Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Armata lui Miriam 1

        de Gheorghe SCHWARTZ

Fiindcă veni vorba despre limbajul mirosului, Miriam l-a însoțit întotdeauna cu limbajul dragostei. Scribul nu știe dacă acest cuvânt „dragoste” acoperă cel mai bine sensul la care s-a referit A Șaizeci și opta, dar nu găsește un altul mai potrivit. Personajul nostru plasa pe o scară ierarhică orice gest, orice manifestare a unui om în relația sa cu celălalt. Ea „simțea” câtă dragoste și câtă opoziție conține orice apropiere dintre două persoane într-un moment oarecare. Până aici nimic sexual, doar, cel mult, etic. Numai că Miriam nu excludea nici jocul erotic implicat în orice întâlnire, oricât de efemeră: când doi oameni se văd, între ei se stabilește un raport extrem de dinamic între atracție și respingere și fiecare nu face decât să-și etaleze atu-urile (reale sau presupuse) dacă este vorba despre atracție, și indiferența, până la scârbă, dacă este vorba de respingere. Chiar și lipsa de intenție de etalare a atu-urilor face parte din acest limbaj. După cum va scrie, șapte veacuri mai târziu, Georges Bataille: „Ce-am fi noi fără limbaj? El ne face ceea ce suntem. Numai el dezvăluie, la limită, momentul suveran în care nu mai are curs. Dar la sfârșit cel care vorbește își mărturisește neputința”2. Alături de limbajul mirosului, A Șaizeci și opta a comunicat mereu prin conștiința limbajului dragostei: cu ce sentimente se apropie cutare, cât este atracție și cât este respingere în acea întâlnire. Iar dragostea și erotismul aveau valori semantice extrem de apropiate pentru fiica Omului fără Dileme. Mai mult decât atât: Miriam a avut capacitatea de a transmite acea sensibilitate specială și celor din jur, astfel încât se dovedea aproape imposibil să gândești una și să spui alta în prezența ei, fără ca minciuna să nu fie sesizată.

