Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        de Paul Aretzu

Alecart este o revistă de atitudine culturală, realizată de elevi ai Colegiului Naţional de Art㠄Octav Băncil㔠şi ai Colegiului Naţional Iaşi, în parteneriat cu elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş”, Suceava, cu sprijinul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Aspectul ei grafic remarcabil concurează cu un sumar divers şi bine reprezentat.

Informaţii despre revistă, ajunsă la nr. 7, dar şi despre un istoric al publicaţiilor şcolare aflăm din textul Şcolar şi şcolăresc, scris de lector univ. drd. Roxana Patraş. În 1834, apărea, la Liceul din Blaj, revista „Aurora”, menită să susţină sentimentul patriotic transilvănean. Şi revistele pentru adulţi acordau spaţii elevilor, după cum rezultă din scrisoarea adresată de Titu Maiorescu, la vârsta de 11 ani, revistei „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. La 17 ani, Garabet Ibrăileanu edita revista Liceului „Gheorghe Roşca Codreanu”, din Bârlad. Spiru Haret a impus liceelor obligaţia de a edita reviste. Autoarea observă, apoi, cu ironie, înmulţirea nejustificată a acestor produse, azi, uneori exagerat de arătoase, dar fără conţinut. Acordă mai mult credit revistei Alecart care îşi propune, pe lângă publicarea unor texte de valoare, şi formarea caracterelor. De altfel, în editorial, se afirmă: „e o revistă care îndeamnă la cultură”, „e o revistă care îşi propune o identitate proprie născută din individualitatea, personalitatea, ambiţia, generozitatea, din credinţa în frumuseţe (care, nu-i aşa, va salva lumea) a celor care o scriu şi a celor care o citesc, credinţa că posibilul există.”

Revista, de 150 de pagini, are rubrici diverse, recenzii, evenimente culturale, interviuri, prezentări de spectacole, eseuri, probleme legate de mediul universitar. La o anchetă despre Avatarurile tinereţii literare răspund Răzvan Ţupa, Liviu Ioan Stoiciu, Octavian Soviany, Constantin Acosmei, Nichita Danilov, Paul Aretzu. Criticul Daniel Cristea-Enache este ţinta unui interviu. O bună parte a revistei este rezervată literaturii scrise de elevi şi studenţi. Se culeg roadele muncii de cenaclu a unor personalităţi, cum ar fi cunoscutul profesor Gheorghe Cîrstian, un adevărat creator de poeţi, mentorul „şcolii de la Suceava”.

Impresionează în această revistă frumoasă, entuziasmul tinerilor, puritatea şi creativitatea lor, dar şi seriozitatea cu care îşi asumă condiţia de scriitori.

Nr. 01 / 2012
Premiile Filialei Craiova a U.S.R. pe anul 2010

Colocviile şi Premiile Scrisul Românesc

Tudor Gheorghe – Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

Dialog despre poezie

Revista revistelor
de Paul Aretzu

Din jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (19)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Regmaniene
de Adrian Popescu

O lume de filmat
de Nicolae Prelipceanu

Publicaţii insolite
de Nicolae Oprea

Despre lucruri şi poezie
de Dumitru Chioaru

Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine
de Paul Aretzu

Relatare de pe un drum netrecut pe hărţi
de Gabriel Coşoveanu

„Misterele“ lui Gabriel Chifu
de Gabriela Gheorghişor

Poemele eternei întoarceri
de Bucur Demetrian

Recuperarea prin poezie
de Ştefan Vlăduţescu

Alternativa stilistică
de Constantin M. Popa

Care-ai furat, bă, paltonul poetului?
de Horia Gârbea

O carte mărturisitoare
de Mircea Moisa

Fantezii erotico-lexicale
de Ioan Lascu

Cameră cu vedere
de Daniela Firescu

Jocul de- a visătoria
de Daniela Firescu

Restituirea unui filosof
de Paul Aretzu

„Maşina de spălat poezie”
de Florea Miu

Poezii
de Gheorghe Grigurcu

Poezii
de Carmen Firan

Poezii
de Claudiu Soare

Noile poeme ale lui Paul Vinicius
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Întoarcerea acasă
de Ioan Lascu

„Numitorul comun - moartea”
de Luiza Barcan

Darul de Crăciun
de Florin Caragiu

Impostorul versus ingenuul, în Tartuffe
de Toma Grigorie

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Parodie
de Lucian Perţa

Sociopatologia cuvântului cotidian
de Philippe Dufour

© 2007 Revista Ramuri