedeu,

vai, ţie, trup de lut al meu

unde stau toţi, mai puţin eu,

glumeţ e insul ăsta, Dumnezeu

 

colind pentru fratele meu, fratele tău

poetului Constantin Preda

frunză verde de frunză

de gutuie coaptă în spuză

şi de fluier crescut pe buză,

blestem pe surzi să m-auză:

cuvântul cu vântul cuvântă

când frate cu frate se luptă

când frate în frate împlântă

privirea: lance-otrăvită

verde de frunză verde

şi de tot ce-oi mai pierde

frate-al meu, te dezmierde

ruga mea şi mă crede:

cuvântul cu vântul cuvântă

când frate cu frate se luptă

când frate în frate împlântă

privirea: lance-otrăvită

şi iar frunză verde de

alte frunze veştede

frate-al meu, trezeşte-te,

prin cântec zideşte-te

prin cântec sfinţeşte-te

ningă peste creştete

ningă peste creştete

 

soldatul din noi

soldatul se spală cu viaţa pe mâini

cu noaptea pe suflet se spală soldatul

de dorul de-acasă cu o haită de câini

se spală soldatul. pierdut de el însuşi,

el e mereu altul. el e mereu altul

şi amintirile lui descriu contururi ciudate

el se clăteşte cu ziua pe faţă

soldatul se-alungă din sine în noapte

se-alungă soldatul spre dimineaţă

cadenţa soldatul o bate-n pendule

şi-n inimi soldatul ne bate cadenţa

loveşte cu pumnii, loveşte soldatul,

loveşte mereu, să îi simţim prezenţa!

loveşte mereu, să îţi simţim prezenţa!

 

ce m-aş face de-aş fi cerb?

cu livada-n spate robă

ce m-aş face de-aş fi cobră?

m-ar învenina vreo vorbă?

mestecând în dinţi pământul

ce m-aş face de-aş fi vântul?

m-ar mai spulbera cuvântul?

încă-odată mă întreb:

ce m-aş face de-aş fi cerb?

m-ar mai paşte-un fir de verb?

m-ar mai paşte-un fir de verb?

copil pe Valea Amaradiei

(tablou în cărbune)

iar bate toamna pe la porţi de fier

cu băţul ei de moşier

iar scrie versuri noi pe cer

cu păsări bete de mister

şi de un cântec efemer

iar vin poveşti şi iarăşi pleacă

peste câmpiile aride

iar râd pe dealuri vii gravide

cu boabe mari ce-n vin se-neacă

iar vine toamna şi ne-mbracă

în haină tristă şi posacă.

în curtea popii sună-o toacă

cu piatra-n geam ţintesc, să tacă

mă spune popa? şi ce dacă...

mă ceartă popa? şi ce dacă...

© 2007 Revista Ramuri