Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Claudia Radu

mă voi ruga pentru tine

m-am îmbrăcat frumos şi am aşteptat,

cu picioarele strânse,

cu spatele drept

şi mâinile pe genunchi.

cortina zilei dansa.

afară, o inimă uriaşă, cu pulsul sălbatic;

dincolo de ferestre, florile verii se desfăceau cu pocnete scurte.

după o oră, o zi, o săptămână sau cine ştie cât timp, poate trecuseră ani buni în aşteptare,

podeaua s-a deschis pentru a primi rădăcinile.

atunci mi-am scos uşor

întâi mănuşile,

apoi pălăria, agrafele, cerceii,

rochia, 

pantofii, ciorapii

şi am ieşit.

orice

când mâinile noastre vor fi risipit vraja

peste ochii opaci, în alt întuneric,

atunci se va aşeza liniştea

nu între noi

între noi, spaţiul gol – în care au fost spuse (şi şterse) toate nimicurile

melodia (mereu o alta) repetat㠖 a câta oar㠖 ca să ne sune

în aerul care intră şi iese cu aceeaşi forţă

cu care ne iubim şi ne urâm moartea

aruncându-ne temători şi fericiţi

liniştea se va umple de lumina rece

şi vibrantă, cu ale ei mii de nuanţe,

se va revărsa peste aceste chipuri

printre care ne plimbăm umbra

dragostea

aruncam într-o mare saci cu pietre (poate în vis, poate nu).

„nu te opri!” îmi strigai de departe, de foarte departe.

am terminat pietrele, am umplut sacii cu mâl.

„opreşte-te!” îmi strigai de aproape, de foarte aproape.

aveai mâinile pline cu flori (poate în vis, poate nu).

„te iubesc!” „te iubesc!” strigau două voci, fiecare pe malul ei.

ceva sărise sus, foarte sus, din piepturi.

ne-am îndepărtat, traşi în mulţime.

cântec de risipit visul

în oraşul miilor de paşi

oasele noastre sunt scoici goale de trup, strălucind

sub pavajul peste care alunecă, peste care plutesc

nenumiţi, neştiuţi oameni

într-o dimineaţă oarecare

cafeaua turcească

şi mâinile tale nerăbdătoare din care curg litere

aruncate, una câte una, în ibric

în oraşul miilor de paşi

aşezaţi sistematic în drumul lor nenumit, neştiut

atât de siguri

mult după

după ce roţile s-au pus în mişcare, odată cu ploaia

verticală şi blândă, părea că doar acoperişul se prelinge pe lângă

ferestrele care tăiau imagini, aceiaşi copaci alergând,

aceeaşi groapă de gunoi a

oraşului comun, oraş în care vrei să locuieşti, să simţi

mişcarea, energia, dincolo de mizerie, dincolo

aceşti oameni şi-au aruncat orice lucru inutil

sau tot ce se transformă invariabil (precum în noi,

după ce am consumat timpul în care am fi putut zvâcni)

în ceva digerat, tocit, ros, alterat, trecut

prin toate mecanismele mărunţirii

cineva a zis că plouă, altcineva a spus că e doar o impresie

un cer spălat de neputinţ㠖 am crezut în altcineva – dincolo

de mine şi de ferestre

în acel loc şi timp, roţile îşi repetau mişcarea

circulară, pe când ploaia cădea

verticală şi blândă

atunci am deschis telefonul

să-ţi spun că plouă

să-ţi spun ceva

ape impure

privit din spate, acest trecător

cu pasul lui sigur deschis peste lume

poate primi orice chip

e suficientă o mişcare, un freamăt, un detaliu

privirea porneşte de-acolo, de pe guler, de pe ceafă

de pe lobul urechii

se înfăşoară peste încheietura mâinii, peste ceas

ca şi cum aş fixa, în perete, un tablou cunoscut

în care spatele tău ferm întors către lume

îşi aruncă profilul peste cerul prelins în asfalt

din mâneci curg ape impure

umerii se lăţesc tot mai tare, lobul fixat se dilată

ceafa năclăită lasă urme piezişe pe guler

ceasul se desprinde, se desface în bucăţi

fiecare rotiţă alunecă lent, fără zgomot

pornind şui printre picioarele altor umbre

pe care oricând le-aş putea transforma

dăruindu-le acest ceas, acest guler

ceafa şi lobul urechii

ce tristeţe

ce tristeţe să-ţi cunosc numele

când chipul tău s-a pierdut printre ape

mereu întors, ascuns

mecanism care se descompune

ca să-şi alunece zimţii, suav,

azi şi mâine

cu atât mai puţin

vieţi juxtapuse

fumez la capătul acestei seri ca la capătul unei lumi

lumea mea

trasă cu creta pe asfalt într-un joc de ieri-azi-mâine

iubirea de azi lângă cele de ieri

lângă cele de mâine

plec

roţile Carului Mare desenează un drum către Steaua Polară

până când voi ajunge vor fi crescut ierburi

sclipiri în lumina de împrumut

a nopţii

lumile noastre se vor aşeza una lângă alta

simplu

ca atunci când te aşezi în iarbă

lumea mea va traversa paginile unei cărţi

şi-i va citi blând lumii tale

închizând orice altă

conexiune

şarpele negru al zilei

*

privit de jos, dealul se desfăşura blând

împânzit de copacii care-şi uitaseră toamna

parcă-nadins aruncată, de sus, printre cruci

o imensă nepăsare, un picior pus pe gâtul

alb şi lung al potecii ce-şi desfăcea apoi braţele

pentru-a odihni nesfârşit ochii închişi sub pământuri

o legănare sub ploaia măruntă, sub picuri reci sau sub lacrimi

în clipa aceea se-amestecă toate, cum viaţa şi moartea

se ţin strâns îmbrăţişate în acelaşi suflet

cum şarpele negru al zilei picură-n noi otravă şi bucurie

celebrând, înşiraţi, saltul ritmic al pieptului

**

învăţăm să privim - o redescoperire a lumii -

frunţile noastre se-apleacă şi strâng

cuvintele dinlăuntru, desfăcute în cercuri

care se sparg şi iar se deschid

mai ample

doar buzele tac, o amuţire vremelnică

când ochii se-ascultă şi braţul tău mă cuprinde

parcă niciodată mai blând, mai aproape

***

aruncă acest sâmbure

tot ce-i strâns în el nu e nici viaţă, nici moarte

e doar crezul nostru târziu şi amar

că am găsit înţelesul

că ştim cine suntem

că învelişul lui e un măr perfect ce străluceşte în soare

goneşte din mine disperarea şi spaima

opreşte-acest tremur

dar nu-mi opri

respirarea

© 2007 Revista Ramuri