Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Semnal editorial

        de Mihai Duţescu

Iluzii deşarte

La 75 de ani, scriitorul Gheorghe Alexandru este un învingător. După ce a umplut o bibliotecă întreagă cu manuale didactice sau literatură pentru copii, cu romane şi dicţionare literare, iată, vine acum cu un roman adevărat, (Iluzii deşarte, Ed. Ramuri, 2011) scris parcă între cele două războaie mondiale, în dulcele stil clasic şi închizând între paginile lui o excepţională poveste de dragoste.

Cartea funcţionează pe mai multe paliere: de la timpul pierdut la timpul negăsit, de la realitatea crudă a războiului la lumea de astăzi, de la farmecul discret al burgheziei la viaţa crudă a muncitorilor români dinainte şi după cel de al II-lea război mondial, de la revendicările sociale din acea perioadă şi până la revendicările sociale de astăzi. Romanul se derulează contrapunctic, între speranţă şi decepţie, între viaţă şi moarte, între angoasă şi bucurie neţărmurită.

Moravurile societăţii oltene de altădată, parfumul tihnei caselor Gabrovenilor şi Călineştilor, lumea lui Malaxa, dar şi a umililor amploaiaţi sau simpli ceferişti se împletesc într-o frescă abil colorată de pasiunea de giuvaergiu al cuvântului care este Gheorghe Alexandru. Deşi fusesem avertizat că este un roman politic, înclin să cred că este vorba de un roman de dragoste din care transpar şi accente sociale, împlinirea sa constând în povestea de iubire dintre locotenentul Fănel Cristescu şi profesoara Cornelia, avatarurile acestei iubiri dând tot farmecul cărţii.

Partea a II-a a romanului (După cincizeci de ani), scrisă la persoana I, este de fapt un jurnal, unde apar personaje din viaţa reală a Craiovei contemporane, oameni de cultură şi ziarişti, profesori şi medici. Se face o incursiune în începuturile literaturii române, se vorbeşte despre romanele de creaţie şi analiză, despre curentele literare, până la romanul modern interbelic. O critică apăsată a României din politica actuală, a măsurilor de austeritate luate recent de guvernarea de dreapta, cu ale sale curbe de sacrificiu, vine să încheie ciclic o carte de mare acurateţe stilistică, confirmând unul dintre prozatorii olteni contemporani. Iluzii deşarte, am mai spus-o, este cartea unui învingător.

Nr. 07/2011
In Memoriam Mircea Iorgulescu

Comunicat de presă al Consiliului U.S.R.

Premiile „Porni Luceafărul…”

Congresul Naţional de Poezie

A X-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatur㔠s-a încheiat

Literatura și exilul
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (15)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Praful orbitor
de Adrian Popescu

Atac la rege
de Nicolae Prelipceanu

EX PONTO nr. 1, ianuarie – martie 2011
de Florea Miu

Mama şi Securitatea în viziunea lui Ion Zubaşcu
de Nichita Danilov

Cartea lui Vale-Deal
de Dumitru Chioaru

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie maximalistă
de Paul Aretzu

Lumini şi umbre italo-transilvane
de Ioan Lascu

Unelte de adormit spaima
de Gabriela Gheorghişor

Poveste din Bucovina
de Gabriel Coşoveanu

Spaimă, dezgust, ură
de Bucur Demetrian

Iubirile şi aventurile unui gambler
de Daniela Firescu

Un etnolog îndrăgostit de Bucovina
de Luiza Barcan

Un salt în altar
de Adam Puslojic

Poeme
de Dragoliub Firulovic

Englezeşte cu profesor sau Domnişoara Margareta
de Constantin M. Popa

Poeme
de Ion Munteanu

Ştefan Drăghici (II)
de Mircea Bârsilă

Invitaţie la introspecţie
de Florin Caragiu

Comedia sexualităţii
de Octavian Soviany

Poezie
de Constantin Preda

Poezie
de Nicolae Firuleasa

Un antiteoretic
de Ion Buzera

Kant, contemporanul nostru
de Adrian Niţă

Pedeapsa
de Constantin Pădureanu

Ramuri bate Luceafărul şi balurile guvizilor neptunieni
de Marius Ghica

Un excelent parcurs istorico-diplomatic
de Florea Miu

Elementele de actualitate ale filosofiei lui Iosif Brucăr
de Ştefan Vlăduţescu

Mihail Trifan şi Silviu Bârsanu la Muzeul de Artă din Arad
de Cătălin Davidescu

Semnal editorial
de Mihai Duţescu

Poeme
de Munir Mezyed

© 2007 Revista Ramuri