Pe nesimțite, crescând, A Șaizeci și opta dădea impresia că inspiră mirosul atitudinii celor din jur și că expiră un joc erotic selectiv în relație cu cei aflați în apropiere. Dihotomia Miriam – Lilith era trădată și din acest dialog: Miriam se juca în dorința apropierii, dragostea ei venea din dorința de a da, erotismul din dorința de a se da, în vreme ce Lilith se juca în speranța de a cuceri, de a-și paraliza victima, de a o devora. (Într-un text al lui Fra Cossimo, în enciclopedia viețuitoarelor pământului, celebrul naturalist din trecento ne vorbește despre păianjenul Lilith, o arahnidă neagră, fosforescentă, foarte vioaie și extrem de veninoasă, care-și atrăgea victimele printr-un ritual nupțial spectaculos, le făcea să se rătăcească în spațiu și timp și le fecunda în timp ce le devora. - Sau, mai precis, le devora în timp ce le fecunda. - Căutând această entitate în enciclopediile de mai târziu, scribul n-a mai dat de un păianjen cu numele Lilith și nici despre descrierea altuia care să aibă înfățișarea și comportamentul celui amintit – doar? – în veacul al treisprezecelea…) În mod corespunzător, ne-au rămas și mărturiile cântecelor menestrelilor: elogii față de grația, bunătatea și „candoarea neprefăcută” a lui Miriam și povești de groază în legătură cu primejdiile întinse de Lilith, ucigașa femeie neagră, nedespărțită de pisoiul ei. De remarcat, totuși, că nici Miriam, cea atât de dispusă la investiții în jocuri erotice și nici femeia fatală Lilith nu sunt introduse nici măcar o clipă în categoria curtezanelor: prima se situa mult prea sus, părând un sacrilegiu orice aluzie mai puțin reverențioasă la adresa ei, cealaltă nu-și oferea trupul pentru a câștiga profituri materiale, ci pentru a obține satisfacție din umilirea și distrugerea victimelor pe care le prindea în pânza ei de păianjen. Prima era mai degrabă un înger înzestrat cu sex, a doua o arătare a întunericului, hrănindu-se din plăcerea de a-și supune și nimici partenerul. Lilith constituia un pericol nu numai pentru bărbați, ci simțea o plăcere cel puțin la fel de mare în a tortura femei tinere și frumoase, ceea ce o situa pe ea mai aproape de ființele androgine din înalturi. Miriam, în schimb, a rămas mult mai om, mult mai femeie, caracteristicile ei nepământești fiind mai degrabă superlativele și darurile excepționale atribuibile celor mai aleși muritori. Doar lipsa evoluției sale în timp o fac enigmatică pentru contemporani: fetița care și-a salvat coreligionarii devine brusc femeie, parcă fără a mai trece prin adolescență, după o lungă perioadă de miracole săvârșite de ingenuitatea copilului. Acum apar numeroșii adoratori, tânjind la dragostea ei de neatins, dar nefiind geloși unii pe alții, ci, chiar dimpotrivă, formând un fel de frățietate a celor fierbând în aceeași suferință. Scribul nu cunoaște să mai fi existat o altă congregație de acest fel. Iată ce mai notează Fra Cosimo: în apropiere de Worms s-ar fi aflat o casă de piatră în mijlocul unei vaste întinderi acoperite cu copaci și cu pomi fructiferi. Locul acela ar fi fost locuit de o tânără de o frumusețe răpitoare, înconjurată fiind de obiecte și animale de casă stranii, însă toate nespus de prietenoase, dacă te apropiai cu gânduri curate de ele. Dar dacă veneai cu intenții dușmănoase, aerul se întuneca și un miros pestilențial te alunga de îndată. Curtea era înconjurată cu un zid gros de piatră, dar poarta nu era niciodată ferecată. Nici dacă se iveau în jur oameni răi. Aceia pur și simplu nu reușeau să intre. Cei odată pătrunși în curte percepeau o atmosferă pe care n-au mai respirat-o niciodată: un aer care parcă vorbea. Tot ce-ți trecea prin gând se detașa de tine și plutea liber în jur. Nici nu mai era nevoie să folosești cuvinte, mirosurile și ciudatele senzații de apropiere vorbeau în locul tău, dar te și trădau cele de respingere, de nu aveai intenții bune. Senzațiile acelea de apropiere erau cele mai dulci impresii pe care le putea percepe un om, iar toți bărbații care au trecut prin acea experiență nu-și mai doreau decât ca ea să se repete. Miriam însăși degaja esențele diafane, întreaga ei ființă descompunându-se în acel eter miraculos. Ajungea să respire acel aer, și orice bărbat se simțea satisfăcut ca bărbat. Filippo/Cosimo îi previne pe cei insuficient pregătiți: dacă intri în curtea casei de piatră de lângă Worms fără să fii gata pentru dragostea cea mai curată, în loc să fii întâmpinat de Miriam, te va lua în primire Lilith și, cu fiecare pas cu care vei persevera, plasa amantei negre te va imobiliza tot mai definitiv. Vei rătăci în ceața cea mai deasă, până ce vei pieri. În schimb, de vei rămâne pur, cântecele dulci ale îngerilor te vor acompania pretutindeni. Curtea lui Miriam, ne asigură autorul, cuprinde una dintre fântânile cerului: de ți-e dat să bei din ea, nu-ți va mai fi sete niciunde te vei afla, ajungându-ți să-ți amintește de acele clipe și să le retrăiești în memorie. De aceea a și fost atât de puternică frățietatea în cinstea lui Miriam: ea avea mereu la îndemână memoria izvorului energiei necesare de a învinge.

„Armata lui Miriam” se mai află citată și în alte surse, însă doar Fra Cosimo explică despre ce era vorba, adăugând că ea a fost pe veci „oastea cea mai puternică de pe pământ”, întrucât membrii ei erau dispuși oricând să se sacrifice unul pentru celălalt, că, de fapt, prin Miriam, ei au devenit cu toții una. În continuare, în „Istoria lui Miriam”, același autor ne povestește faptele minunate înfăptuite de „Armata lui Miriam”. Sau faptele doar imaginate de luptătorii ei. Imaginate atât de intens încât parcă ar fi fost aievea. Atât de intens încât oricare dintre ele ar fi putut deveni sau a devenit aievea. „Armata lui Miriam” a transgresat ceea ce se definește îndeobște drept realitate.

