Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        de Gabriela GHEORGHIȘOR

Divergențe de idei

În nr. 10 (37) / octombrie 2007 al Ideilor în dialog, H.-R. Patapievici, apărătorul român cel mai fervent al canonului occidental, scrie o Elegie pentru cultura generală, care dacă n-a murit încă, e oricum pe cale de dispariție. Două ar fi cauzele care au dus la deprecierea culturii generale umaniste în epoca noastră: „Prima este modernă, și se referă atât la cultul specializării, potrivit căruia totul trebuie transformat într-o cunoaștere precisă și exactă, cât și la imperativul de a instrumentaliza toate formele de cunoaștere, pentru a obține din orice cunoaștere o formă de putere practică. A doua este postmodernă, și se referă atât la abandonarea idealului grecesc, creștin și modern de cunoaștere (cunoașterea fiind înlocuită, în postmodernitate, cu un fel de ideologie a suspiciunii generalizate și cu politizarea tuturor discursurilor), cât și la răspândirea relativismului, ca normă politică a multiculturalismului (multiculturalismul fiind ideologia deprecierii culturii occidentale)“. La întrebarea „Cum s-a ajuns ca la noi, unde cultura publică s-a format în secolul al XIX-lea în jurul ideii de cultură generală, însăși ideea de cultură generală să cadă într-un asemenea discredit?“, Patapievici găsește un răspuns pe cât de simplu, pe atât de neconcesiv cu imaginea reflectată în oglinda lucidității critice: „Ca și în anii ei de formare, cultura română a rămas o cultură de imitație“, preluând, de data aceasta, ultima modă care bântuie prin universitățile americane.

Revista găzduiește și punctul de vedere opus, al ideologiei multiculturalismului, promovate de Alexandru Matei într-un eseu cu titlul: Literatură modernă și literatură clasică. Ce literatură predăm la școală?. Întrebarea de la care pleacă este, de fapt, alta: „ce motive există pentru ca literatura beletristică să mai fie, astăzi, o disciplină de studiu școlar, a fortiori universitar?“. Considerând că cele trei „criterii ale modernității literare“ (id est al sensibilității, cel național și cel ideologic) invalidează studiul literaturii ca fenomen estetic și că literatura modernă, în sensul de canon, reprezintă „un corpus aleator“ (deoarece „criteriul discriminatoriu al limbilor naționale face ca texte de aceeași factură să apară atât în centrul cât și în marginea canonului; producerea literaturii în orizontul sublimului kantian face ca un text să fie cu atât mai valoros, cu cât este mai greu clasabil; lipsa unor constrângeri formale duce la masificarea axiologiei, astfel încât dezbaterea dintre literatură înaltă versus literatură populară va deturna discuțiile despre valoarea estetică a fiecărui text în parte“), criticul decretează că „studiile literare trebuie integrate studiilor culturale“, reglate de principiul „democratic“ al libertății de opțiune. Dacă Eminescu „i se pare un nume opțional“, iar „literatura face parte din cultură, precum gastronomia sau cultura corpului fizic“ – și lista rămâne deschisă, însuși Mickey Mouse poate face parte din ea – nu ne mai surprinde deloc Elegia pentru cultura generală și pentru idealul umanist de emancipare prin Cultură a lui H.-R. Patapievici.

În același număr, Traian Ungureanu scrie despre cazul fetiței englezoaice dispărute în Praia de Luz (Madeleine în Suburbia. Justiție silențioasă și vacarm istoric), Alex. Leo Șerban despre a 64-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția, Dan C. Mihăilescu despre Jurnal II al lui M. Sebastian și despre critica literară românească de după ’89, Lucian Delescu despre Fenomenologia – între semnificare și marginea descriptivității, Horațiu Pepine despre filmul „palmdorizat“ al lui Cristian Mungiu, Horia Barna despre conceptul de „cetățenie europeană“ (Cetățenia europeană – în căutarea unei identități), Alexandru Baumgarten despre „mizeria“ facultăților de științe umaniste și în particular a studiului filosofiei (Curba demografică: text și pretext), Sorin Cucerai despre Liberul schimb și deciziile etice, Ioan Stanomir despre Barbu Catargiu sau despre condiția conservatoare, Irina Rotaru glosează Despre cele care nu se cuvin a fi spuse. Mihail Neamțu comentează Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donnation de Jean-Luc Marion, Dorin Ștefănescu, De Dieu qui vient à l’idée de E. Lévinas, S. Damian, Căderea în lume de Constantin Țoiu, Alexandru Călinescu, Les Exilés de Montparnasse (1920-1940) de Jean-Paul Caracalla, Andrei Muraru, Dosarele Securității. Studii de caz de Carmen Chivu și Mihai Albu, Andrei Cornea, Noua Atlantidă de Francis Bacon, Victor Rizescu, Ni guerre, ni bolchevism, 1950-1954 de Șerban Voinea (Gaston Boeuve). Tereza-Brîndușa Palade prezintă viața lui Edith Stein, Mircea Mihăieș începe un „serial“ despre Raymond Chandler, iar Vladimir Tismăneanu unul despre Stalin.
© 2007 Revista Ramuri