Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Înainte de toate, poet

        C.M. Popa

Jurnalist, eseist, realizator de emisiuni tv, teatrolog, Nicolae Coande este, ünainte de toate, poet. Cerebral Ɵi ricaneur, el desfăƟoară ün versurile sale exegeza ratării, trăieƟte stupoarea ün faƣa revelaƣiei genuine, neagă epidermicul Ɵi contrafacerea. Cruzimea oarecum abstractă a introspecƣiei, efortul de a extrage eternul din deƟertăciune, chiar impudoarea analizei lasă o puternică impresie. Un ochi tăios, ironic scrutează lumea pentru a o recompune üntr-o frazare amplă, rimată interior. A ünceput ün urmă cu un deceniu "ün margine". A continuat cu "Findler", "Fundătura Homer", "Folfa" Ɵi volumul memorialistic "Fereastra din acoperiƟ". Să se observe că titlurile marchează o preferinƣă specială pentru iniƣiala "F". Fără nici o legătură cu D.R. Popescu (autor, cum se Ɵtie, al unui roman ce privilegiază litera "F"), acest lucru deconspiră interesul poetului pentru miracolul Fiinƣei. Este Ɵi raƣiunea decernării prestigiosului premiu pentru poezie al revistei Ramuri. Recent, Nicolae Coande, prin cartea sa de interviuri a ajuns la "Celălalt capăt". După cum se vede, el joacă la două capete, ceea ce avertizează ün legătură cu alte surprize pe care ni le pregăteƟte Ɵi pe care, sunt convins, la vom üntñmpina cu aplauze.
© 2007 Revista Ramuri