Bunul cititor a remarcat, poate, că scribul a pomenit, tot timpul, doar curtea cu mulți copaci și pomi fructiferi crescând împreună, dar că n-a pătruns, până acum, niciodată în clădirea de piatră propriu-zisă.

Nici Fra Cosimo și nici ceilalți autori care o cântă pe Miriam, indiferent unde ar fi plasat-o pe glob, n-au intrat în interiorul clădirii. E drept că majoritatea referirilor ne povestesc despre faptele de glorie ale „Armatei lui Miriam”, depărtându-se, uneori, atât de mult de A Șaizeci și opta încât doar numele adoratei ne mai amintește de locatara casei de piatră de lângă Worms. Se narează bătălii cu răsturnări fericite de situații, fapte de eroism, înfrângerea unor dușmani în numele aceleași ființe inspiratoare. (Uneori respectivii dușmani pot face parte din tabere opuse. Odată, pe undeva prin Țările Baltice de azi, cele două grupuri de oșteni, încleștați într-o luptă pe viață și pe moarte, se declară ambele sub stindardul aceleași „armate”… Ceea ce ar contrazice unitatea congregației…)

Și Fra Cosimo și ceilalți autori revin în curtea cu copaci înalți și pomi roditori ca într-un templu, spre a se reculege în preajma ființei adorate, spre a se împlini din apa și din eterul dătător de putere și puritate, dar nu se laudă că ar fi pătruns și în clădire, aceea rămânând misterioasă ca o sfântă a sfintelor dintr-o catedrală. (Sau dintr-un templu, după cum pretind evreii.) Acolo, în interior, nu-și avea lăcașul decât frumusețea absolută, cea a cărei chip nu este indicat pentru un om nici să-l privească, darămite să-i profaneze intimitatea.

Scribul s-a încăpățânat totuși să caute mărturii și despre locul interzis și recunoaște că a pierdut nepermis de multă vreme în încercarea sa. (Cu cât trece timpul și cu cât speranța de viitor a scribului este mai mică, se insinuează tot mai mult o provocare pe care nici măcar n-a bănuit-o când, încă în deplină putere și mânat de optimism, s-a înhămat la această lucrare, pentru care se dovedește tot mai limpede că nu are suficientă forță: să se grăbească și să deșire lungul șir până la capăt, chiar cu riscul de a deveni mereu mai superficial sau să meargă în același ritm și să se oprească ori de câte ori simte nevoia de a aprofunda un amănunt? Negăsind un răspuns satisfăcător, bietul scrib a decis să-și continue drumul așa cum îi dictează instinctul, chiar cu pericolul de a lăsa mașinăria neterminată, știindu-se – așa cum a mai spus – că și cel mai complicat angrenaj se gripează dacă-i lipsește și un singur șurub în valoare de doi bani. Este dilema care-l macină pe bietul scrib, chiar și atunci când nu se gândește expres la ea.) Revenind la cercetările nepermis de lungi: până la urmă, scribul a găsit două mărturii. (Și iarăși: oare câte alte lucruri minunate n-ar fi putut scoate la iveală, dacă valoarea timpului – principala caracteristică a muritorilor5  – nu l-ar presa atât?) Prima mărturie, provenind din cântecele fratelui Valerius, vorbește despre un cavaler revenit din pusta panonică, unde au pierit numeroși frați de ai săi în lupta cu mongolii, „acel torent nebun, care n-a putut fi oprit de nici o stâncă, cu atât mai puțin de un grup de doar șaisprezece viteji din <Armata lui Miriam>”. (Aproape în toate descrierile, această congregație lupta în formații de sine stătătoare, chiar dacă se alătura unei oști mai mari. Ceea ce dovedește, totuși, coeziunea cu totul specială care o făcea capabilă de faptele cu care se mândrea, dar și spiritul elitist, presupunând, probabil, condiții severe spre a putea fi primit a face parte din ea.) Rănit și el, cavalerul, singurul supraviețuitor al acelui episod, s-ar fi ascuns în pădurile din nesfârșitul teritoriu misterios, numit de scrib Enigma Europei, ar fi mas acolo până să se fi întremat destul pentru a se putea întoarce lângă Worms. Aici ar fi fost lăsat în interiorul clădirii și ar fi ieșit de acolo după trei zile și trei nopți: iar forța și vitejia celor cincisprezece frați căzuți în luptă au reînviat în el. Ar mai fi trăit o sută de ani de atunci, organizând un alt grup și luptând până în ultima zi pentru aceeași cauză.

