Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Balada delictului de contrast

        de Adrian Frăţilă

Lui Jean Bileşteanu – IN MEMORIAM

Zăvorul dintre lumi tresare

Barca pluteşte spre cei vii

Se trafichează disperare

Pe malurile sângerii

În lungă şoaptă barcagiul

Ce mi-este cunoscut puţin

Ca şi cum ar grăi pustiul

Mă-ndeamnă lângă el să vin

Dau să vâslesc soioasa barcă

Pe râul putrezind sub noi

Dar plânge maica mea şi parcă

Mai mult aş trece înapoi

Oh adevărul se învaţă

Stând între păcătos şi cast

Cad îngeri – lapidaţi în piaţă

Pentru delictul de contrast.

© 2007 Revista Ramuri