Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Acele notabile incursiuni ce anunță o campanie

        de Ștefan VLĂDUȚESCU

Remarcabil în critica literară din Oltenia se arată a fi, la ora actuală, o generație feminină de critică aplicată.

Xenia Karo, Luminița Corneanu, Gabriela Gheorghișor și Dania-Ariana Moisa alcătuiesc involuntar facțiunea feminină a criticii literare craiovene.

Prin volumul Incursiuni critice (Editura Ramuri, 2006), Dania-Ariana Moisa părăsește critica de revistă pentru a-și crea un profil individualizabil. Articolele de revistă constituie puncte de vedere, o carte fixează o perspectivă. În această evoluție, de la revistă la carte, spiritiul critic se dezvoltă, se clarifică și devine capabil să se aventureze.

Incursiunile delimitează o figură a descoperirii de sine prin ieșirea din spațiul de siguranță axiologică. Eul critic abandonează securitatea valorilor consacrate pentru a se deplasa în apele valorilor incerte. Fiecare incursiune constată o valoare. Critica Daniei-Arianei Moisa este o critică de validare. Nu avem de a face cu o simplă întâmpinare, ci cu urmărirea unei ținte. Incursiunea critică apare ca ieșire din cetate și recuperare/consacrare.

Dania-Ariana Moisa dispune de mijloacele conceptuale de analiză și interpretare, atât pentru poezie, cât și pentru proză și teatru. În acest sens, probe sunt, în special, articolele teoretice ale cărții: Sugestii de analiză a textului liric (poezie), Literaritatea realului (proză), O posibilă definiție a cărții (critică). Ascendentul teoretic îi permite abordarea de ținte literare pendinte de toate genurile literare.

Eficiența hermeneutică a instrumentarului critic este verificată, mai întâi, pe texte ale unor valori definitorii ale literaturii române, precum I.L. Caragiale și Marin Sorescu.

Raidurile-incursiuni, în linia unor ronduri (precum la Mircea Iorgulescu) fac parte din bătăliile spațiului literar.

Dania-Ariana Moisa ia ca zonă de atac, în special, proza. Dintre cele 29 de incursiuni, jumătate abordează epicul, iar din acest set se detașează atenția acordată prozei feminine; astfel, sunt analizate cărți precum Dragostea e un Trabant (Anamaria Beligan), Feminariu (Ileana Roman), Zăpadă la Roma (Ileana Urcan), Iubiri în cămașă de forță (Ilinca Bernea). Puncte de vedere interesante sunt emise și în legătură cu Matei Vișniec, C.M. Popa, Ioana Pârvulescu și Alina Mungiu-Pippidi.

Debutul editorial al Daniei-Ariana Moisa este unul notabil. Cartea ne propune nu atât o sumă de judecăți critice, cât o perspectivă ale cărei trăsături definitorii sunt: stăpânirea mijloacelor de analiză, efortul de exactitate, țintirea valorilor, sensibilitatea la ce poate intra în sfera operelor creditabile axiologic, ieșirea și întoarcerea în perimetrul unui set de modele literare consacrate, preferința pentru proză ca obiect al incursiunilor critice.

Gândind acest volum în itinerariul viitoarei cariere critice a Daniei-Ariana Moisa, îl vedem ca pe un palier de incursiuni de mică amploare cu ținte multiple și limitate ce pregătesc o campanie de proporții în atingerea unui obiectiv unic.

Estimând în raport de ce face vizibil Incursiuni critice, ne așteptăm ca viitoarea carte să fie o monografie de autor, cel mai probabil din zona prozei.

 

 

© 2007 Revista Ramuri