A doua mărturie, găsită – unde altundeva decât la Ferme zu Chiuso? - ne relatează despre pățania unui (alt?) cavaler revenit din aceleași meleaguri, de asemenea rănit și tot de asemenea unic supraviețuitor al „plutonului” său din „Armata lui Miriam”. Acesta, după câte a suferit, a pretins că ar avea dreptul măcar de a se bucura de o minimă compensație și a forțat intrarea în casă. N-a mai ieșit niciodată de acolo, după ce „n-a mai găsit ușa vreme de o veșnicie, înfășurându-se tot mai adânc, cu fiecare pas pe care-l făcea, în pânza de păianjen a lui Lilith. Poate că se mai zbate și azi acolo”, după cum scrie într-o copie din secolul al XIV-lea a „Culegerii de fapte minunate” a lui Monte d’Oro, autor ce se pare că ar fi trăit cu peste un veac mai târziu, adică în secolul al XIV-lea. Un veac reprezintă mulți ani, mai multe generații: dacă acel cavaler se mai zbătea și după atâta amar de vreme în mrejele lui Lilith, înseamnă că soarta i-a fost cumplită, ea semănând cu cea a lui Ashaverus sau cu cea a pedepsiților de către zeii greci. Amănunte despre chinurile respectivului scribul nu le-a mai putut citi din acea sursă: foile au fost smulse.)  

„Armata lui Miriam” a dăinuit până ce a fost înghițită de un alt ordin, acționând sub același stindard. Scribul îl roagă pe bunul cititor să nu se lege strict de ani, atunci când frunzărește această carte. Anacronismele – dacă sunt – nu țin decât tot de percepția timpului. O percepție valabilă pentru muritori, dar nu și pentru Marele Arhitect, cel care n-a inventat vremea decât pentru om, singurul dintre viețuitoarele terorizate de această veșnică sabie a lui Damocles aflată în echilibru fragil deasupra capului lor.

