Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Vasili KANDINSKI (1866–1944)

        Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

S-a născut în familia unui comerciant de ceaiuri ce descindea din spița celor trimiși de regimul țarist la ocnă în Siberia. În 1971, familia Kandinski se stabilește la Odessa, unde Vasili absolvă gimnaziul clasic, mai făcând și studii de arte plastice, muzică. Urmează dreptul la Universitatea din Moscova (1886 – 1892). Peste un an își susține disertația „Despre legitățile retribuirii muncii”, peste alți trei ani plecând la München, unde studiază arta plastică. Aici face cunoștință cu elvețianul Paul Klee, viitorul său prieten și camarad întru creație. Călătorește mult prin Europa și Africa de Nord (1903 – 1907). Intră organic în boema moderniștilor germani. După revoluția bolșevică din Rusia, deține funcții înalte la Comisariatul Învățământului, însă în 1921 se reîntoarce în Germania. În 1937, pânzele sale și ale altor pictori-avangardiști sunt vernisate la expoziția inspirată de Hitler, intitulată apocaliptic „Artă degenerată”. Kandinski solicită cetățenia franceză, locuind la Paris. Cântul său de lebădă ar fi fost, presupun exegeții, lucrările executate în așa-numita tehnică a „abstracțiunilor biomorfe” – „Curba dominantă”, 1936; „Compoziția 10”, 1939; „În jurul cercului”, 1940; „Dublu acord”, 1942, – denumiri de opere picturale care s-ar potrivi perfect și ca titluri ale unor cărți de poezie. Nimic surprinzător, deoarece Vasili Kandinski a fost nu doar  un extraordinar creator-novator în artele plastice – pictor, acuarelist, gravor – dramaturg, teoretician al artei, moralist ortodox – ci și unul din cei mai originali poeți ai începutului de secol XX. Aproape toate versurile sale au fost inserate într-un album, la care a lucrat în perioada anilor 1908-1911. Prima variantă de lucru a fost una rusească, numită „Sunetele”, pe care intenționa s-o editeze la Odessa. Însă a se realiza în faptă editorială  i-a fost dat doar variantei germane, „Klonge”, apărută la München, la sfârșitul anului 1912.

 

 

CÂNTEC

 

Iată omul,

Stă în cerc,

Stă în cercul

Strâmtorării.

Și e mulțumit.

El cel fără de urechi.

Și fără de ochi, asemeni.

Și al sferosoarelui

Sunet purpuriu

Nu ajunge pân-la el.

Tot ce-a fost să cadă,

Ridica-se-va din nou.

Tot ce-a fost să amuțească,

Va cânta.

Și omul

Fără urechi,

Fără ochi – la fel și el e –

Și-al sferosoarelui

Sunet purpuriu

Deja ajunge-va la el,

Îl va atinge.

 

PRIVIREA

 

De ce privești spre mine printr-o

perdea albă? Eu nu te-am chemat,

nu te-am rugat să mă privești

printr-o albă perdea. De ce ea

fața ar acoperi-o? De ce chipul

nu ți-l deslușesc de după

cea cortină albă? Nu mă privi prin

alba perdea! Eu nu te-am chemat.

Nu te-am rugat. Printre pleoapele

închise văd cum privești spre

mine. De ce privești spre mine

prin albe cortine? Voi da la o

parte alba perdea și-ți voi

vedea fața, și tu pe a mea

vei vedea-o. Dar de ce nu pot

înlătura alba cortină? De ce dânsa

de mine-ascunde

fața ta?

 

PRIMĂVARA

 

1

În Apus – luna jună. În fața fălcii

căscate  a cornului

steaua ei... Casă îngustă înaltă

neagră. Trei ferestre palid lumi-

nate. Trei ferestre.

2

În galbena luminozitate pete

palid-sinilii. Anume numai pete

palid-sinilii ochii mi i-au modelat.

Ochii încercau mare durere. De ce oare

nimeni nu văzu petele palid-sinilii

din galbena luminozitate?

3

Lasă mâna în apa clocotindă

și frige-ți

degetele! Las’ mai bine degetele

să-ți cânte despre durere.

 

PRIMĂVARĂ TIMPURIE

 

În stradă bărbatu-și scoase pălăria.

Văzui alb-negrele, asprele, în stânga

și-n dreapta despărțite de cărare, plete

ale sale.

 

Un alt bărbat își scoase pălăria.

Văzui o amplă și roză chelie

destul de grasă, irizând

nuanțe multialbăstrii.

 

Bărbații priviră unul

spre celălalt, arătându-și mutual

dinții strâmbi cenușii gălbui și plombați.

 

ÎN PĂDURE

 

Pădurea devenea tot mai deasă. Tulpinile

roșietice – tot mai groase. Tufișurile –

tot mai somptuoase. Văzduhul – tot mai

puzderie. Până la urmă se văzu

nevoit să pășească direct pe ciuperci.

Omului îi venea tot mai greu

să pășească, strecurându-se, dar

fără-a luneca. Însă el mergea și

repeta tot mai repede, mai repede

una și aceeași frază:

Rănile se cicatrizează.

Vopselele învie.

 

În stânga și ceva mai în spate mergea

soția sa. De fiecare dată când bărbatul

își rostea fraza, ea spunea

foarte convinsă, deschizând

puternic sunetul „r”:

Extrrrem de prrractic.

 

MAI TÂRZIU

 

Te voi găsi în adâncimea înaltă. Acolo, unde

netezimea înțeapă. Acolo, unde ascuțișul

nu taie. Tu ții inelul în

palma brațului stâng. Eu țin inelul

în palma brațului drept. Nimeni

nu vede lanțurile. Însă aceste

inele sunt chiar verigile

de la capetele lanțului.

 

Început.

 

Sfârșit.

 

DESCHISĂ

 

Iat-o lent dispărând în iarba verde.

 

Iat-o ridicându-se din noroiul gri.

 

Iat-o indolent dispărând în albul omăt.

 

Iat-o înălțîndu-se din cenușiul noroi.

 

Îndelungă-i poza: o trestie

lungă și întunecată.

 

Îndelungă poză.

 

Îndelungi trestii.

 

Trestii.

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri