Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Valeriu Birlan

Cărţi la marginea pădurii

În ploaie. Printre molozuri, cărămizi,

cartoane, cârpe şi pietre.

Cărţi strivite. Contorsionate. Rupte.

Ce mână de om crud le-a adus aici,

menindu-le unei morţi încete?

Ce mână de om nemilos le-a părăsit

aici, în frig, ca-ntr-un exil?

Nu se opresc cei care se-apropie de locul

unde zac, trec mai departe.

Ridică-le tu, mângâie-le, netezeşte-le

coperţile şi paginile, curăţă-le

de noroi şi indiferenţă, du-le acasă.

Te vor răsplăti cu mierea lor

picurând din rânduri, în ore de taină.

Fotograful de mâini

Am fotografiat sute de mâini,

mâini de împăraţi şi de împărătese,

mâini de regi şi de regine,

mâini de înalţi demnitari

în fisc şi magistratură,

mâini de preşedinţi şi de miniştri.

Toate mi-au ieşit prost,

greutatea inelelor

le umbrea degetele.

Reuşite fotografiile

cu mâini de ţărani şi de mineri,

cu mâini ce scot pâinea din cuptoare,

folosesc stetoscopul,

pun pe pânză culori,

modelează bronzul, ţin

arcuşul, scriu cuvinte.

Mâini aspre, înţesate de linii,

dar limpezi, luminate.

Şi n-aveau pe degete

niciun inel.

Bibliotecă

1.

Distincţie

Păr alb. Cu ochelari, adus de spate, cercetătorul

completează fişe de vechi publicaţii.

Există o distincţie unică, pe care numai

spaţiul bibliotecii poate să o confere.

2.

Grijă

Îngălbenite colecţii, o tânără bibliotecară

cu grijă le-aduce la numărul de sală.

Parcă ţine pe mâinile ei relicve

salvate după cutremur, din foc.

3.

Esenţe

Lumină filtrată prin frunze. Umbre de arbori.

Cititorii întorc pagini, adună esenţe, extrag pasaje.

Linişte. Parcă liniştea dinaintea genezei.

Decis, febril traiectul gândului.

Sipete de taină

Ţi-aminteşti? Zeului înserării

îi încredinţam uneori

paşii noştri

şi nu era bucurie mai mare

decât aceea de a merge

la-ntâmplare pe străzi,

de mână.

Încă de-atunci

închideam clipele

în sipete de taină,

să nu le atingă anii

cu rugina lor.

Şi azi, când acele sipete

le deschidem,

năvăleşte, iar,

în sufletele noastre minunea,

minunea simplă

de a merge la-ntâmplare pe străzi

de mână,

încredinţându-i zeului înserării

paşii noştri

şi bătăile inimii.

Înţelepciune

Aş mai fi vrut să lucrez

până târziu, în seară,

dar ploaia pornită brusc

m-a alungat în casă.

Există o-nţelepciune a cerului,

ploaia nu vine să-ntrerupă

gândurile visătorilor,

ci să-nvăluie în murmur de apă

câmpiile.

Rază de înger

Pentru restauratorii de inocenţă

aş institui un premiu.

Cu migală, răbdare şi har,

cu instrumente cu vârf agil

ei curăţă depunerile anilor

de pe suprafeţele obiectelor vechi.

Odată curăţate,

obiectele prind suflet,

îşi recapătă strălucirea

de odinioară,

se-nconjoară de aura

pe care o rază de înger

o ţese în jurul lor.

De fapt,

restauratorii de inocenţă

nu vor nicio recompensă.

Le-ajunge bucuria

din ochii oamenilor.

© 2007 Revista Ramuri