Iată despre ce este vorba: cu mult înainte de a se naște Miriam (după datele din scripte), cam pe când abia a văzut lumina soarelui bunicul ei, Al Șaizeci și șaselea, Omul fără Nume, s-a întâmplat ca un personaj temut, purtând titlul generic „Bătrânul de pe Munte”, să se fi adresat lui Amaury I, regele Ierusalimului, cu promisiunea că el și oamenii lui să îmbrățișeze crucea și creștinismul. Bătrânul de pe Munte era șeful sectei asasinilor, greșit considerată multă vreme ca o simplă organizație teroristă. Membrii ei proveneau dintre șiiți, din rândul cărora s-au desprins ca o aripă disidentă, chiar și fracțiunea ortodoxă a acelora părându-li-se „prea moale și prea nehotărâtă, pretinzând, dar nefăcând, făcând, dar fără să avanseze, avansând, dar nemergând până la capăt”. Dar, desigur, ei se opuneau, în primul rând, sunniților. De aceea, omorurile lor erau îndreptate, în special, împotriva musulmanilor, fără a se fi sfiit să ucidă și creștini. Printre victimele lor se numără Raymond al II-lea, regele din Tripoli, ori unul dintre urmașii lui Amaury I, mai vechea noastră cunoștință Corrado de Montferrat, al doilea soț al reginei Isabella. Chiar și Ludovic cel Sfânt al Franței ar fi fost vizat de un atentat ai oamenilor Bătrânului de pe Munte. Secta asasinilor credea și ea, la fel ca și evreii ori creștinii, într-un messia, în cazul lor imamul ascuns, Mahdi, așteptat să revină și să pună în ordine lumea atât de stricată de către oameni. (Spre deosebire de doctrina fundamentalistă a organizaților musulmane contemporane scribului, asasinii ucideau în primul rând musulmani, întrucât doar aceștia puteau să-l întâmpine în adevărată cunoștință de cauză pe imamul ascuns, așa că „făceau curățenie în propria ogradă”. Celelalte nații nici nu prea contau și erau înlăturați oameni dintre ele doar dacă se considera că ar constitui în vreun fel o piedică în calea „curățeniei” din interiorul lumii musulmane.) Atunci când, în anul 1173 al calendarului creștin, Bătrânul de pe Munte a purtat tratativele de convertire cu regele Ierusalimului, emisarii săi au fost surprinși într-o ambuscadă și uciși. A reieșit că responsabil de acest act a fost un conducător de pe ierarhia templieră. A urmat un conflict deschis între templieri și Amaury, conflict din memoria căruia se desprind și câteva fapte surprinzătoare, cum ar fi fost conivența dintre asasini și templieri, primii plătind o „taxă de protecție” apărătorilor creștini ai drumurilor, drept urmare ei putând să-și exercite nestingheriți acțiunile. Taxa aceea se pare să fi fost de 2000 de besanți, sumă frumușică, pe care ordinul n-ar mai fi putut-o încasa în cazul – totuși total improbabil – că secta asasinilor ar fi trecut la creștinism.

Și mai târziu, templierii vor păstra relații oculte cu diferite secte musulmane, chiar dacă și-au câștigat faima prin numărul de păgâni pe care i-au ucis. De pildă, Ludovic al IX-lea, după ce a fost răscumpărat din captivitatea musulmană din Egipt, rămâne timp de patru ani în Ierusalim. Conflictele dintre el și templieri își vor avea originea tot din relațiile subterane secrete dintre aceștia din urmă și musulmani. De data asta, Bătrânul de pe Munte îi va cere regelui să anuleze „taxa de protecție” pe care secta asasinilor mai era silită s-o plătească ordinului călugărilor militari.

Dar asasinii vor suporta o pierdere uriașă din partea mongolilor, atunci când inima lor administrativă, fortăreața de la Alamut, va cădea. Acolo nu vor muri doar numeroși membri ai sectei, ci și aproape la fel de mulți templieri care… au luptat alături de musulmani.

Unul dintre supraviețuitori, poate cavalerul căruia i s-a permis să intre în clădirea de piatră, va reveni de lângă Worms în Orient și va supraviețui regatelor creștine din Asia Mică. (Din nou anacronismul observat imediat de cititorul atent nu trebuie omis din avertismentul făcut puțin mai sus de către scrib când s-a referit la rolul strict punitiv al timpului…)  Acel cavaler nu se va mai întoarce niciodată în Europa și va supraviețui drept un simbol al ordinului și după ce aceasta va fi distrus într-un mod atât de tragic.

La sorocul potrivit, după ce cavalerul templier a petrecut cele trei zile și trei nopți în interiorul clădirii, regenerându-și forțele și moralul cu puterile și vitejia celor cincisprezece tovarăși de a-i săi căzuți la apărarea fortăreței Alamut, în comunitatea de lângă Worms se va naște un copil. Al Șaizeci și nouălea. 

   Al cui fiu a fost Al Șaizeci și nouălea. De regulă, certă este considerată doar mama, de aceea, după cum se știe, se și consideră descendența la evrei pe linie maternă. Iar Miriam, chiar dacă nu se prea mai făcea caz de acest lucru printre adoratorii ei, în mijlocul comunității unde trăia era tot evreică. Numai că, de data asta, nu tatăl a fost personajul nesigur, ci… chiar mama. Cu cine a petrecut cele trei zile și trei nopți cavalerul templier? Cu Miriam sau cu Lilith?

Gérard de Montréal, zis Templierul din Tir, povestește pe larg petrecerile care au avut loc la Acra, „într-un loc ce se cheamă Hanul Azilului Sfântului Ioan, acolo unde era un foarte mare palat”. Sărbătorile, prilejuite de încoronarea, în 1286, a regelui Ciprului, Henric al II-lea, au durat, povestește Gérard, cincisprezece zile și au constat din „multe jocuri delectabile și plăcute”, „jocuri specifice începutului renașterii”. Printre participanți, și cavalerul templier, tatăl Celui de Al Șaizeci și nouălea. (Fiul împlinise, în anul 1286, treizeci și opt de ani… și se afla și el de față. Aportul său la serbare, se spune, a fost organizarea unei „orgii de tip roman”.)

Grandiosul eveniment s-a petrecut în aceeași Acra care, doar cu cinci an mai târziu, va cădea sub armele lui Khalil, sultanul Egiptului. Va fi sfârșitul previzibil al ultimelor fortificații creștine în Orient, iar templierii vor muri glorios, apărând până la capăt, împreună cu cavalerii ospitalieri, cetatea condamnată. Vor urma foarte curând prăbușirea Tirului, a Beirutului, a Sidonului. Cetatea Pelerinilor, fieful templierilor, va constitui ultima redută. Fastuoasele sărbători prilejuite de încoronarea regelui Ciprului vor sfida temerile și, ca de atâtea ori în vremuri de restriște, deși ar fi putut părea total nepotrivite, nu au făcut decât să încerce să oprească vremea în loc.

Serbările din Hanul Azilului Sfântului Ioan au reprezentat combinații între reconstituirea unor alegorii preluate din mitologia greacă și din ecourile marilor chiolhanuri din epoca de glorie a imperiului roman, pe de o parte și din sărbătorile tipice pentru tradițiile incerte ale locului, tradiții vechi și noi, de multe ori contrarii, pe de altă parte. „Petrecerea a fost cea mai frumoasă din câte s-au văzut în ultima sută de ani” pretinde același Gérard de Montréal. De fapt, în această vâltoare de simboluri amestecate, cavalerii Mesei Rotunde s-au întovărășit cu zeii greci, petrecăreții înșiși travestindu-se în personajele venite direct din mit. Ca în beția oricărei încercări de a-ți părăsi propriul destin atât de incert, cavaleri fioroși s-au prezentat îmbrăcați în veșminte femeiești și preoți cucernici au purtat straie imitând animalele. Toată lumea își ascundea fața după câte o mască, până și servitorii aflați în timpul serviciului; rangurile se mai deosebeau doar după prețul costumelor, costume care nu o dată erau părăsite cu totul, cel ce le-a purtat lepădându-se de ele spre a-și păstra acoperită doar fața. Maeștrii de ceremonii au parcelat cu grijă locul, iar poziția centrală era ocupată de „Regina din Féminie”, o fetișcană ce prezida adunarea, șezând pe un jilț cu un cățel micuț în poală, în fața unei machete a unei clădiri de piatră încadrată între mai multe siluete de copaci și de o „fântână” cu sucuri reci de fructe. Câte doi cavaleri din „Armata lui Miriam” o păzeau cu rândul, iar însuși regele sărbătorit se apleca adânc în fața ei, când pretexta că vine să-i ceară cupa răcoritoare. Ceea ce n-a împiedicat-o nici pe „Regina din Féminie” să intre în jocul celor din jur, să se lepede de hermină și să se dăruiască înaltului curtezan devenit tot mai înflăcărat pe măsură ce se apropia mai mult de idealul acela feminin. Și, oricât ar fi iubit, și cu oricâtă patimă ar fi iubit, Miriam însăși a rămas castă. („Întruchiparea” lui Miriam în serbările de la Acra nu fac decât să ateste faima de care se bucura, la acel timp, legenda.)

Mama îl născuse pe Cel de Al Șaizeci și nouălea la vârsta de paisprezece ani. Cinci ani după moartea ei, ea continua (și) la Acra, să reprezinte alegoria Născătoarei de Taină. Mai târziu, și rolul acesta avea să-I revină exclusiv Sfintei Maria.   

 

 1 Întâlnire = coincidență în timp și spațiu.

 2 Georges Bataille, Erotismul, Nemira, 2005, traducere Dan Petrescu, p.302.

 3 Despre adevăratul Fra Cosimo se vorbește ca despre un călugăr dominican de o factură aparte: numele său real ar fi fost Filippo și era originar din Sicilia; era vânjos ca un urs și ar fi făcut, inițial, parte dintr-o armată a unui nobil local, armată menită să-i apere aceluia domeniul și familia de numeroasele invazii ale piraților și de prădăciunile nenumăraților tâlhari, care s-au înmulțit mai mult ca oricând. Pentru ca membrii acelei „armate” să fie cât mai motivați, ei erau adoptați în familia seniorului lor. (Cu vremea, familiile nu vor mai avea un scop strict defensiv…) După ce și-a ucis, fără să-și dea seama, într-o ambuscadă, propriul frate, Filippo se va călugări și va petrece mai mulți ani angajându-se la muncile cele mai grele din mănăstire. Dar, totodată, acolo va învăța și să scrie. Spre mirarea fraților săi, individul atât de mătăhălos și de taciturn, înzestrat cu o putere ieșită din comun, potrivită staturii sale de uriaș, a dovedit o sensibilitate ce părea atât de nepotrivită pentru o astfel de arătare, încât rândurile sale păreau caraghioase în raport cu autorul lor. Drept urmare, Filippo va pleca în lume și va pretinde că duce cu el scrierile unui frate decedat, Fra Cosimo. Numai că acela continua să scrie... Din fragmentele care ne-au rămas, se desprind două teme cu totul diferite: rugăciuni de o simplitate cu adevărat înduioșătoare, precum și părți dintr-o cronică ciudată a unei confrerii de… adoratori ai lui Miriam. Stilul frust, primitiv până la naiv, n-are nici o asemănare cu poemele trubadurilor. Ciudat este că, dacă vom compara rugăciunile Fratelui Cosimo cu descrierile exaltate ale faptelor nobile săvârșite întru gloria lui Miriam, laicul se potrivește în modul cel mai firesc sacrului. (Dar câte ciudățenii nu se întâmplă, fără preget, pe pământ? Să nu uităm că Fra Filippo/Cosimo a fost călugăr dominican, atunci când s-au născut acele cântece, iar eroii săi își puneau viața și idealurile la picioarele unei… evreice! Istoria lui Miriam, chiar dacă veridicitatea ei a fost contestată nu o dată, reprezintă un miracol numai și pentru că a putut fi luată în discuție.)   

 4 Singurul semn distinctiv al „Armatei lui Miriam” ar fi fost o bentiță albastră pe brațul drept, ne spune tot Fra Cosimo.

 5 Timpul nu înseamnă în nici un caz doar durata vieții: el este cel ce dictează ritmul și valoarea acțiunilor muritorilor, speranțele lor în viitor și obsesiile venite din trecut, precum și veșnica tocmire cu sine a fiecărui individ în încercarea de a face alegerea cea mai bună. În dialogul cu eternitatea, timpul joacă un rol decisiv. Deși lipsa de conștiință a timpului îl apropie din nou pe individ de animal, ea este, de fapt, nici mai mult și nici mai puțin decât stigmatul lui Dumnezeu asupra omului izgonit din rai.

 6 Dar și în secolul al XXI-lea, în Irak sunt uciși mai ales musulmanii „care au făcut pact cu necredincioșii” și „necredincioșii” doar dacă sunt puși în legătură cu lupta musulmanilor.)

 7 Al Șaizeci și nouălea ar fi, deci, fiul lui Miriam și al unui templier cu cel puțin un veac mai bătrân. Scribul nu face nici un comentariu. Ce rost ar avea să vină cu ipoteze în legătură cu timpul, atât de profunda idee a lui Dumnezeu în pedepsirea și definirea oamenilor, după izgonirea din rai?

(Fragment din romanul „Cei o sută- Culoarul Templier“)

© 2007 Revista Ramuri